Kurum Kazancı

  • Konbuyu başlatan ibrahimsuslu
  • Başlangıç tarihi
I

ibrahimsuslu

Ziyaretçi
selamlar. 2 şahıs ile bir limited şirketin bir araya gelip kurmuş olduklar yeni bir limited şirkette elde edilen kurum kazancı dağıtılırsa hem yeni kurulan şirkette hemde ortak olan şirkette kurum stopajı yönünden uygulanması gerekenlerin ne olduğu konusunda yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkürler
 
I

ibrahimsuslu

Ziyaretçi
bu konuda bilgisi olanların yardımını bekliyorum
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Sayın suslu,


LİMİTED ŞİRKETİN KAR DAĞITMASI DURUMUNDA STOPAJ UYGULAMASI

G.V.K. Madde No 94 - Vergi Tevkifatı
......................................
6. a) Dağıtılsın veya dağıtılmasın Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8 inci maddesinin 4 numaralı bendinin;

i) (a), (c) ve (d) bentlerinde yazılı kazançlardan, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile % 0 Yürürlük; 1.1.2004)(9)

ii) (b) alt bendinde yazılı kazançlardan, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile % 10 Yürürlük; 1.1.2004)(9)

b)(4842 sayılı Kanunun 12'nci maddesiyle değişen alt bent. Yürürlük; 24.04.2003) i) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) (2006/10731 sayılı B.K.K. ile % 15 Yürürlük; 23.7.2006),
......................................

1- Gerçek kişilere dağıtacağı kardan yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan tutar üzerinden GVK'nun 94/6-b maddesi hükmü gereğince % 15 gelir vergisi (stopaj) kesintisi yapılır.

2- Şirketlere dağıtılacak kara herhangi bir gelir vergisi (stopaj) kesintisi yapılmaz. Kar dağıtımı alan şirket bu karı gerçek kişi ortaklarına dağıttığı anda gelir vergisi (stopaj) kesintisi yapılır.

LİMİTED ŞİRKETİN KAR DAĞITMASI DURUMUNDA GERÇEK KİŞİLERİN BEYAN EDECEĞİ GELİR VERGİSİ DURUMU

Menkul sermaye iratlarında istisna

G.V.K. Madde 22 – ..............................................
2. Tam mükellef kurumlardan elde edilen, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı gelir vergisinden müstesnadır. İstisna edilen tutar üzerinden 94 üncü madde uyarınca tevkifat yapılır ve tevkif edilen verginin tamamı, kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir.
Toplama yapılmayan haller

G.V.K. Madde 86 –

- Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.

1. Tam mükellefiyette;

................................................
c) Vergiye tâbi gelir toplamının [(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye'de tevkifata tâbi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları,
................................................
Gerçek kişiler, elde ettikleri brüt kar paylarının yarısı (GVK'nun 22. maddesi gereğince kar paylarının yarısı istisnadır.) GVK'nun 103. maddesini ikinci gelir diliminde yer alan tutar olan 18.000 YTL' yi (2006 yılı için) geçmezse;

Kesilen stopaj kadar vergi ödemiş olacaklar. Yıllık beyanname vermeyeceklerdir.

....... geçerse,

kar paylarınının yarısını beyan edip, ödemiş oldukları vergileri, (kurumun kestiği stopajları) beyan edecekleri vergiden mahsup edeceklerdir.

Saygılar.
 
I

ibrahimsuslu

Ziyaretçi
kurum

ana şirket kar dağıtımı yaptığı dönemde stopaj uygulaması yapacak. İştirak eden şirketse kurumlar beyannamesinde iştirak kazancına beyannamede istisna kısmında gösterecek.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Re: kurum

ibrahimsuslu' Alıntı:
Tarih: 05-12-2006, 13:41:27 Mesaj konusu: Kurum Kazancı
....................................
ibrahimsuslu' Alıntı:
05-12-2006, 15:51:15
bu konuda bilgisi olanların yardımını bekliyorum

Şükrü ERGÜL' Alıntı:
05-12-2006, 16:40:51
Sayın suslu,
............................
Sayın suslu,

05.12.2005 13:41:27' de soruyu sormuşsunuz.

05.12.2005 15:51:15' de soruyla ilgilenilmediği için sitem etmişsiniz.

Bende size 05-12-2006, 16:40:51'de yaklaşık sizin için yarım saat uğraştıktan sonra kanuni dayanakları ile cevap yazmışım.

Buraya kadar ne var diyeceksiniz? Bir şey yok.

Ancak;

06-12-2006, 13:26:22' de vermiş olduğunuz cevabınızda,

ibrahimsuslu' Alıntı:
ana şirket kar dağıtımı yaptığı dönemde stopaj uygulaması yapacak. İştirak eden şirketse kurumlar beyannamesinde iştirak kazancına beyannamede istisna kısmında gösterecek.
ne bir hitap, ne bir teşekkür ne de Türkçe kurallarına uyma var.

Lütfen yazışmalarda bu kurallara dikkat edelim.

