Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası Rapor Örneği

Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Arkadaşlar

elinde Gayrimenkul Satış kazancı istisnası rapor örneği olan var mıdır ? Çok aradım ama bulamadım

Teşekkür ederim
 

icinar

Katkı Sunan Üye
Üyelik
6 Nis 2008
Mesajlar
258
Konum
sgirenitlioglu@gmail.com
Ynt: Gayrimenkul Satış kazancı istisnası rapor örneği

GAYRİMENKUL SATIŞINDAN DOĞAN KARIN TESBİTİNE DAİR
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU
I- İNCELEMEYİ YAPAN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRİN:
adı soyadı :
bağlı olduğu oda :
ruhsat numarası :
oda sicil numarası :
büro sicil numarası :
iş adresi :
telefon :
vergi dairesi, no :
2- TESBiT YAPILAN ŞİRKETİN:
ünvanı :
adresi :
vergi dairesi :
hesap numarası :
3- SATILAN GAYRİMENKULE AİT BİLGİLER:
bulunduğu yer mevki :
pafta no :
ada no :
parsel :
GAYRİMENKUL SATIŞ BEDELİ : 15.007.500.000.-TL.
(Onbeş Milyar Yedi Milyon Beşyüzbin)
GAYRİMENKUL SATIŞ KARI : 14.895.000.000.-TL.
(Ondört Milyar Sekizyüz Doksanbeş Milyon)
4- İNCELEME D()NEMİ : 1989-1997
5- İNCELEME KONUSU : Yukarıda bahsi geçen gayrimenıkulün alış ve satış muhasebe kayıtlarının tesbiti
6- ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER:
A- Gayrimenkulun alındığı yıla ait defterlerin;
YILI DEFTERİN NEVİ TASDİK MAKAMI TASDİK TARİHİ VE NO
1989 YEVMİYE BEYOĞLU 6. NOTERİ 29/12/1988 ? 86022
1989 KASA " " " 29/12/1989 - 86019
1989 KEBİR " " " 29/12/1989 - 86020
1989 ENVANTER " " " 29/12/1989 - 86021

B- Gayrimenkulun satıldiğı yıla ait defterlerin,
YILI DEFTERİN NEVİ TASDİK MAKAMI TASDİK TARİHİ VE NO
1997 YEVMİYE BEYOĞLU 27. NOTERİ 19/l2/1996 - 35084
1997 KEBİR " " " 19/12/1996 - 35085
1997 KASA " " " 19/12/1996 - 35081
1997 KAMBİYO " " " 19/12/1996 - 35083
1997 ENVANTER " " " 19/12/1996 - 35082
7- GAYRİMENKULÜN ŞİRKET AKTİFİNDE KAYDI:
Şirketin gayrimenkulü aldığı 1989 takvim yılına ait yasal defterine aşağıdaki muhasebe kaydı ile Yevmiye Defterinin 98. sayfasına kaydedilmiştir.
205 12/04/1989
BİNALAR HS. 112.500.000-
KASA 112.500.000:
/

8- GAYRİMENKULÜN SATIŞ KAYDI:
Şirket gayrimenkulü 13/06/1997 tarihinde Bay A, Bay B, Bay C, Bay D ve Bay E'ye peşin olarak 15.007.500.000.-TL (OnbeşMilyarYediMilyonBeşyüz bin satmıştır. Söz konusu satış için 13/06/1997 tarih ve 01485, 01486, )1487, 01488 ve 01489 numaralı satış faturalarını düzenlemiştir.
Satışa ait yevmiye maddesi aşağıdaki gibidir.
124 13/06/1997
100 KASA 15.007.500.000.-
252 BINALAR 112.500.000.-
679
01 GAYRİMENKUL SAT.KARI 14.895.000.000.-
/
Şirket bu satıştan doğan kazancını, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3eçici 23'üncü maddesinin (a) bendi hükümlerinden yararlanarak sermayesine ilave edeceğini beyan ettiği ve kayıtlarına da bu şekilde intikal ettirdiği tesbit edilmiştir.
9- GAYRİMENKULÜN SATIŞINDAN DOĞAN KAZANÇ:
Gayrimenkulün alış tutarı : 112.500.000.-
Gayrimenkulün satış tutarı : 15.007.500.000.-
Gayrimenkul satış karı : 14.895.000.000.-
(On dört Milyar Sekizyüz Doksan Beş Milyon) Şirketin bu karını 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun Geçici 23'üncü maddesinin (a) bendi hükümlerinden yararlanarak sermayesine ilave etmesinde bir sakınca görülmemiştir.

