Ltd Şirket Vergi Borcu

Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
41
Konum
izmir
ltd şirketin yapılandırılmış vergi borcu var ödenmemiş o yüzden yapılandırılması bozulmuş.şirket ortağı aynı zamanda yetkili müdür.bir tane daha tek kişilik ltd.şirket kurmak istiyor.eski şirketin kamu borçlarından dolayı yeni kurulacak şirkete herhangi bir yaptırım gelir mi haciz hesaplara bloke konması gibi.diğer şirketten tahsil edilemezse sadece ortağın şahsi mal varlığına mı el konulur?
 
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Sorunuzun içeriği detaylı olduğu için farklı kanun maddeleri ve YTTK ışığında sorularınızı aydınlatacak cevaplar vereceğim.

Öncelikle meslek mensubumusunuz yada şirketin çalışmış olduğu meslek mensubuna sorduğunuz sorular bildirilmiş ve cevaplar alınmışmıdır?

Ltd şirket borçlarından ortaklar sorumlumudur ? Öncelikle bu duruma açıklık getirelim.

--- Ltd şirket ortaklarının üzerindeki sorumluluğu sınırlı sorumluluk ile açıklanmıştır. Ortaklar sadece taahhüt ettikleri esas sermaye borçlarının ve şirket sözleşmelerinde belirtilen yükümlülüklerin ifası ile sorumludurlar.Taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirdiklerinde ortakların sorululuğu sona ermiş olur. Bu nedenle şirketin borcundan dolayı alacaklılar şirket ortağını takibe alamazlar.

Ltd şirket kamu borçlarından ortaklar sorumlumudur ? Şimdi ise bu konuyu irdeleyelim.
--- 6183 sayılı AATUHK madde.35/birinci fıkrasında,
Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar. belirtilmiştir. Bu durumda ortakların paylarının orantısında vergi alacaklısı ortakları ayrı ayrı ortaklık payları kapsamında takip edecektir.

YTTK'ya göre müdürlerin yeni Ltd şirket kurabilir mi ? YTTK'ya göre Ltd şirket müdürlerinin kamu borçlarından sorumlulukları nelerdir ? Önce müdürlerin Ltd şitket kurup,kuramayacağını daha sonra müdürlerin Ltd şirket kamu borçlarından sorumluluklarını açıklık getirelim.

--- Ltd şirket müdürlerinin şirketle rekabet oluşturan faaliyetlerde bulunmaları yasaklanmıştır. Müdürlerin şirketle rekabet oluşturacak faaliyetleri yine şirket sözleşmesi ile izin verilir.(Yani diğer ortakların yazılı onayı ile rekabet yasağı kalkabilir) Aslında şirket müdürünün uygulaması gereken bir çok madde var ama ben sizin sorularınız doğrultusunda ilerliyorum şirket müdürlerinin üzerinde uygulaması gereken bir çok görevler bulunmaktadır.
--- Ltd şirket vergi borcundan dolayı müdürlerin sorumluluğu VUK madde.10'da açıklanmıştır,
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica]Tüzelkişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, Vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği olmıyan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri, tüzelkişiliği olmıyan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir. (3505 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle değişen fıkra) Yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanunî ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır. Bu hüküm Türkiye'de bulunmayan mükelleflerin Türkiye'deki temsilcileri hakkında da uygulanır.(*) kanun maddesinin içeriği vergi borcunun ödenmesinde kusuru olan müdürler sorumlu tutulabilecektir. Yalnız müdürlerin vergi borçlarından sorumluluğundan önce şirketin sorumluğu ön plana çıkmaktadır müdürlerin sorumluluğu daha sonra.
Ltd şirketin diğer borçlarından sorumluluğa deyinmiyorum çünkü soruda sadece Vergi borcu hakkında soru sorulmuş.

Ltd şirket ortağının farklı bir Ltd şirket kurması kısmına gelince,

İlk şirket ortaklığından doğan borçtan dolayı alacaklıların ortağın senede bağlanmış yada bağlanmamış paylarının icra ve iflas kanunu taşınırlara ait hükmü uyarınca haczedilip yada paraya çevrilmesini hükme bağlayabilir.Ltd şirket ortaklık alacaklısı ortağın şirket doğan diğer alacaklarından alacağını alabilir ve haciz yaptırabilir. Yani ilk önce ilk şirketin vergi borcunun tahsili şirketin ödenmesi aksi takdirde paylardan ve diğer ortaklık alacaklarından tahsile gidilir bunlardan bir borç kapatılamaz ise ortakların mal varlıklarının haczine gidilir burada önce şirket sorumluluğu daha sonra müdürlerin sorumluluğu devreye girer.

