İşçinin Çalıştığı Bölümün Kapanması Haklı Çıkış Sebebimidir?

Üyelik
20 Ağu 2005
Mesajlar
83
Tekstil üretimi yapan firmamızda, boya bölümümüz kapatılmıştır. Boya işi dışarıya verilmiştir. işçilere başka bölümde çalışma teklif edilmiştir. fakat başka bölümde çalışmayı kabul etmemişlerdir ve tazminatlı çıkışları verilmiştir. İş güvencesi yasasına göre mahkemeye başvuruda bulunurlarsa kazanabilirlermi. çıkış işlemlerini nasıl gerçekleştirmemiz gerekmektedir.
 
Üyelik
3 Haz 2005
Mesajlar
53
Bazı iş türlerinin kaldırılması veya benzeri hallerde(Yeni teknolojinin uygulanması, işyerinin daraltılması, yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması gibi) o bölümlerde çalışan işçileri 4857/17.ve 18. maddeye istinaden kıdem ve ihbar tazminatı ödeyerek çıkartabilirdiniz. Ama sizin yaptığınız uygulama farklı, uygulama sonucu yaptığınız işlem doğrudur.
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
630
[AYNI BÖLÜMÜ TEKRAR AÇIP İŞE ELEMAN ALIRSANIZ İŞE İADE KARARI VERİLİR.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Merhaba,
Genel Bilgi olarak Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin bu konuya benzer bir davada vermiş olduğu kararı aşağıya aldım.

Kod:
T.C.
Y A R G I T A Y 
9.Hukuk Dairesi 

                    Y A R G I T A Y  İ L A M I 

ESAS NO    :2003/1959
KARAR NO		:2003/14524


                     
                    Y A R G I T A Y   K A R A R I 

     İşverenin davacının çalışma şartlarını tek yanlı değiştirdiği ve buna dair memorandumu davacıya tebliğ etmek istediği, tebellüğ etmeyince hizmet akdini 1475 sayılı yasanın 17/II.maddesine göre feshettiği anlaşılmaktadır. İşveren çalışma koşullarındaki esaslı değişikliği ancak işçinin kabulü ile yapabilir.İşçinin somut olayda böyle bir kabulünün varlığı kanıtlanabilmiş değildir. Davacının iş şartlarındaki esaslı değişiklikle ilgili memorandumu tebellüğ etmek istememesi işverene iş sözleşmesini 1475 sayılı Yasanın 17/II. Maddesi gereğince fesih hakkı vermez. Bu nedenlerle davacının ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin kabulü gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
	SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,15.9.2003 gününde oybirliği ile karar verildi. 

Başkan         Üye            Üye           Üye            Üye
 
Üst