turkcell

Toptan mı , Prakende mi?

Üyelik
21 Haz 2010
Mesajlar
63
Konum
istanbul
Merhaba ;

Bilindiği üzere kırmızı ve beyaz et vs.. ürünlerde toptan alışlarda KDV %1 e düşürüldü ve tevkifat uygulamasıda devam ediyor.

Et marketi olan ve yemek firmalarına da et satan 2 mükellefimiz var.

1-)Toptan et satış ile prekende et satış ı ayıran özelllik ne olamalıdır ?
---Fatura üzerinde kdv hesaplanan tutarın büyüklüğü mü -ki burada 700 geçen et satışlarında tevkivat uygulanıyor. 700 aşan her satış faturasının kdv si aynı zamanda toptan satışa girer mi ve tevkifatta uygulanıcagından faturadaki oran %1 ve yarım tevkifatla %0.5 mi olacak ?

--Fatura kesilen kişinin sahış yada firma ünvanlı olması mı ?

Bu konuda uygulama nasıl olmalıdır?
 
Üyelik
30 Haz 2010
Mesajlar
38
Ynt: Toptan mı , Prakende mi?

Perakende teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır.

Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılmaktadır.
 
Üyelik
21 Haz 2010
Mesajlar
63
Konum
istanbul
Ynt: Toptan mı , Prakende mi?

Cevabınız için teşekkür ederim...

''toptan derken satmak için alanlara yapılan satıştır.miktar önemli değil önemli olan alıcının
pozisyonudur. ''

''kimisi satmak için 10 kg alır kimisi 1000 kg..'

şeklinde ifade edenlerde olmuş sizin cevabınızın paralelinde olarak.

Dolayısıyla sorumla bağlantı kurarsam mükellef 700 ün altında da olsa satmak ya da işleyip yemek yapan kdv mükellefi sahış ya da firmalara satışta toptan kapsamında %1

Eger bu satışı 700 ü geçiyorsa -tevkifat uygulaması devam ettiğinden- % 1 ve 1/2 tevkifatla %0.5 kdv uygulacak.
 
Üyelik
21 Eyl 2007
Mesajlar
247
Ynt: Toptan mı , Prakende mi?

merhb.bende bişey sormak istişyorum.Müstasille alınan canlı hayvanları et kesimhanelerinde toplu kestiriyoruz ve bu etleri markette satışını yapıyoruz.burda tevkifat uygulaması olur mu?
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,061
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Toptan mı , Prakende mi?

Merhaba ;

Et satışlarında toptan , perakende ayırımını gösteren güzel bir yazı ;
ET SATIŞINDAKİ KDV SORUNU

FİNANSAL FORUM

14.11.2001, ÇARŞAMBA

ET SATIŞINDAKİ KDV SORUNU
Ekrem SARISU

KDV uygulamasında sorun var. Lokantalara yapılan et satışı yüzde 1 oranında KDV'ye tabi. Şirketlerin personeline verdiği yemekte kullanılan et satışlarında ise yüzde 8 KDV isteniyor.

Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de en önemli vergilerden biri KDV'dir. Harcama üzerinden alınan KDV, toplam vergi gelirlerinin yüzde 33'ünü oluşturuyor. Bu oran OECD ülkelerinde yüzde 18. Yani, ülkemizdeki KDV yükü ağır. Bu, KDV oranlarının emsal ülkelere göre yüksek olmasından ileri geliyor.

KDV oranının yüksekliği, ekonomik krizin de etkisi ile toplumun hemen her kesiminde hissedildi ve toplumda KDV oranlarının indirilmesi yönünde bir istek doğdu. Hükümet de bu isteğe duyarsız kalmayarak, 31 Aralık 2001 tarihine kadar geçerli olmak üzere; bazı beyaz eşya ile motor silindir hacmi 1600 cc'ye kadar olan otomobillerde (1600 cc dahil) KDV oranını yüzde 26'dan, yüzde 18'e indirdi.

Türk Vergi sistemi içinde çok önemli bir yer edinen KDV'de her ne kadar oran yüksekliği tartışılıyorsa da, aslında tartışılması gereken bir çok husus var. Bunlardan biri de toptan ve perakende 'et' teslimlerinde uygulanacak KDV oranı.

