Bazı Yönetmeliklerin Yürülükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik.

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,248
Konum
İSTANBUL
26 Nisan 2013 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28629
YÖNETMELİK
Karar Sayısı : 2013/4425
Ekli "Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 23/1/2013 tarihli ve 1394847 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 4/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
F. ÇELİK A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı V. Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı
S. ERGİN M. MÜEZZİNOĞLU E. BAĞIŞ N. ERGÜN
Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V. Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU E. BAĞIŞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı V.
T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI M. GÜLER V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı V. Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

BAZI YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde;
a) 8/5/1963 tarihli ve 6/1716 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sosyal Sigortalar Kurumu Vekalet Ücretleri Dağıtım Yönetmeliği,
b) 9/7/1999 tarihli ve 99/13144 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Personeli ve Bunların Emeklilerinin Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik,
c) 10/5/2004 tarihli ve 2004/7311 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün Gelirleri ile Zorunlu Ödemeler İçin Bulundurulması Gereken Nakit ve Benzeri Varlıklarının Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik,
d) 18/6/2004 tarihli ve 2004/7489 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sosyal Sigortalar Kurumunun Gelirleri ile Zorunlu Ödemeler İçin Bulundurulması Gereken Nakit ve Benzeri Varlıklarının Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


26.04.2013 tarihli Resmi Gazete
 
Üst