zirve

Şirket Aktifindeki Gayrimenkulün Satışında Kdv ?

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Şirket aktifine bir işyeri alınmak isteniyor.Satışı yapılacağı aşamada, kdv karşısındaki durumu ne olacaktır arkadaşlar?
İnşaat ile ilgili kdv oranları değişti yakın zamanda, aktife giren gayrimenkulün satışında durum ne olacak, bundaki değişiklikler nelerdir?
Cevaplar için teşekkürler.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
1-Daha önce yazdığım mesajı düzeltiyorum, sorunuzu tekrar okuyunca işyeri olduğu dikkatimi çekti. 2012/4116 sayılı BKK'ya göre (1) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri; Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde %1, Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde %8 diğer konutların tesliminde %18 oranında KDV uygulanacaktır. İş yerlerinin teslimi ise her halükarda %18 oranına tabidir.2-Aktifte 2 tam yıl kalacak mı kalmayacak mı?
 
Son düzenleme:

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Teşekkürler Koray bey.

Bu durumda bu yıl içinde %1 kdv ile alınan bir konut, satılırken de %1 ile mi satılacak, yoksa, satıldığı yılki arsa birim m2 vergi değerine göre mi tekrar tespit edilecek.?

Uzun süre kullanımı düşünülüyor.2 yıldan fazla, ama belli de olmaz.Sanırım 2 yıldan fazla aktifte duran gayrimenkuller için kdvsiz fatura düzenlenmesi mümkündür.Ticari mal gibi düşünülmeyecek gayrimenkuller için.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Sayın Zindan bu tekrar sorma ihtiyacı duyuyorum bu taşınmaz konut mu iş yeri mi? İlk mesajınızda iş yeri, ikinci mesajınızda konut olarak ifade etmişsiniz. Bu bilgiye göre cevap değişiyor.

2 yıldan fazla aktifte kalırsa KDV 17/4-r'ye göre taşınmazın teslimi KDV'den müstesna olacaktır.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Aslında sorun belediyeden, tapu kayıtlarından vs kaynaklanıyor.
Alınması düşünülen bir iki yer var, taşınmazın birinde belediye, tapuda vs. "konut" olarak gözüken yer, "işyeri" olarak kullanılıyor. Binanın bütün katlarıda işyeri olarak kullanılıyor.Bir iki yerde yeni olduğu için belediye kayıtlarında "işyeri" olarak gözüküyor.
Alım amacı ne kadar işyeri olarak kullanmak olsada, hem konut olarak geçen yerler var hemde işyeri olarak geçen yerler var.
İki ihtimali düşünecek olursak nasıl bir sonuç ile karşı karşıya kalırız Koray bey.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Vergilendirmede vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyeti esastır. Burada söz konusu taşınmazlar her ne kadar tapu sicilinde konut olarak gözüküyorsa da fiilen işyeri olarak kullanıldıkları için bunların teslimlerinde mutlaka %18 kdv oranı uygulanmalıdır.
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
sayın koraykarakaya,

Net alanı 150 metrekare ye kadar konut teslimlerindeki yeni KDV uygulamalarını bende okudum yalnız bu durumda bazı haksızlıklar söz konusu değil mi sizcede ?

1. 5216 Büyükşehir Belediyesi kapsamına girmeyen inşaatın yapıldığı arsanın değeri ve satış değeri yüksek miktar belirtilen konutlar neden lüks konut sayılmıyor yüzde 1 adaletlimi sizce ?
2.KDV uygulaması iç içe girmiş durumda KDV satılan malın tabii olduğu orana göre belirlenmesi gerekir burada ise dolayısı ile alıcı bir konut teslim alırken bir çok kriteri gözden geçirmesi gerekiyor bunları şu an yazmıyorum bildiğiniz için.
3. KDV oranı Emlak Vergisi Kanununun 29.Maddesine göre,
Vergi değeri;

a) Arsa ve araziler için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler (turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parseller), arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibarıyla takdir olunan birim değerlere göre,
b) Binalar için, Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilân edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden yararlanılmak suretiyle,
Hesaplanan bedeldir. belirtilmiş emlak vergisi durumundan arsanın tekrar vergi tespiti yapılması gerekir.

İyi Günler.


 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
1- Adil mi bu düzenleme kesinlikle değil.

2-Evet konut teslimlerinde oranı tespit ederken çok dikkatli olunması gerekir, çok fazla kriter var.

3-Arsanın sadece yapı ruhsatının alındığı andaki vergi değerinin dikkate alınması gerekiyor, bu nedenle tekrar vergi hesaplaması yapılmasına gerek yoktur.

4-Elbette tüm bu söylediklerimiz yapı ruhsatı 01.01.2013 tarihinden sonra alınan konutlar için geçerli.
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
sayın koraykarakaya,

KDV oranı ilgili konutun üzerine yapılan arsanın EVK madde.29'a göre arsa birim metrekaresi tespit edilerek bağlanıyor.Emlak vergisi durumundan ise ilgili arsanın metrekare vergi tespiti yapılması gerekir bu durum ise KDV'yi etkileyebilir 12 no lu mesajımdaki 3'uncu kısımda bunu belirtmek istedim.

İyi Günler.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Emlak vergisi durumundan ise ilgili arsanın metrekare vergi tespiti yapılması gerekir bu durum ise KDV'yi etkileyebilir

Nasıl etkileyebilir KDV'yi ben anlayamadım??
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Mükellefler tarafından dava açılarak emlak vergi değerinin yeniden tespiti yaptırılsa bile bunun geriye dönük olarak KDV matrahını değiştirmeyeceği kanaatindeyim. Zira daha önce de belirttiğimiz gibi yapı ruhsatının alındığı tarihteki emlak vergisi değeri önemli. Sonradan dava açılsa bile bu emlak vergisi matrahını değiştirecek ancak kdv oranının tespitine esas olan kriterleri geriye yürüyerek değiştirmeyecektir.
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Sayın koraykarakaya,

Size katılıyorum geriye doğru bir değişiklik olmaz fakat ileriye dönük KDV oranını etkiler diye düşünüyorum.

İyi Günler.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
İleriye doğru nasıl etkileyecek, ruhsatı aldınız, aldığınız andaki vergi değeri belli, konut inşaatı 10 sene sonra bitip teslim edilse bile yine yapı ruhsatının alındığı tarihteki vergi değerine göre oran belirlenecek.
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
sayın koraykarakaya,

bu durumda yapı ruhsatı tekrar revize edilebilir diye düşünüyorum.

İyi Günler.
 

Benzer konular

Üst