turkcell

30 ve Üstü Çalışanı Olan Yerlerde 6 Aylık Kıdem Tazminatı ?

Üyelik
6 Eyl 2010
Mesajlar
3,396
Konum
Lüleburgaz
Arkadaşlar 30 ve üzeri işçi çalıştıran yerlerde kıdem tazminatı alma süresi en az 1 yıl değil 6 ay oluyormuş.Yani en az 6 ay çalışması olan bir işçiyi işveren çıkardığında kıdem tazminatı alabiliyor işçi.

Bu şekilde olduğunda yani diyelim 7 ay çalıştı ve işveren çıkardı tazminat hesaplaması nasıl oluyor.İşçi 7 aylık tazminat mı alacak yoksa yine 1 yıl üzerinden mi hesaplıyoruz ?

_________________________________________________

Madde 18 - Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

Altı aylık kıdem hesabında bu Kanunun 66 ncı maddesindeki süreler dikkate alınır.

Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz:

a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.

b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak.

c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip (Ek ibare: 18/02/2009-5838 S.K./32.mad) veya yükümlülüklerini yerine getirmek

için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.

d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.

e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.

f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.

İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir.

İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri hakkında bu madde, 19 ve 21 inci maddeler ile 25 inci maddenin son fıkrası uygulanmaz.

SÖZLEŞMENİN FESHİNDE USUL

Madde 19 - İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.

Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25 inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır.

FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ VE USULÜ

Madde 20 - İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 19/10/2005 tarihli ve E. 2003/66, K. 2005/72 sayılı Kararı ile.) * ... taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür.

Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir.

(İptal fıkra : Anayasa Mah.nin 19/10/2005 tarihli ve E. 2003/66, K. 2005/72 sayılı Kararı ile.)
 
Üyelik
5 Tem 2010
Mesajlar
219
Konum
Eskişehir
Ynt: 30 ve Üstü Çalışanı Olan Yerlerde 6 Aylık Kıdem Tazminatı ?

Bu maddeler Kıdem Tazminatı değil İş güvencesi ile
ilgili maddeleredir.
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,825
Konum
izmir
Ynt: 30 ve Üstü Çalışanı Olan Yerlerde 6 Aylık Kıdem Tazminatı ?

Kıdem tazminatı alabilmek için ilk şart 1 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaktır.
 
Üyelik
6 Eyl 2010
Mesajlar
3,396
Konum
Lüleburgaz
Ynt: 30 ve Üstü Çalışanı Olan Yerlerde 6 Aylık Kıdem Tazminatı ?

Yani arkadaşlar diyorsunuzki kıdem tazminatı almak için işyerindeki kişi sayısı önemli değil illa 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor.Bu 6 ay olayı kafamı karıştırdı.
 
Üyelik
11 Ocak 2011
Mesajlar
431
Konum
İstanbul
Ynt: 30 ve Üstü Çalışanı Olan Yerlerde 6 Aylık Kıdem Tazminatı ?

İşe iade için gerekli olan şartlar bunlar.

1-30 Kişi
2-6 Aylık Kıdem
3-İşveren Vekili Olmamak
4-Belirsiz Süreli Sözleşme Olması
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,753
Konum
ankara
Ynt: 30 ve Üstü Çalışanı Olan Yerlerde 6 Aylık Kıdem Tazminatı ?

Geniş kapsamlı " işe iade davası"çerçevesinde,konuyu dağıtmadan şöylesi açıklama yapmak daha yararlı olur düşüncesindeyim.
Konunun ilgis itibariyle;
a-Madde.21-
b- " 18-
c- " 19-
c- " 20-
e- " 25- son fıkrası
Ayrıca,işe iade konusu işyeri, işci,işveren/ve veya vekili,sözleşme,fesih ve fesih nedeni kavramlarını içerir,diğer tarafdan her dava konusunun da kendine özgü koşulları olur.
Özet olarak "işe iade"davası açılabilmesi 18ci madde deki koşulların gerçekleşmiş olmasına bağlıdır.Yani belirlenen işci sayısı,altı aylık kıdem,belirsiz süreli iş sözleşmesi mevcut değil ise işe iade sözkonusu olmayacaktır.Mevcut ise diğer hususlar devamında değerlendirilebilinecektir.
"İşveren vekilleri "hakkında bu madde(yani madde 18)19 ve 21 ci maddeler ile 25inci maddenin son fıkrası uygulanmıyor.
 
Üyelik
6 Eyl 2010
Mesajlar
3,396
Konum
Lüleburgaz
Ynt: 30 ve Üstü Çalışanı Olan Yerlerde 6 Aylık Kıdem Tazminatı ?

Tamam arkadaşlar anladım teşekkür ederim.
 
Üst