Saygılar.
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ben de kesinlikle Sn Ergül'e katılıyorum. Burda bazı arkadaşlarımız gayri ciddi , chat odasında yazı yazar gibi yazıyorlar. Bu yazılanlar üzerine işlem yapan meslektaşlarımız var. Lütfen emin olmadığınız, dayanak bulamıyacağınız konularda görüş belirtmeyin.
Bu forumu yozlaştırıp amacından saptırmayalım. Şu anda hepimiz yararlanıyoruz.
Bozulursa eski arkadaşlarım hatırlarlar, kapanır gider. (Bu forum 2 defa kapatıldı) Biz de açıkta kalırız.
Koruyalım; :( bozmak çok kolay ama sürdürmek, büyütüp geliştirmek esas görevimiz olmalı.
Saygılarımla,
 
I

ibrahimsuslu

Ziyaretçi
kurum kazancı

saygıdeğer Şükrü ergül ile nguroy arkadaş.
Herşeyden önce şükrü ergül arkadaşın konuya göstermiş olduğu duyarlılığa ve bazı hatırlatmalara teşekkür eder. sayın nguroy arkadaşa da bu form alanının bir chat odası olmadığı bildiğimi hatırlatırım. Bir soru
soruldu bir cevap verildi. Bu cevap ta bana göre yanlış. Bende ikinci mesajımda bu işlemin ortak olan şirket tarafından bakıldığında iştirak kazancı olduğunu ve iştirak kazanclarının da 5520 sayılı kurumlar vergisinin 5/2 maddesine göre istisna kapsamına girdiği söyledim. nguroy arkadaşım ise hitap yönünden benden geri kalmadığını hata daha da ileri gittiğini sanıyorum. Şükrü ergül arkadaşın yaptığı hatırlatmaların onun içinde geçerli olacağı kanısındayım. selamlar
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Saygıdeğer ibrahimsuslu,

Lütfen alınganlık yapmayalım. Sayın nguroy'un yapmış olduğu hatırlatma direkt size hitaben değil, genele yazılmış bir yazıydı.

Gelelim asıl konumuza:

ibrahimsuslu' Alıntı:
.......................................................
Bir soru soruldu bir cevap verildi. Bu cevap ta bana göre yanlış. Bende ikinci mesajımda bu işlemin ortak olan şirket tarafından bakıldığında iştirak kazancı olduğunu ve iştirak kazançlarının da 5520 sayılı kurumlar vergisinin 5/2 maddesine göre istisna kapsamına girdiği söyledim.
.......................................................
Vermiş olduğum cevabın yanlış bölümünü ve bunun yasal dayanaklarını belirtir misiniz.

Ben size verdiğim cevapta, kar dağıtımı alan Limited şirketin kazancının vergilendirileceğine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadım.
Bu şirket aldığı karı kendi şirketindeki muhasebe kayıtlarında, TDHP’na göre “640 yada 641” hesaplarda gösterecek, kurumlar beyannamesinde iştirak kazancı istisnası olarak kurum kazancından düşecektir. Ancak; bu şirket karını gerçek kişilere dağıttığı zaman tevkifata tabi tutulacaktır.


Ben kar dağıtımı konusunu kısaca özetleyeyim:

4842 sayılı kanunla 24.04.2003 tarihinden itibaren, istisna edilmiş olsun veya olmasın bütün kurum kazançları üzerinden tevkifat yapılması, sadece karın dağıtılması aşamasına bırakılmıştır. Tam mükellef kurumlar tarafından, iştirakçisi Tam mükellef kurumlara kar dağıtımı tevkifata tabi tutulmayacak, ancak kar dağıtımı yapılan Tam mükellef kurum, gerçek kişi ortaklarına kar dağıtımı yaptığında tevkifata tabi tutulacaktır.

Geçiş döneminde ise, aynı kanunla ile G.V.K.’na eklenen geçici 61 ve 62’nci maddesi ile, kar paylarının ne şekilde vergilendirileceğine ilişkin hükümler yer almaktadır..

Kar dağıtımlarının nasıl vergileneceği konusunda gerekli açıklamalar G.V.K.’nun 15 nolu sirkülerinde mevcuttur.


Benim kar dağıtımı konusunda yazacaklarım bundan ibarettir.

Saygılar.


NOT: Ben bu forumda ne sizi ne de başka kişileri şahsen tanırım. Sadece nicklerini bilirim. Bu forumu (birkaç forum hariç) diğer forumlarda ayıran özellik, yapılan yazışmalarda herkesin birbirine saygılı davranmasıdır. Eğer bizler bu durumu ortadan kaldırırsak, bu forumun özelliği de bitmiş olur. Ben bunca yıllık edindiğim bilgileri, forum arkadaşlarımla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Eğer forumda bu tip problemler yaşanırsa, siz ve diğer arkadaşlarımla bilgi ve tecrübelerimi paylaşamayacak ve bundan aldığım keyfi yaşayamayacağım.
 
I

ibrahimsuslu

Ziyaretçi
sayın Şükrü ERGÜL

Sayın Şükrü ERGÜL
Bilgi ve tecrübelerinizi burda daha fazla paylaşımını bekler, fakat uyarılar bölümünü daha ince ve beni incitmeyecek şekilde eleştirsel olmasını bekliyorum. Bunu unutmamak lazım sizin dediğiniz gibi kimse kimseyi tanımıyor. O nedenle burda hitap şekli altında bir kasıt aranmaması gerektiğine inanıyorum ve çalışmalarınız da başarılar diliyorum. Konuya duyarlığınız için teşekkürler.
 
Üst