zirve

ibraname

Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
7
arkadaşlar bana acil ibraname örneği gerekiyor.... gönderirseniz sevinirim.... şimdiden teşekkürler
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
81
ŞİRKET ADI :

ADRESİ :

SSK MÜD. :

SSK İŞYERİ
SİCİL NO :

DÜZ.TARİHİ:

İ B R A N A M E

/ / tarihinden beri çalışmakta olduğum yukarıda ünvanı ve

adresi yazılı firmadan işten ayrıldığımı / / tarihine kadar olan çalışma sürem içindeki tekmil yevmiyelerimi, fazla mesai ücretlerimi, hafta ve resmi tatilücretlerimi, mevcut kanunlarla sağlanan diğer bütün hak ve tazminatlarımı tamamen aldım. Tarafıma ödenmemiş bir istihkak kalmadığını beyan ve kabul ederim.

İşyerinden, Kanun ve Hizmet akdinden doğan hiçbir şekil ve nam altında herhangi bir alacağımın kalmadığını maddi ve manevi herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı beyanla işyerini geçmişe dönük olarak da ibra ederim.


İŞÇİ AD SOYADI :

ADRESİ :

SSK NUMARASI :TESLİM EDEN TESLİM ALAN
(İŞVEREN) (İŞÇİ)

Saygılar,

SMMM
Dilek KARACA
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
304
İ B R A N A M E


0şirketinde 01.08.2004 ila 01.08.2005 tarihleri arasında çalıştığım bütün süreye ait,hakettiğim bütün aylık ücretlerimle ikramiye ve primlerimi, fazla çalışma ücretlerimle hafta tatili ve genel tatil ücretlerimi, kullanmadığım yıllık izinlerime ait ücretlerim ile benzeri akdi ve kanuni bilcümle alacaklarımı tamamen almış olduğumu beyan ve kabul ederim.
Böylece 0 şirketinden ayrılma sebebine göre ihbar ve/veya kıdem tazminatımı, sair her türlü alacağımı eksiksiz bir şekilde almış bulunduğumu ve ücret, prim, fazla mesai ücreti, ikramiye, hafta tatili, ulusal bayram tatili ve diğer genel tatil ücretleri, yıllık izin ve/veya buna karşılık ücret, yolluk, ihbar ve kıdem tazminatı, akdi ve kanuni bilcümle hususlardan dolayı hiçbir şekil ve surette alacağımın kalmadığını, akdi ve kanuni alacaklarıma karşılık tarafıma tevdi edilecek çek, veya senetlerin vadelerinden dolayı doğacak vade farkları için hiçbir şekil ve surette dava açmayacağımı ve bir hak talebinde bulunmayacağımı ikrarla; 0 ünvanlı işverenliği tekmil akdi ve kanuni alacaklarımdan dolayı kayıtsız ve şartsız gayrıkabilirucu ibra eylerim.İBRA EDENİN
ADI - SOYADI :
SSK SİCİL NO.SU :
İKAMET ADRESİ:
İMZASI :Yanlız buraya ilaveten detaylı şekilde ihbar ve Kıdem Tazminatı dökümleri sayfası da eklenecektir.
Ayrıca çıkan personelin imzası alınırken personelin kendisine adı ve soyadı yazdırılarak imza attırılacaktır.(Ad ve soyadı siz yazmayınız)
 
Üyelik
18 Tem 2005
Mesajlar
3
İBRANAME


Tarih:______/_____/2005

SN. 
………………………………………………………………………………………….ŞTİ’ne,
ŞEHİR


“……………………………………………………………….. “adresinde bulunan işyerinizde
_____/_____/2005 - _____/______/2005 tarihleri arasında çalışmakta iken ____/_____/______
tarihinde şahsi gerekçelerimle, kendi istek ve rızamla herhangi bir baskı olmadan ayrılmak
istiyorum. Söz konusu çalışma sürem içerisinde doğan tüm ücretlerimi, mesailerimi, yıllık
izin haklarımı, yemek ve yol haklarımı, bayram-haftasonu tatilindeki çalışmalarıma dair kanuni
ve akdi tüm haklarımı aldım. Bu tarih itibariyle hiçbir alacağım kalmamıştır. Bundan dolayı hak
talep etmeyeceğimi, dava konusu yapmayacağımı beyan eder, bu tarihe kadar olan haklarımla
ilgili adı geçen ……………………...…………………………………………………...ŞTİ.’ni ibra
ve ikrar ederim. İŞÇİNİN

SSK No  


Adı ve Soyadı  Adresiİmzası
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
635
Konum
bursa
Merhaba,

Önemli bir konu....

İbranamelere işçinin iş akdinin sona ermesiyle beraber, haketmiş olduğu tüm ödemelerin Brüt tutarı, bu tutar üzerinden kesilen kesintilerin toplamı ve net işçiye ödenen tutarlarıda göstermeniz gerekiyor.

Yoksa ki, sayın eylemin yazmış olduğu gibi bütün öde4meleri aldım şeklinde bir ibraname yargı karşısında hiçbir anlam ifade etmiyor.

Kolay gelsin.
 

Benzer konular

Üst