zirve

Sabit Kıymet Satışı

önmuhasebeci

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 May 2012
Mesajlar
211
Konum
İstanbul
selamlar.

aktifimizdeki bir pres makinası ve bir binek otomobilin satışı gerçekleşti.

kvk md.5/e göre satış bedelinin %75'ini 5 yıllığına 549 hesabında koruyacağım.

5 yıl sonunda sermayeye eklediğimde herhangi bir vergi söz konusu olmayacak anladığım kadarı ile.

fakat 5 yıl sonunda bu tutar karşılığında başka bir makine yada ekipman satın alındığı takdirde durum nasıl şekillenir ?


kolay gelsin.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,649
Konum
İstanbul
Selamlar
Gayrimenkul satış kazancı ile belirttiğiniz satışların ne ilgisi var,onu çözemedim.
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Sayin onmuhasebeci,

Sanirim anlamlari karistirdiniz tasinmaz bina arsa bahce gibi emlak veya gayrimenkulleri icerir sanirim siz pres makinasinin yada aracin agirligindana dolayi sanirim karistirdiniz.
İlgili kanun maddesi ile satisinizin hic bir sekilde baglantisi yok.

İyi Gunler.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,573
Konum
İstanbul
Sayın önmuhasebeci,

Yasa maddesini karıştırmışsınız doğru. Ancak demirbaşların ( gayrımenkuller dışında) da böyle bir olanağı var. Bu düzenleme KV de değil VUK da yer alır ve "Yenileme Fonu" olarak adlandırılır. VUK 328 ve 329 maddeler buna imkan verir. Süre üç yıldır ve yenilemenin mutlak gerçekleştirilmesini gerektirir. Sermayeye ilave etme imkanı yoktur. Bilanço esasına göre defter tutmak şarttır.
Kısaca, yenileme fonu, amortismana tabi iktisadi değerlerin satılmasından ya da hasara uğraması durumunda sigortadan alınan tazminatlar sonucunda ortaya çıkan karların ötelenmesi ya da yeni yatırımlara dönüştürülmesine olanak veren bir işleyiştir.


Madde 328
AMORTİSMANA TABİ MALLARIN SATILMASI:
(Değişik fıkra: 30/12/1980 - 2365/56 md.) Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde alınan bedel ile bunların envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki fark kar ve zarar hesabına geçirilir. İşletme hesabı esasında defter tutan mükelleflerle serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler bu farkı defterlerinde hasılat veya gider kaydederler.
Amortisman ayrılmış olanların değeri ayrılmış amortismanlar düşüldükten sonra kalan meblağdır.
Devir ve trampa satış hükmündedir.
(Ek fıkra: 19/02/1963 - 205/21 md.; Değişik fıkra: 30/12/1980 - 2365/56 md.) Şu kadarki, satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi, işin mahiyetine göre zaruri bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa bu takdirde, satıştan tahassül eden kar, yenileme giderlerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile tutulabilir. Her ne sebeple olursa olsun bu süre içinde kullanılmamış olan karlar üçüncü yılın vergi matrahına eklenir. Üç yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu karlar o yılın matrahına eklenir.
(Ek fıkra: 19/02/1963 - 205/21 md.) Yukarıki esaslar dahilinde yeni değerlerin iktisabında kullanılan kar, yeni değerler üzerinden bu kanun hükümlerine göre ayrılacak amortismanlara mahsup edilir. Bu mahsup tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına devam olunur.

Madde 329
AMORTİSMANA TABİ MALLARIN SİGORTA TAZMİNATI:
Yangın, deprem, sel, su basması gibi afetler yüzünden tamamen veya kısmen zıyaa, uğrayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için alınan sigorta tazminatı bunların değerinden (Amortismanlı olanlarda ayrılmış olan amortisman çıktıktan sonra kalan değerden) fazla veya eksik olduğu takdirde farkı kar veya zarar hesabına geçirilir.
Şu kadar ki, alınan sigorta tazminatı ile zıyaa, uğrayan malların yenilenmesi işin mahiyetine göre zaruri bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa bu takdirde tazminat fazlası, yenileme giderlerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile tutulabilir. Bu süre içinde kullanılmamış olan tazminat farkları kara ilave olunur.
(Ek fıkra: 30/12/1980 - 2365/57 md.) Üç yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu tazminat fazlası, o yılın matrahına eklenir.
(Ek fıkra: 30/12/1980 - 2365/57 md.) Yukarıdaki esaslar dahilinde yeni değerlerin iktisabında kullanılan tazminat fazlası, yeni değerler üzerinden bu Kanun hükümlerine göre ayrılacak amortismanlara mahsup edilir. Bu mahsup tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına devam olunur.

Saygılar,
Kevork
 
Son düzenleme:

Benzer konular

Üst