İyi Günler.
[/FONT]
 
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
41
Konum
izmir
öncelikle kanun maddeleri vererek açıklamlarda bulunduğunuz için teşekkür ederim.ben de meslek mensubuyum.bir çok konuda hem fikiriz.şayet kamu alacağı şirketten tahsil edilemez durumdaysa ortakların payı oranında şahsi mal varlıklarından tahsil edilir.eğer ortak imzaya yetkili müdür ise borçların tamamı yetkili müdürden tahsil edilir diye biliyorum.şöyle örneklemek gerekirse mesela benim 2 tane ltd.şirketim var.bir tanesinde ödemeyediğim vergi borcum var.bu arada 2 şirkette de yetkili müdürüm.şirketin vergi borcunu ödeyemedim.tahsil edecek araç vs.de yok.benim şahsi mal varlığım da yok.bu durumda diğer yetkili olduğum şirketin mal varlığına haciz gelebilir mi?orada tıkandım.
 
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Sayın denizs,

şirketin kamu alacağı şirketten tahsil edilemez durumda ise şirket müdüründen tahsil durumuna gidilir yani bu durumda ikinci ltd şirket kurulumunda payları oranında haczi gerçekleşir çünkü şirketin kurulum aşamasında sermaye şartı olduğu için.

İyi Günler.
 
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Yalnzı ilk ltd şirket müdürü ikinci bir ltd şirket açılışı yapar ise aşağıdaki hususun atlanılmaması gerekir.

Ltd şirket müdürlerinin şirketle rekabet oluşturan faaliyetlerde bulunmaları yasaklanmıştır. Müdürlerin şirketle rekabet oluşturacak faaliyetleri yine şirket sözleşmesi ile izin verilir.(Yani diğer ortakların yazılı onayı ile rekabet yasağı kalkabilir)

İyi Günler.
 
Üyelik
16 May 2013
Mesajlar
2
Konum
nevşehir
Merhaba arkadaşlar benim bir sorum olcak ilgilenirseniz çok sevinirim. çalıştığım ltd. şirketinin ortağıyım ve aynı zamanda şirket müdürüyüm. 2 ortak var ikimizde müdürüz. şirketin bankaya kredi borcu var ve iki ortakda krediyi çekerken kefalet sözleşmesi imzaladık . ödenmemiş sermaye yok. krediyi geciktirdiğimiz için şirkete icra geldi ve şahıs hesaplamızada blokeler kondu, hesabımda bulunan paranın krediye sayılacağı söylendi böyle birşey olabilirmi ? şirkete taahhüt ettiğim sermayeyi ödedim.
 
Üyelik
13 Haz 2013
Mesajlar
1
Konum
manisa
Benimde bir sorum var yardımcı olursanız sevinirim ...... Aynı arkadaşımın olduğu gibi benimde bir 2 ad. ltş şirket ortaklığım ve müdürlüğüm mevcut . bunlardan bir tanesi kapandı yalnız tesviyeye gidemiyoruz sgk ve vergi borçlarından dolayı sgk vergi ve diğer amme borçlarından dolayı müdür olduğum için şahsi mal varlıklarıma işlem yapılacağını anladım . fakat sorum şu benim mal varlığım borcu karşılamaya yetmeyecek o zaman borç sorumluluğu diğer ortaklara geçermi.yani onlarında şahsi mal varlıklarından tahsile gidilirmi.. aydınlatırsanız sevinirim..
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Benimde bir sorum var yardımcı olursanız sevinirim ...... Aynı arkadaşımın olduğu gibi benimde bir 2 ad. ltş şirket ortaklığım ve müdürlüğüm mevcut . bunlardan bir tanesi kapandı yalnız tesviyeye gidemiyoruz sgk ve vergi borçlarından dolayı sgk vergi ve diğer amme borçlarından dolayı müdür olduğum için şahsi mal varlıklarıma işlem yapılacağını anladım . fakat sorum şu benim mal varlığım borcu karşılamaya yetmeyecek o zaman borç sorumluluğu diğer ortaklara geçermi.yani onlarında şahsi mal varlıklarından tahsile gidilirmi.. aydınlatırsanız sevinirim..
Gider, 6183 sayılı Kanunun mük.35'inci maddesi uyarınca her ortak tahsil edilemeyen amme alacağından hissesi oranında sorumludur.
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,844
Konum
ADANA
Limited şirket ortakları borçlardan dolayı payları oranında sorumludur. Vergi dairesi diğer ortaklardan tahsil yoluna da başvurabilir.
 
