Belirli süreli iş sözleşmesinde mevsimsel şartlar

Üyelik
29 Eyl 2010
Mesajlar
13
iş yerimiz Erzurum'da beton boru ve kilit taşı üretiliyor. Aralık tan Mart sonuna kadar hava şartlarından dolayı beton üretimi duruyor. Sadece biz değil betonu inşaatında kullananlarda duruyor. Böyle bir şarttan dolayı işçiler ile belirli süreli iş sözleşmesi yapabilirmiyiz. İşlerinizde başarılar v e iyi günler dilerim. :)
 
Üyelik
8 Haz 2009
Mesajlar
227
Konum
SAMSUN
Ynt: Belirli süreli iş sözleşmesinde mevsimsel şartlar

Merhaba,

Belirli süreli iş sözleşmesi: Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesidir.

Sizin belirttiğiniz durumda işin devamlılığı olmakla birlikte iş belirttiğiniz süre sonunda bitmiyor askıda kalıyor.

Ayrıca belirttiğiniz duruma göre sözleşme yenilemeniz gerekecektir ki zincirleme olduğu için belirsiz süreli iş sözleşmesine döner.

sizde haklı olarak ne yapmalıyım diyeceksiniz. Kısmi süreli iş sözleşmesi olabilir değişik önerisi olan arkadaşlar olursa hep birlikte paylaşabiliriz.
 
Üyelik
27 Eyl 2008
Mesajlar
1,263
Konum
Antalya
Ynt: Belirli süreli iş sözleşmesinde mevsimsel şartlar

Kısa Çalışma çözüm olabilir belki ama önce işkurla görüşmek lazım, sizin durumunuz buna uygun mu

Kısa Çalışma

En fazla üç ay süreyle; işyerinde uygulanan çalışma süresinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya en az dört hafta süreyle işyerindeki faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması kısa çalışma olarak tanımlanmıştır.

HANGİ HALLERDE KISA ÇALIŞMA TALEBİNDE BULUNULABİLİNİR?
Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle geçici olarak işyerindeki işçilerin tamamının veya bir kısmının haftalık ortalama çalışma sürelerini en az üçte bir oranında azaltan veya işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen durduran işveren, Türkiye İş Kurumu?nun ilgili birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya yazılı bildirimde bulunur. Ayrıca bu durum, işyerinde ilan edilmek suretiyle işçilere duyurulur.GENEL EKONOMİK KRİZ

Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır.

Genel ekonomik krizin varlığını, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının iddia etmesi veya bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı duruma açıklık getirir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından açıklık getirilmeden genel ekonomik kriz gerekçesi ile yapılan başvurular ile zorlayıcı sebeplerle bağdaşmadığı halde, nakit darlığı, ödeme güçlüğü, pazar daralması ve stok artışı gibi sebeplere dayalı olarak yapıldığı tespit edilen başvurular Kurum tarafından reddedilir.ZORLAYICI NEDENLER

İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine olanak bulunmayan, dışsal etkilerden ileri gelen, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması ve faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık, seferberlik ve benzeri nedenleridir.

Zorlayıcı sebeplerle haftalık çalışma süresini en az üçte bir oranında azaltan yada faaliyetini tamamen veya kısmen durduran işverenin, bildirimde bulunduğu veya zorlayıcı sebeplerin varlığının açıkça ortaya çıktığı durumlarda Bakanlık tarafından uygunluk tespiti yapılır.

KISA ÇALIŞMA TALEBİ
İşveren, Kısa Çalışma Talep Formu?nu tanzim ederek Türkiye İş Kurumuna bildirimde bulunur. Kurumca, söz konusu talep en kısa sürede uygunluk tespiti amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir.

İnceleme esnasında; kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgiler, işveren tarafından http://statik.iskur.gov.tr/tr/kisacalisma/kisacalismabildirimlistesi.xls adresinde yer alan liste halinde hazırlanarak, manyetik ortamda Kuruma, yazılı olarak da Bakanlık iş müfettişine teslim edilir.

İşverenin kısa çalışma talebi, öncelikle Kurum tarafından sebep ve şekil yönünden değerlendirilir. Eksiklikler işveren ile irtibata geçilerek giderilir.

UYGUNLUK TESPİTİ
Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle yapılan başvuruların uygunluk tespiti Bakanlık iş müfettişleri tarafından ivedilikle yapılır.

İŞVERENİN KISA ÇALIŞMA SONUCUNUN BİLDİRİMİTalebin uygun bulunması halinde kısa çalışmanın başlama ve bitiş tarihleri ile http://statik.iskur.gov.tr/tr/kisacalisma/kisacalismabildirimlistesi.xls adresinde yer alan listeye son şekli verilmek suretiyle Bakanlık iş müfettişince düzenlenen rapor ekinde yazılı olarak Kuruma gönderilir. İnceleme sonucu Kurum tarafından işverene, işveren tarafından varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına ve işyerinde yazılı olarak ilan edilmek suretiyle işçilere bildirilir.KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI

İşçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için;

a. İşverenin talebinin Bakanlıkça uygun bulunması,

b. Kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesine göre işçilerin, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar),

gerekmektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
Kısa çalışma süresince yapılan ödemedir.

Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, işsizlik ödeneğinin miktarı kadardır. Bu miktar sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Ancak bu miktar, onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin brütünün yüzde seksenini geçemez.

Kısa çalışma ödeneği, zorlayıcı sebebin devamı süresini ve en fazla üç ayı aşamaz.

Kısa çalışma ödeneği, kısa çalışmadan etkilenen işçinin kendisine, çalıştırılmadıkları süreler için her ayın sonuna kadar ödenir.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNİN ÖDENMESİ
Kısa çalışma ödeneği aldığı süre içinde işçinin genel sağlık sigortasına ilişkin primleri İşsizlik Sigortası Fonu tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır. Bu primler, sigorta primlerinin hesabında esas alınan en alt kazanç sınırı üzerinden hesaplanır. Söz konusu dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta primleri aktarılmaz.KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN KESİLMESİ

Kısa çalışma ödeneği alanların, işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silah altına alınması veya herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması halinde kısa çalışma ödeneği kesilir.

KISA ÇALIŞMANIN ERKEN SONA ERMESİ
İşverenler, ilan ettiği süreden önce, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu; Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirir ve işçiler de bildirimde belirtilen tarihte işbaşı yaparlar.
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,804
Konum
izmir
Ynt: Belirli süreli iş sözleşmesinde mevsimsel şartlar

İş sözleşmesinin '' Çağrı üzerine Çalışma'' şeklinde belirlenmesine ne dersiniz?
4857 madde 14 ü bir inceleyin derim :)
 
Üst