10- SONUÇ :
Mesleki bilgi ve tecrübelerime dayanarak yaptığım incelemede şirketin adı geçen gayrimenkulü alış ve satışındaki belgelerin, ilgili mevzuata göre uygunluğu görülmüş, gayrimenkulün satışından doğan kazancın ise 14.895.000.000.-TL (Ondört Milyar Sekizyüz Doksan Beşmilyon) olduğu tesbit edilmiştir.
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR


Forumdan Sn.Revizyon arkadaşımız daha önce göndermiş.
Kolay gelsin
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Gayrimenkul Satış kazancı istisnası rapor örneği

Çok teşekkür ederim fakat normal satış raporu istisna raporu olarak bunu kullanabilir miyiz ?
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Ynt: Gayrimenkul Satış kazancı istisnası rapor örneği

Yukarıdaki rapor sermayeye ekleme ile ilgili rapordur. Gayrimenkul Satış kazancı istisnası raporunu yalnızca YMM'ler düzenlemektedir.
YMM İstisna rapor örneği (bu örnek Tam tasdik Rapor içeriğinden alınmıştır.)
İlgili maddeyi standart rapora uygun olarak işleyip İstisna raporu olarak da düzenleyebilirsiniz.

G- GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI (5520.KV-5/1-e Gereği)

Firma 2009 Yılında Şirketin aktifinde kayıtlı bulunan ili, parselde yer alan m2 olan Fabrika Binası ve Müştemilatı ve arsayı -TL Bedelle satmış bulunmaktadır
1- Gayrimenkulün Kime Satıldığı, Satış Tarihi ve Şekli, Fatura Bilgisi, Satılan Miktar ve Tutarı:
Satışı yapılan gayrimenkule ilişkin satış faturası rapora ekli olup, bilgileri aşağıdaki gibidir:

FATURA TARİH/NO SATILANIN CİNSİ KİME SATILDIĞI SATIŞ ŞEKLİ SATIŞ TUTARI (YTL)

TOPLAM
2- Gayrimenkulun Satışından Doğan Kazancın Tespiti:
Raporun yukarıdaki bölümlerinde açıklandığı üzere satışa konu gayrimenkul maliyet bedeli TL ve satış bedeli de TL? dır. Bu durumda satıştan elde edilen kar, -TL?sı olmaktadır.3- Gayrimenkulun Satış Bedelinin Tahsilatına İlişkin Bilgiler

Tarih Ödeme Şekli Açıklama Ödeme TutarıYukarıdaki tabloda görüleceği üzere de Gayrimenkulun satış bedelinin tamamı Yılı içerisinde Tahsil edilmiştir.

4- Gayrimenkul Satış Karının Tespiti ile Kurumlar Vergisi Beyannamesinde
Yararlanılacak İstisna Tutarı:

Yukarıda hesaplandığı üzere satışı yapılan gayrimenkul nedeniyle elde edilen satış karının istisnadan yararlanacak kısmı (X%75=) TL?dir. Bu bedel Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler Kısmında aynen yer almıştır.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Gayrimenkul Satış kazancı istisnası rapor örneği

Budur teşekkür ederim
 
İ

İrem35

Ziyaretçi
Ynt: Gayrimenkul Satış kazancı istisnası rapor örneği

merak ettim, bu gayrimenkul satış kazanç istisna rapor örneğini sadece YMM ler hazırlayabiliyor bildiğim kadarıyla.
Bu raporda ilgili yer alıntı yapılıp, standart SMMM raporuna monte edebiliyormuyuz bu şekilde..
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Ynt: Gayrimenkul Satış kazancı istisnası rapor örneği

