Belediye Spora Kira Ödemesi

Üyelik
20 Nis 2009
Mesajlar
76
mükellefimiz belediyeye ait bir arsanın üzerinde yer kiralayarak büfe çaliştiriyor. ve belediye spor klübünede makbuz karşılıgı bagış makbuzu her ay kira ödemesi yapmakta bu kira ödemesini gider olarak gösterebilirmiyiz. kdv karşısındaki durumu nedir. stopaj uygulayacakmıyız.
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: belediye spora kira ödemesi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: B.07,1.GİB.04.99.16.01/2-Muk- 359 31.10.2008/31660

Konu: Belediyeden gayrimenkul kiralama işleminin KDV?ye tabi olup olmadığı
İlgi: 24.10.2008 tarih ve 53815 sayılı dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçeniz ile, Başkanlığımız ?????. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, şirketiniz tarafından ?. Belediyesine ait gayrimenkulün kiralanması işleminin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1?inci maddesine göre, Türkiye?de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin; 1/3?üncü maddesinin (g) fıkrasında ise, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınaî, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin, 1/3?üncü maddenin (f) fıkrasında ise Gelir Vergisi Kanunu?nun 70?inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin katma değer vergisine tabi olduğu hükümlerine yer verilmiştir.
Aynı Kanunun 4?üncü maddesinde hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olarak tanımlanmış ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği hükme bağlanmıştır.
Yine, Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 17?inci maddesinin 4?üncü bendinin (d) fıkrasında ise iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu hükmüne yer verilmiştir.
Bu hüküm ve açıklamalara göre, söz konusu belediyeye ait iktisadi işletmeye dahil olan gayrimenkullerin kiralanması işlemi KDV?ye tabi olacak, iktisadi işletmeye dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması ise KDV?ye tabi olmayacaktır.

Ancak, kiraya verilen gayrimenkul iktisadi işletmeye dahil olmamakla birlikte kendi başına bir iktisadi işletme niteliğinde ise veya taşınmaza bağlı işletme hakkı vb. hakların kiralanması söz konusu ise Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 17/4-d maddesinde düzenlenen istisna kapsamına girmeyen bu tür kiralama işlemleri katma değer vergisine tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üst