A.Ş. ' mi, LTD. Şti. ' mi Kurulmalı ?

Üyelik
18 Mar 2006
Mesajlar
374
Arkadaşlar merhaba;
Sağlık hizmeti verecek 2 doktor şirket kuracaklar.. A.Ş. mi, LTD. mi avantajlı olur ?
Ne tavsiye edersiniz, avantaj ve dezavantajları nelerdir?
Ana hatları ile bilgi verebilecek arkadaşlara teşekkür ederim.
 
Üyelik
18 Mar 2006
Mesajlar
374
Ynt: A.Ş. ' mi, LTD. Şti. ' mi kurulmalı ?

Muhterem arkadaşlar tavsiyeniz yok mu ?
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: A.Ş. ' mi, LTD. Şti. ' mi kurulmalı ?

Vergisel olarak çok birşey farketmiyor.
Sorumluluk açısından LTD ortakları daha çok şahsi sorumluluk taşıyorlar.
LTd kurulması daha kolay ve ucuz.
Sgk açısından da artık pek farketmiyor. Aş lerde yönetim kurulu üyeleri 4b li oluyor. Ltd ortakları da aynı.
Genişleme büyüme, halka açılma açısından AŞ daha elverişli.
 
Üyelik
14 Ocak 2006
Mesajlar
1,029
Konum
BALIKESİR
Ynt: A.Ş. ' mi, LTD. Şti. ' mi kurulmalı ?

sayın nguroy a ek olarak.
Yönetim kurulu üyesi olmayan Anonim şirket ortakları vergi ve sigorta borcundan dolayı sorumlu değildirler.
2 yıldan fazla süre ile elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından ötürü oluşan kazanç ne olursa olsun gelir vergisine tabi değildir.(A.Ş.)
Birde şu A.Ş.ler açısından avukat bulundurma zorunluluğu olayı var göz ardı etmemek gerekiyor.
 
Üyelik
15 Şub 2012
Mesajlar
19
Konum
İzmir
Anonim şirket mi yoksa limited şirket mi kurulmalı ?

ANONİM ŞİRKET Mİ YOKSA LİMİTED ŞİRKET Mİ KURULMALI ?

1-BAĞIMSIZ DENETİM

Denetime tabi olacak şirketler bakımından anonim ve limited şirket ayırımı yapılmaksızın Bakanlar Kurulunca belirlenecek haddin altında kalacak şirketlerin denetime tabi olmayacak olması, Artık haddin altında kalacak anonim şirketlerin denetim kurulu bulundurma zorunluluğunun olmaması, Anonim şirket kurma arzusunu artırabilir.
2-ORTAK SAYISININ TEK KİŞİ OLMASI
Ortak sayısının en az beş olma zorunluluğunun kaldırılarak bir kişinin bile anonim şirket kurabilecek olması, Anonim şirket kurma arzusunu artırabilir.
3-KURUMSAL YAPIYA SAHİPMİŞ GÖRÜNÜMÜ VERMESİ
Anonim şirket algısının limited şirkete göre daha kurumsal bir yapıya sahipmiş gibi olması sayılabilir.
4-YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL YAPILMASI VE HÜKÜMET TEMSİLCİSİ
Hükümet komiseri bulundurulması hariç, Anonim Şirketlerde olduğu gibi Limited Şirketlerde Her yıl Mart ayı sonuna kadar genel kurul yapması gerekiyor.
5-TOPLANTI YETER SAYISI VE KARAR NİSAPLARI YÖNÜNDEN
Önemli değişiklikler;
-Anonim şirketlerde, şirket sözleşmesi esas sermayenin yarısını,
Llimited şirketlerde ise üçte ikisini temsil eden ortakların kararıyla yapılabiliyor. (TTK Md.589)
6-PAY DEVRİNİN KOLAYLIĞI VEYA SINIRLANDIRILMASI YÖNÜNDEN
Anonim şirkette, notere ve ticaret sicilinde tescile gerek olmaksızın, pay devri kişiler arasında yapılabiliyor. Anonim şirketlerde normal koşullar altında, “pay devri yönünden” herhangi bir sınırlama söz konusu değil.Ancak, ana sözleşme ile pay devrine bir sınırlama getirilebilir Ör.Yönetim kurulu onayı şartı sözleşme ile getirilebilir.Fakat devri onaylamaktan şirket kaçınamaz.Ancak hisseyi almayı veya başka birine devretmesini zorlayabilir.


Limited şirket ortağının ise, pay devrini noterden onaylı “devir sözleşmesi” ile yapması gerekiyor. Pay devri ayrıca genel kurul onayına, ardından da ticaret sicilinde tescile tabi (Md. 595/2 ve 598)

7-HAMİLİNE PAY ÇIKARMAK VE HİSSE SATIŞINDA VERGİ AVANTAJI
Anonim şirket, “hamiline hisse (pay) senedi” çıkartarak, bununla ilgili avantajlardan yararlanabilir.


