Kar dağıtımı

Üyelik
6 Tem 2005
Mesajlar
1,007
Konum
bursa
Kar dağıtımı diğer ortağın da onayıyla sadece bir ortağa yapılabilir mi ( şirketten alacaklarına mahsuben )
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,475
Ynt: Kar dağıtımı

Kar dağıtımı kararı alındı ise tüm ortaklara yapılır.
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,509
Konum
İstanbul
Ynt: Kar dağıtımı

Selamlar
Alıntıdır ve şahsi bir yorumdur.

bana göre de diğer ortakların yazılı olurları alınmak kaydıyla bu dağıtım yapılabilir.

***
Kanunda yapılabilirliği yada yapılamazlığı konusunda hernekadar açıklayıcı bir hüküm yok isede mantıken olabilir.
Şöyleki T.T.K.?nın 364/2 ve 369/2 maddeleri uyarınca anonim şirketlerde kar dağıtma yetkisi genel kurula, limited şirketlerde ise 536. madde uyarınca ortak sayısı 20? den fazla olan limited şirketlerde ortaklar genel kuruluna ortak sayısı 20 ve daha az olan limited şirketlerde de ortakların yazılı kararına bırakılmıştır ve geçmiş yıl karlarının kısmen veya tamamen dagıtım konusu yapılabilecegide hüküm altına alınmıştır bu maddede anlaşılması gereken kısmen sözü ise ortaklar nezdinde degil geçmiş yıllar karının meblağı konusundaki tamlık yada kısmenliktir.

Bununla birlikte nasılki şirketler ortaklarından borç alırken her ortaktan alınacak veyahutta şirket kaynakları kullandırılken her ortagada eşit ölçüde ve aynı anda kullandırılacak diye bir kaide ileri sürülemiyorsa ;
şirketin ortagına faizsiz olarak kullandırılan paraların örtülü olarak kazanç sayılacagınıda danıştay kararları ile anlamamız mümkündür.

Kâr dağıtımı konusunda yerleşmiş bulunan teamül, kârın ortakların şirkete koydukları
sermaye oranında dağıtılmasıdır.Buna rağmen esas mukaveleye, kârın başka esaslara göre
dağıtılacağı yönünde hükümlerin konulması da mümkündür. Ancak ortaklardan bir kısmının
yalnız kâr payı alacağı veya zarara katılmayacağı yönünde hükümlerin konulması mümkün
değildir.
Ana sözleşmede aksine hüküm olmadığı sürece, kural olarak dağıtılacak kâr,
ortakların sermaye taahhütlerine karşılık yapmış oldukları ödemelerle bağlıdır. Bu durum
TTK? nın 455?inci maddesinde ?Her pay sahibi, kanun ve esas mukavele hükümlerine
göre pay sahiplerine dağıtılmaya tahsis olunan safi kazanca, payı nispetinde iştirak
hakkına sahiptir? şeklinde ifade edilmekle beraber aynı yasanın 456?ncı maddesinde ?Esas
mukavelede aksine bir hüküm yoksa kazanç ve tasfiye payları esas sermayeye
mahsuben, ortağın şirkete yaptığı ödemelerle mütenasiben hesap ve tespit olunur? diye
hükmedilmiştir.
Aynı husus TTK? nın 533?üncü maddesinde limited şirketlerde kâra iştirak
bahsinde ?Şirket mukavelenamesinde aksine hüküm bulunmadıkça ortaklar, sermaye
koyma borçlarını yerine getirdikleri nispette yıllık bilançoya göre, elde edilmiş olan
kârdan pay alırlar? şeklinde ifade olunmuştur. Yani sermaye taahhüt edimini yerine getirmemiş ortagında borcunu yerine getirene kadar kardan pay almayacagıda açıklanmıştır.

Tüm bunlarıda göz önüne aldıgımızda ltd.şti. lerde ortaklar kurulu kararına istinaden vergi ve karşılık hükümlerininde yerine getirilmesi şartı tek bir ortağa sermaye payı oranında geçmiş yıl karının dagıtımının yapılabilcegi sonucuna varılacaktır...
*****

Saygılar
 
Üst