Üyelik
4 Haz 2012
Mesajlar
3
Konum
ankara
Benim bir arkadaşımın şahış işletmesibnden dolayı belli bir miktar vergi borcu vardı şahış işletmesini kapattı, şirket kurdu sermayenin belli bir kısmını geçiçi olarak bankaya yatırdı orda bloke konmadı şirket faaliyetine başlayınca şirketin banka hesabına devlet haciz koydu devlet koyabiliyor aklınızda bulunsun
kolay gelsin
 
Üyelik
27 Kas 2014
Mesajlar
1
Konum
izmir
Nişanlım bir ltd şirketinin ortağıydı ve aynı zamanda da müdürüydü. Şirket battı ancak kapanış veremediler. Şimdi şirketin vergi borçları, ssk borçları ve diğer firmalara borçları var. Bu borçlar çok fazla olduğu için ödeyemiyorlar. Nişanlımın bir evi vardı. O eve sgk ya hipotekledi. Şirkete ait bir araba var. Nişanlımın kendine ait başka bir mal varlığı yok. Ortağının da öyle. Şimdi iki ortak ayrı yerlerde iş buldular ve çalışıyorlar.
Şimdi benim sormak istediğim, bu borçları ödeyemediklerii taktirde ne olacak? Hapis cezası olur diye duyduk böyle bir ihtimal var mı? Evlendiğimizde neler olabilir borçlar yüzünden evimizdeki eşyalarımıza haciz mi gelecek? Lütfen bize yardım eder misiniz?
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
geçmiş olsun diyelim. İnsanoğlunun başına herşey geliyor.
Sorunuza gelince SGK ipotek koyduysa zaten belirli aşamalardan sonra o evi icra yolu ile satışa çıkarır,şirkete ait arabayı da muhtemelen haciz koymuşlardır. Onu da icra yoluyla satarlar. Kim haciz koyduysa artık.
Bütün bunlardan sonra borçlar ödenmedi veya bir plana bağlanıp yapılandırılmadıysa eşinizin maaşına haciz konur 1/4 kesilir.
Bunun dışında evinize haciz gelebilir.
Size tavsiyem evlendiğiniz zaman eşinizle ilgili hiç bir varlık edinmeyin. Mal ayrılığı sistemini seçin. Bütün eşyaları siz kendi üzerinize alın ve faturalarını saklayın.
Hacze gelen icra memurları evdeki elektronik eşya, beyaz eşya ve kıymetli antika gibi malları haciz ederler. Bunun dışında yatak , koltuk, masa vb gibi eşyaya haciz uygulamazlar.
Hapis cezası ise sadece borcunu ödememekten dolayı mümkün değildir.
 
Üyelik
14 Mar 2013
Mesajlar
30
Konum
hatay
Merhaba, benim bir sorum olacak yardımlarınızı rica ediyorum. müdürü olduğum bir limitet şirket 2013 'te resen fes edildi. ancak geçmişten kalan vergi ve sgk borçları var ben müdür olduğumum için koyduğum sermaye kadar mı sorumluyum yoksa mal varlığımla mı sorumluyumdur.
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,844
Konum
ADANA
Şirket müdürleri vergi ve sgk borçlarından dolayı bütün mal varlığıyla sorumludur.
 
Üyelik
14 Mar 2013
Mesajlar
30
Konum
hatay
yardımlarınız için tşk ederim. Peki vergi ve sgk borçlarına karşı diğer ortakların sorumlulukları nelerdir.
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Devlet kimi bulursa ondan alır. Diğer ortak larda hisseleri oranında sorumludur.
 
Üst