Et satışlarındaki KDV sorunu

Bugün; genel oran yüzde 18, indirilmiş oranlar yüzde 1,8, yükseltilmiş oran yüzde 26 ve 40 olmak üzere 5 değişik oranda KDV uygulaması var. Bu değişik oranların yanında Bakanlar Kurulu bazı malların toptan teslimleri ile perakende teslimlerinde farklı oranlar da tespit etmiş bulunuyor.

Örneğin; 31 Seri No.lu KDV Kanunu Genel Tebliği'nde verilen örneklere göre;

Toptancı esnafı tarafından, perakende satış yapan kuruyemişçiye satılan 'kuru incir' yüzde 1 oranında KDV'ye tabi iken, kuruyemişçinin nihai tüketiciye sattığı kuru incir yüzde 18 oranında KDV'ye tabi tutuluyor.

Kuruyemişçi tarafından lokantalara satılan 'kuru üzüm' yüzde 1 oranında KDV'ye tabi. Ancak, nihai tüketiciye satıldığında KDV oranı, yüzde 18'e çıkıyor.

Toptan ve perakende teslimleri farklı oranda KDV'ye tabi olan mallardan biri de 'et'tir. 92/3896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na ekli I sayılı listenin 4'ncü sırasında yer alan küçük ve büyükbaş hayvanların etlerinin toptan teslimlerinin yüzde 1, perakende teslimlerinin ise, yüzde 8 oranında KDV'ye tabi tutulması öngörülmüştür.

Küçük ve büyükbaş hayvanların et teslimlerinde çeşitli sorunlar yaşanıyor. Bu konuda yaşanan en önemli sorunu, kamu kurumları da dahil olmak üzere; çeşitli kurum ve kuruluşların çalışanlarına yedirdikleri yemekte kullanılan 'et' teslimlerinin toptan satış kabul edilip edilmemesi hususu oluşturuyor.

Toptan satış ve perakende satış nedir?

Küçük ve büyükbaş hayvan etlerinin satışında yaşanan KDV sorunu 'Toptan' ve 'Perakende' satış kavramlarının karıştırılmasından ileri geliyor. Toptan satışı yüzde 1, perakende satışı yüzde 8 oranında KDV'ye tabi olan 'et' satışlarında, bazı toptan satışların, perakende satış olarak yorumlanması sonucu, yüzde 1 yerine yüzde 8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerektiği iddia edilerek, geriye doğru yapılan vergi incelemeleri sonucu, kasap esnafı başta olmak üzere, et ticareti yapan mükelleflere vergi ve ceza tahakkuk ettirilmektedir.

Toptan satış

92/3896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 31 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nde yapılan açıklamalara göre;

Teslimi yapılan malın, aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlara satılması toptan satış olarak tanımlanmıştır. Toptan satışta belirleyici unsur; malın nihai tüketiciye satılmamasıdır.

Perakende satış

Yine aynı mevzuata göre; perakende satış; teslimi yapılan ürünün aynen veya işlendikten sonra satışını yapan kimseler dışındakilere satılmasıdır. Bu tanıma göre perakende satışta belirleyici unsur malın tüketiciye satılmasıdır. Memur ve işçilere verilen yemekte kullanılmak üzere; yapılan et teslimlerinin toptan mı, yoksa perakende satış mı olduğu konusunda Maliye ile mükellef farklı görüşe sahiptir.

Vergi elemanları, kurumların personeline verdikleri yemekte kullanmak üzere satın aldıkları etlerin perakende satış olduğunu ve yüzde 8 oranında KDV'ye tabi olması gerektiği iddiası ile geriye yönelik olarak vergi incelemesi yapmakta ve mükelleflere vergi ve ceza tarhiyatı düzenlenmektedir.

İnceleme elemanları bu görüşlerini 92/3896 sayılı kararname ve 31 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği çeşitli özelgelere dayandırmaktadır. (30.6.1995 tarih ve 35757 sayılı, 13.3.1996 tarih ve 10361 sayılı, 31.10.1997 tarih ve 42252 sayılı, 21.4.1999 tarih ve 15157 sayılı özelgeler).

Yargının bakış açısı

Maliye Bakanlığı'nın bu görüşüne karşılık, nihai yargı mercii olan Danıştay tarafından bu konuda henüz verilmiş bir karar yoktur.