İrem35 ' Alıntı:
merak ettim, bu gayrimenkul satış kazanç istisna rapor örneğini sadece YMM ler hazırlayabiliyor bildiğim kadarıyla.
Bu raporda ilgili yer alıntı yapılıp, standart SMMM raporuna monte edebiliyormuyuz bu şekilde..
mohicans ' Alıntı:
Gayrimenkul Satış kazancı istisnası raporunu yalnızca YMM'ler düzenlemektedir.
YMM İstisna rapor örneği (bu örnek Tam tasdik Rapor içeriğinden alınmıştır.)
Sayın irem
Yukarıda da değindiğim gibi bu rapor tam tasdik raporu içerisinden alınmıştır. YMM'ler ayrıca duruma özel rapor düzenleyebilmektedirler. Yukarıda değindiğim standart YMM (Tam tasdik raporu içerisinden alındığından dolayı) raporu içerisine monte edip yazabilirsiniz anlamındadır.
 
İ

İrem35

Ziyaretçi
Ynt: Gayrimenkul Satış kazancı istisnası rapor örneği

sn.mohicans,
dediğinizi anladım, ben şeyi merak etmiştim. Yani bu istisna raporunu smmm de düzenliyebiliyor mu? o maksatla merak etmiştim.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Ynt: Gayrimenkul Satış kazancı istisnası rapor örneği

37 Nolu SMMM ve YMM Kanunu Tebliğine göre bu raporu ancak YMM'ler düzenleyebilmektedirler. İlgili mevzuat gereği kazancın tebliğde belirtilen hadleri aşması halinde Bu rapor ayrıca Gayrimenkul satış istisnasından yararlanmanında bir koşulu olarak yer almaktadır.
 
İ

İrem35

Ziyaretçi
Ynt: Gayrimenkul Satış kazancı istisnası rapor örneği

Yani kısacası bir smmm, bu raporu düzenleyemiyor. Kurumsallaşmış firmaların bünyelerinde genellikle YMM bulunur. Ama YMM ile tam tasdik sözleşmesi olmayan firma olursa, bu gibi raporlarda monte etmek pek sağlık olmaz. O bakımdan merakımı gidermek istedim.
Bilgiler için ayrıca çok teşekkürler.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Ynt: Gayrimenkul Satış kazancı istisnası rapor örneği

Sayın irem Hanım
Öncelikle rica ederim.
Sayın irem35 demişki " Ama YMM ile tam tasdik sözleşmesi olmayan firma olursa, bu gibi raporlarda monte etmek pek sağlık olmaz."
YMM lerde duruma özel rapor düzenleyebilirler. Örneğin KDV iadesi raporu vb. gibi.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Gayrimenkul Satış kazancı istisnası rapor örneği

Arkadaslar
binanın sattın hadlerin uzerinde olursa ymm raporu duzenletmek zorundasınız yani tam tasdik sözleşmen yok diye sağlıksız olacak diye birsey yok
sadece ymm n varsa ayrıca bu raporu düzenlemene gerek yok zaten ana raporun icinde
süresinden sonra verirsen istisnadanda yararlanamiyorsun
 
İ

İrem35

Ziyaretçi
Ynt: Gayrimenkul Satış kazancı istisnası rapor örneği

ben bir an, bu raporun ilgili yerinin smmm raporuna monte edilecek şeklinde diye algıladım.. o yüzden sağlıksız olur dedim. tamamıyle yanlış anlama yani ;)
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Gayrimenkul Satış kazancı istisnası rapor örneği

zaten ben yazacağım onlar imzalayacak :)
 
Üyelik
22 Ağu 2012
Mesajlar
84
Konum
istanbul
herkese iyi çalışmalar..gayrimenkul satış kazanç istisnası raporunu YMM düzenlemesi için gerekli olan belli bir istisna haddi varmıdır..örneğin 2trilyon olan kazanç karı için gerek varmıdır.bu kazancın da yüzde 75 i KV kazancından istisna...KDV si ise muaftır değilmi...rapor doğrultusunda..başka yapmak gereken bişey varmııdır acaba.birde paranın yarısı şimdi yarısı da 3 ay sonra tahsil edilecektir.tahsilata göre muafiyetlikte farklı bi durum varmıdıır acaba...bilgilerinizi acil olarak paylaşırsanız çok memnun olurum...
 
Son düzenleme:
Üst