İş Kazası-Bölge Çalışma

Üyelik
26 Mar 2011
Mesajlar
187
Konum
izmir
2013 den itibaren iş kazalarını bölge çalışmaya bildirim yükümlülüğü kalktı mı?;
 
Üyelik
26 Mar 2011
Mesajlar
187
Konum
izmir
tamam, kalkmış.

6331 kanuna göre, iki ayrı kuruma bildirim yapılması uygulaması 01.01.2013 Tarihi itibariyle sona eriyor. Yalnızca Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapılması yeterli olacak.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,063
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Merhaba ;


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun (R.G.30.06.2012 28339)


Madde 0014 : İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi

(1) İşveren;

a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.

b) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler.

(2) İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur:

a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde.

b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde.

(3) İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.

(4) Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.
(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.


Madde 0038 : Yürürlük
(1) Bu Kanunun;

a) 6, 7 ve 8 inci maddeleri;

1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,

2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,

3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
yürürlüğe girer.
 

kadirdiloglu

Katkı Sunan Üye
Üyelik
28 Şub 2012
Mesajlar
407
Konum
istanbul
6331 sayılı Kanunun 14. Maddesine göre;

1- İşveren:

a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler
.
b) İş yerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme sebep olmadığı halde iş yeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, iş yeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan

olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler.


2- İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur
:
a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde.

b) Sağlık hizmeti sunucuları veya iş yeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde.

3- İş yeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön teşhis koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder
.
4- Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı teşhisi koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

5- Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

İş kazası ve bildirim formları 31.12.2012 tarihine kadar hem bölge çalışma hem de SGK’ya verilmeye devam edecek.


01.01.2013 tarihinden itibaren sadece SGK’ya bildirilmesi yeterli olacaktır...
 
Üyelik
18 Mar 2007
Mesajlar
1,129
Konum
istanbul
SGK 'ya bildirim elektronik ortamda yaterli mi ?
yoksa eldende SGK 'ya evrak gönermeye devam mı ediyoruz ?
 

Benzer konular

Üst