resim

Tacir ve Esnaf Ayrımı İçin Mutabakat Komiteleri

Üyelik
27 Şub 2009
Mesajlar
87
Konum
manisa
Merhaba,
Tacir ve Esnaf ayrımını için mutabakat komiteleri kurduracağız nasıl bir yol izlememiz gerek

bilanço defterine tabi Elektrik Tesisat İşleri, Elektrik Malzeme Satışı ve İnşaat Müteahhitliği Taahhüt İşleri işi yapmakta olan
mükellef vergi dairesinden İnşaat Müteahhitliği Taahhüt İşleri bıraktı ve ticaret sicilinden kaydını kapatmak ister fakat vergi
kaydı devam ettiği için Ticaret Sicilinden bir kişinin kaydının silinebilmesi için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 51. Maddesine göre işlem uygulanır der,
mükellef aynı zamanda Elektrik ve Radyo Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Odasına kayıtlı olup,


21.07.2007 tarih ve 265589 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/12362 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Esnaf ve Sanatkârlar İle
Tacir ve
Sanayicinin Ayrımına İlişkin Kararı ve 12.05.2018 Tarih ve 30419 Sayılı Resmi Gazete
’de yayımlananesaslara göre kapatmak isteriz.


5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 3 üncü maddesinde; “Esnaf ve sanatkâr: İster gezici ister sabit bir mekânda
bulunsun,Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini
sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler
ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseler” şeklinde tanımlanmıştır.
Yine; 5362 sayılı kanunun 63 üncü maddesinde; Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayicinin ayrımı yapmak üzere “ Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir
Sanayiciyi Belirleme Koordinasyonu Kurulu” kurulduğu,
64 üncü maddesinde; Bu Kanuna tabi odalar arasında veya bu odalar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalar arasında üye
kayıt zorunluluğu bakımından çıkacak anlaşmazlıkları çözümlemek üzere il ve ilçelerde mutabakat komiteleri kurulur. Bu komiteler anlaşmazlıkları,
Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun belirleyeceği esaslar dahilinde çözüme kavuşturulacağı der,
 
Üst