zirve

Kooperatif Muhasebesi

  • Konbuyu başlatan SMMMESUT
  • Başlangıç tarihi
S

SMMMESUT

Ziyaretçi
Merhaba, kooperatif muhasebesinde özellikli durumlar nelerdir, beyanname olarak hangileri veriliyor???
 
Üyelik
2 Ağu 2005
Mesajlar
141
sn.mesut
kooperatifin başlıca iştigal konusunu bahsedersen umaraım arkadaşlar yardımcı olacaktır. Yapı koop mi yoksa tarımsal kalkımamı yoksa sulama koop mi........ lütfen belirtiniz
 
Üyelik
2 Ağu 2005
Mesajlar
141
sn. mesut
kar amaçlı çalışmadıkları için kdv ve kurumlar vergisinden muaf tutulmuşlardır. Yapacağınız işlem koop adına sskdan işyeri numarası alıp
işçi girişlerini bildirmeniz. Bu işçilerden dolayı meydana gelen gelir vergisi kesintisiyle ilgli Vergi dairesine Muhtasar beyanname vereceğinizden durumunuza uygun (aylık, üçaylık) stopaj mükellefiyeti tescil ettirmek. Daha sonra muhasebe kayıtlarını bilonço esasına göre kayıt altına almak

Saygılar
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
SMMMESUT' Alıntı:
Merhaba, kooperatif muhasebesinde özellikli durumlar nelerdir, beyanname olarak hangileri veriliyor???

Üst birliğe kayıt olmanız gerekecektir.Kayıtlı değil iseniz K.DV. ve Kurumlar vergisi mükellefi olursunuz.
Muhtasar yönünden mükellefiyetiniz olacaktır.
Kooperatifi yönetiminde çalışanınız var ise ssk dosyası açmanız gerekecektir.
Yapı Müteahhit firma tarafından yapılacak ise işyeri ssk dosyası (Parsel ve ada ya göre) açılacaktır.
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
362
Bununla ilgili birde ben tereddütümü söyleyeyim.

KDV Kanununun istisnaları düzenleyen 17. maddesinin 4. fıkrasının k bendinde;

"... konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri " nin KDV den istisna olduğu belirtilmiştir.

Ancak, aynı kanunun KDV oranları gösteren 1 sayılı listenin 11. maddesinde

" .. Net alanı 150 m2 ye kadar konut teslimleri " nin % 1 oranında KDV ye tabi olduğu yazmaktadır.

Burada bir tezatlık yok mu sizce ?
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
142
sayın a.b.g

Ticarî nitelik taşımayan arızî olarak gerçekleşen konut teslimleri
katma değer vergisinin kapsamına girmemekte, dolayısıyla vergileme alanı dışında kalmaktadır.
özel mülkü mahiyetindeki konutların arızî ticarî faaliyet çerçevesindeki teslimleri katma değer vergisinin konusuna girmediğinden net alanına bakılmaksızın konutların bu şekilde tesliminde katma değer vergisi uygulanmayacaktırkdv mad.17 4/K göre konut yapı koop.lerinin üyelerine metrekarasi ne olursa olsun üyelerine konut teslimi kdvden istisnadır.kooperatifler tarafından teslim edilen konutların net alanına ilişkin bir sınırlama söz konusu değildir.tamamı istisnadır.


diğer yandan ticari amaç doğrultusunda konut net alanı 150 m2 kadar konut teslimi kime yaplırsa yapılsın % 1 oranıda kdv tabidir.150 m2 den büyük olan konutların teslimi %18 oranında kdvye tabidir.

celal elibüyük
smmm-ist
 
Üyelik
26 Eyl 2005
Mesajlar
2
Konum
NEVŞEHİR
sayın kum üst birlikten bahsetmiş fakat yapı koop. üst birlik şartı yok. Taş.Koop. Tük. Koop. gibi koop. bu şart aranıyor diye biliyorum. yapı koop. kdv ve kurumlar mükellefiyeti yok. sadece stp yönünden muhtasar beyanname verilir.
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
SMİRMAK' Alıntı:
sayın kum üst birlikten bahsetmiş fakat yapı koop. üst birlik şartı yok. Taş.Koop. Tük. Koop. gibi koop. bu şart aranıyor diye biliyorum. yapı koop. kdv ve kurumlar mükellefiyeti yok. sadece stp yönünden muhtasar beyanname verilir.
1163 sayılı koop.kanunu
Madde 93 – 1. Kooperatifler, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği;
a) Birbirlerinden ve ortaklarından aldıkları faiz ve komüsyonlar ile ortaklarına kefalet etmeleri dolayısiyle bunlardan aldıkları paralar, banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden,
b) Her nevi defterlerin ve anasözleşmelerin tasdiki ve açılış tasdiklerinde sayfalarının mühürlenmesi her nevi harçtan ve Damga Vergisinden,
c) Kiraya verilmediği veya irat getirmiyen bir cihete tahsis edilmediği müddetçe sahip oldukları gayrimenkul mallar üzerinden alınacak her türlü vergilerden,
d) Ortakların temlik edecekleri gayrimenkuller her türlü vergi ve harcından,
Muaftır.
e) 13 üncü madde gereğince verilecek bildiri Damga Vergisine, diğer harç ve resimlere tabi değildir.
2. Gayrimenkullerin irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin kooperatiflere, kooperatif birliklerine, kooperatif merkez birliklerine, Türkiye Milli Kooperatifler Birliğine sermaye konulması halinde bunlar Emlak Alım Vergisi Kanununun 9 uncu maddesindeki indirimli nispetten,
3. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 199 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin 16 ncı bendindeki esaslar dahilinde Kurumlar Vergisi muaflığından, Faydalanırlar.

4. Kooperatifler, kooperatif birlikleri ve kooperatifler merkez birlikleri faaliyete geçen üst kuruluşlara girmedikleri takdirde, bu maddenin 1 nolu fıkrasının (b) bendi ile 2 nolu fıkrasından gayri fıkralarında yazılı muaflıklardan istifade edemezler.


K.V.kanununda muaflıkları düzenleyen;

Muaflıklar
Madde No 7
Kapsam :
16. (4369 sayılı Kanunun 81'inci maddesiyle değişen şekli) Esas mukavelelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, idare meclisi başkan ve üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmemesi, ihtiyat akçelerinin ortaklara dağıtılmaması ve münhasıran ortaklar ile iş görülmesine dair hükümler bulunması şartı ile kooperatifler (Esas mukavelelerinde yukarıki şartlar mevcut olmakla beraber fiilen bu kayıt ve şartlara uymayan kooperatifler ile faaliyete geçen üst kuruluşlara girmeyen kooperatifler muafiyetten faydalanamaz.(******)
 

Benzer konular

Üst