Limited şirkette, anonim şirket benzeri hisse (pay) senedi çıkartılması mümkün değil
Anonim şirket ortağı, hisse (pay) senedine veya ilmühabere bağlanmış hissesini, edinme tarihinden itibaren, iki yıl geçtikten sonra satarsa, bundan elde ettiği kazanç 1 milyon lira da olsa, 100 milyon lira da olsa gelir vergisine tabi değil (GVK. Mük. Mad.80/1). ( Anonim şirket pay senedi veya geçici ilmühaber bastırmamışsa, hisse devri nedeniyle sağlanacak kazanç “değer artışı kazancı” olarak gelir vergisine tabi.)


Limited şirket ortağı, hissesini 10 yıl geçtikten sonra dahi satsa, bundan doğan kazanç “değer artışı kazancı” olarak gelir vergisine tabi (GVK. Mük. Md.80/4).(Böyle bir durumda nevi değişikliği yapılırsa AŞ. Deki avantaj sağlanır)

8-VERGİ VE SİGORTA PRİMİ BORÇLARINDA SORUMLULUK
Anonim şirketlerde, (yönetim kurulu üyesi olmayan) ortağın, şirketin vergi ve sigorta primi borçlarından dolayı 1 TL dahi sorumluluğu yok.


Limited şirketlerde ise (müdür olmayan) ortağın, şirketten ve müdürden tahsil edilemeyen vergi ve sigorta primi borcu nedeniyle, şirketteki hissesi oranında sorumluluğu var (6183 SK. Md.35/1).

9-YÖNETİMİ DEVREDİP SORUMLULUKTAN KURTULABİLİRSİNİZ
Anonim şirketlerde, Şirket ana sözleşmesine “yönetimin devri” ile ilgili hüküm konmuş ise:
Yönetim kurulu, bu hükme istinaden, düzenleyeceği bir “İç yönetmeliğe göre” yönetimi kısmen veya tamamen, bir veya bir kaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir.


Buna dayalı olarak yapılan devirlerde, şirketle ilgili çok sayıda sorumluluktan kurtulmak mümkün olabiliyor. Birkaç örnek:


A-Mal varlığını koruma ve hapis cezasından kurtulma avantajı
Yönetim kuruluna girmeyen ortakların, tek kişilik anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak, ortak olmayan birini görevlendiren ortakların;
- Şirketin vergi ve sosyal sigorta primi borcu nedeniyle, 1 TL dahi sorumluluğu yok.
- Diğer borçlar nedeniyle de (kişisel kefalet vermemişse), 1 TL dahi sorumluluğu yok.
Vergi ve Yeni TTK yönünden bunlar; sahte belge, kapsamı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi veya alınması, muhasebe hilesi, defterlerin inceleme elemanına ibraz edilmemesi ve diğer nedenlerle “hapis cezasının muhatabı” olmazlar.


Yönetim kurulunda olanlar da “görev dağılımı” yapmak suretiyle, hapis cezasından kurtulabilirler.


Limited şirketlerin böyle bir avantajı yok.
 
Üyelik
22 Ağu 2012
Mesajlar
6
Konum
bursa
peki ltd şirketlerde hisse devri gelir vergisene tabi deniliyor bu konuyu biraz açarmısınız buna gör a.ş. karlı gibi şimdi her kafadan bir ses var. Ben şimdi şahışa dönüşü bekliyorum artı hisse devir yapacağım ort. var kişi 100.000 değerindeki hissesini devir ettiğinde ilk kuruluşundaki hissesi o vergimi ödecek. Bu kısmı anlamadım insan şirket kurmuş hisse değeri sermayesi 100000 değerinde 4 sene sonra hissesini aynı değerde devir ettiğinde vergimi ödecek.
 
Üyelik
15 Şub 2012
Mesajlar
19
Konum
İzmir
Anonim şirket, “hamiline hisse (pay) senedi” çıkartarak, bununla ilgili avantajlardan yararlanabilir.Anonim şirket ortağı, hisse (pay) senedine veya ilmühabere bağlanmış hissesini, edinme tarihinden itibaren, iki yıl geçtikten sonra satarsa, bundan elde ettiği kazanç 1 milyon lira da olsa, 100 milyon lira da olsa gelir vergisine tabi değil (GVK. Mük. Mad.80/1). ( Anonim şirket pay senedi veya geçici ilmühaber bastırmamışsa, hisse devri nedeniyle sağlanacak kazanç “değer artışı kazancı” olarak gelir vergisine tabi.)


Limited şirket ortağı, hissesini 10 yıl geçtikten sonra dahi satsa, bundan doğan kazanç “değer artışı kazancı” olarak gelir vergisine tabi (GVK. Mük. Md.80/4).(Böyle bir durumda önce nevi değişikliği, daha sonra hisse devri yapılırsa AŞ. Deki avantaj sağlanır)

- Yani 100.000,00 Lira tutarındaki hisseyi yine 100.000,00 Liraya satarsan vergi yok. Yüzonbin Liraya satarsan on bin lira için vergi ödenecek.

- Ayrıca hissesini yüksek kar elde ederek satacak olan Limited şirket ortakları, önce nevi değişikliği yaparak Anonim şirkete dönerler ise , Limited şirketteki hissesine sahip olduğu tarih ile satış tarihi arasında en az iki yıl geçmiş ise yine hisse satışından elde ettiği karın vergisi ödenmeyecek.
 
Üst