zirve

A.Ş. Damga Vergisi Defteri

stajer611

Katkı Sunan Üye
Üyelik
24 Ağu 2012
Mesajlar
230
Konum
ANKARA
Merhaba

A.Ş. lerde damaga vergisi defteri tasdik ettirmek mecburi.

Fakat 15 yıllık bir anonaim şirket kuruluşundan bu tarafa vergi dairesi Damga Vergisi Mükellefiyeti açmamaış ve Damag Vergisi defteride şimdiye kadar hiç tasidk edilmemiş.

2013 yılı için tasdik ettirmek gerekir mi? Zira halen damaga vergisi mükellefiyeti açılmamış vd.d de.

Teşekkürler.
 
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
DVK'nun 16,20,32,33,43 ve 44 nolu Tebliğleri beraber değerlendirildiğinde;

16 Seri Nolu Tebliğ eki listenin 9. maddesi ile AŞ.'ler Damga Vergisini Makbuz Karşılığı ödeyecekler arasında yer almıştır.
20 Seri Nolu Tebliğ ile Damga Vergisini Makbuz Karşılığı ödeyecekler Damga Vergisi Defteri tutacaklardır. (dolayısıyla A.Ş.lerde DV defteri tutacaklar. Bir başka ifade ile sürekli mükellefiyet tesisi gerekecektir.)
32 Seri Nolu Tebliğ ile Damga Vergisini Makbuz Karşılığı ödeyeceklere ilaveler yapılmış.(Tüm KV Mükellefleri, Koll Şti., Adi Komandit Şti.,ve Bilanço Esasına göre defter tutanlar)
33 Seri Nolu Tebliğ ile 32 Sayılı Tebliğ ile Damga Vergisini Makbuz Karşılığı ödeyecekler listesine eklenenlerin sadece uygulamadan, yani sürekli mükellefiyet tesis ederek DV makbuz karşılığı ödemek istemeleri halinde (AŞ hariç AŞ lerde seçimlilik hakkı olmaksızın sürekli DV mükellefidir.) DV Defteri tasdik etmeleri gerekmektedir.
43 Seri Nolu Tebliğ ile 16 seri nolu Tebliğde belirtilen Damga Vergisini Makbuz Karşılığı ödeyeceklerin buna devamı ile aynı listeye ilaveler yapılmış. İşletme Defteri Esasına Göre Defter Tutanlarda Damga Vergisini Makbuz Karşılığı ödeyecekler listesine alınmıştır. (Sürekli mükellefiyeti ihtiyaridir.)
44 Seri Nolu Tebliğ ile 16 seri nolu Tebliğde belirtilen Damga Vergisini Makbuz Karşılığı ödeyeceklerin buna devamı ile aynı listeye ilaveler yapılmış. Serbest Meslek Erbablarıda Damga Vergisini Makbuz Karşılığı ödeyecekler listesine alınmıştır. (Sürekli mükellefiyeti ihtiyaridir.)

Hülasa;
Yukarıdaki açıklamalar ışığında sürekli mükellefiyet tesis ettirenler DV defteri Tasdik Ettireceklerdir. Defter Tasdiklerine ilişkin 20 seri nolu Tebliğde yapılan açıklamalar aşağıdaki gibidir.
"1. Bu kuruluşlar makbuz karşılığı ve istihkaktan kesinti yapılması şeklindeki ödemeleri kaydetmek için "Damga Vergisi Defteri" adı altında özel bir defter tutacaklardır. Bu defterlerin tutulmasında, Vergi Usul Kanununun kayıt nizamı ve tasdik zamanına ilişkin 215-219 uncu ve 221 inci maddelerindeki hükümlere uyulacaktır. 1983 yılında kullanılacak olan söz konusu defter, yukarıda belirtilen hükümler uyarınca, bu uygulamanın yürürlüğe gireceği 1.5.1983 tarihinden önce notere tastik ettirilecektir."

Tebliğin VUK atıf yaptığı maddeler
Defterlerin Tasdiki
VUK 220: Tasdike Tabi Defterler (DV Defteri sayılmamaktadır.)
VUK 221: Tasdik Zamanı

Tebliği Tasdik Yenilemeye ilişkin VUK 222. maddesine atıf yapmadığı için Damga Vergisi için Tasdik Yenileme (Ara Tasdik, Devam Tasdik) yapılabilir mi? Hemen diyeceksiniz çok yaptık. Her zaman yapıyoruz. 2013 için noterlerin kafası bu konuda karışık. Noterler Ara Tasdik yapmazlarsa bu demek oluyor ki sürekli mükellefiyet tesis ettirenler her yıl yeni DV Defteri tasdik edecekler.


Unutmadan birde VUK 205. maddesi var. Uygulanmayan veya uygulanamayan;

VUK:205 Damga Resmi Kayıtları

Damga Resmi Kanununa göre yolcu bileti ücretleri, sigorta primleri ve ilan ücretleri gibi mevzular üzerinden resim istifa etmeye mecbur olan gerçek ve tüzel kişiler bu ücret primlerle istifa ettikleri damga resimleri için tarih sırasiyle bir kayıt tutmaya mecburdurlar.
Tüccarlar bu kayıtları muhasebe defterlerinde tuttukları hesaplarda gösterebilirler. Kayıtların muhasebe defterinde gösterilmemesi halinde ayrı bir "Damga Resmi defteri" tutulur. Devlet müesseselerinin resmi defter ve kayıtları Damga Resmi defteri yerine geçer.
clear.gif
 
Son düzenleme:

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,645
Konum
İstanbul
Selamlar
Riske girmemek için,damga vergisi mükellefi olmasa da 2013 yılı için damga vergisi defteri tasdik ettiriyorum..
4000 lira riski göze almaktansa,50 lira tasdik parası ödemek daha akıllıcadır diye düşünüyorum..
Saygılar
 

Benzer konular

Üst