Ancak; Ankara 2 No.lu Vergi Mahkemesi'nin 15 Aralık 1998 tarih ve E:1998/62, K.1998/812 Sayılı;

'...Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların çalışan personeline yemek vermek amacıyla et alımlarında, nihai tüketici çalışan personel olmakta, etler işlendikten sonra yemek şeklinde personelin hizmetine sunulmakta, personel de bu kuruluşlara yemek bedeli olarak bir bedel ödemektedir. Bu bedel içinde yeteri kadar kar payı da bulunmaktadır. Bu nedenle, bu kuruluşlara yüksek miktarda yapılan et satışlarının perakende satış kapsamında değerlendirilerek % 8 oranında KDV uygulanması mümkün değildir. Kaldı ki, KDV Kanunu'nda da bu konuya yönelik bir düzenleme bulunmadığından ve kişiyi borç altına sokan yükümlülükler Kanunla düzenleneceğinden, inceleme raporuna dayanılarak tarh edilen vergi ve cezada yasal isabet görülmemiştir...' şeklindeki kararı; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışan personeline verdiği yemekte kullanılmak üzere yapılan 'et' teslimlerinin toptan satış kapsamında değerlendirilmesi ve yüzde 1 oranında KDV'ye tabi tutulması sonucunu doğurmaktadır.

Et satışlarında KDV'nin yüzde 1 olması gerekir

Askeri birlik, belediye, hastane gibi kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarının çalışanlarına verdikleri yemekte kullanılmak üzere yapılan et teslimlerinin, toptan satış olarak kabul edilerek yüzde 1 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekir. Çünkü;

Yukarıda belirtilen vergi mahkemesi kararında da belirtildiği gibi, bu kurumlara yapılan mal teslimlerinin perakende satış olduğuna dair kanunda herhangi bir hüküm yoktur.

Yukarıda sözü edilen Bakanlar Kurulu Kararı ve KDV Tebliği'nde, perakende satış, '... teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işledikten sonra satışını yapan kimseler dışındakilere satılmalıdır.' şeklinde tanımlamıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarının (veya özel sektör kuruluşlarının) personeline verdiği yemekte kullanılmak üzere yapılan et teslimleri perakende satış tanımına girmemektedir.

Bu kurumlar nihai tüketici olmayıp, satın aldıkları malları işleyerek (yemek haline getirerek) nihai tüketici konumundaki çalışanlarına sunmaktadır. Dolayısıyla burada nihai tüketici bu kurumlar değil, bu kurumun çalışanlarıdır. o yüzden bu kurum ve kuruluşlara yapılan satışların toptan satış kapsamında değerlendirilmesi gerekir.

Gelir Vergisi Kanunu'nun çalışanlara verilen yemekle ilgili düzenlemelerine gelince. Kanun koyucu çalışanları ihai tüketici konumunda görüp, verilen yemeği ücretin bir unsuru kabul ederek (GVK md. 60 - 64) bazı hallerde bu yardımı gelir vergisinden müstesna tutarken, bazı hallerde ayni ücret olarak vergilendirmektedir. (GVK md.23/8) Gelir Vergisi Kanunu hükmüne göre bu kurumlara yapılan et teslimlerinin toptan satış hükmünde değerlendirilmesi gerekir. KDV Kanunu açısından bu satışların perakende satış kabul edilmesi, Gelir Vergisi Kanunu ile yapılan düzenlemelerle çelişir.

Kanunda; bir satışın KDV'ye tabi olup olmamasının, bu satışın toptan veya perakende satış olma vasfını değiştireceğine dair bir hüküm olmadığından, çalışanlara verilen yemeğin Katma Değer yaratmadığı gerekçesi ile yemek veren kurum ve kuruluşlara yapılan satışların perakende satış kabul edilmesinin yasal dayanağı yoktur.

Her ne kadar yasal bir belirleme olmamasına rağmen, ticari taamüle göre; toptan satışı belirleyen en önemli unsur, perakende satışlara göre fiyatın daha ucuz ve miktarın da daha fazla olmasıdır. Bu kurumlara yapılan et teslimleri ihale yolu ile yapıldığından, perakendeye göre fiyatının daha ucuz ve miktarı da daha fazla olduğundan, satışların toptan satış olarak kabulü zorunludur.

Sonuç itibariyle, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına yapılan küçük ve büyükbaş hayvan eti satışlarının toptan satış hükmünde yüzde 1 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir. Aksi uygulama, bir çok mükellefin mağduriyetine neden olacağı gibi, yargının da iş yükünü gereksiz yere artıracaktır.

Maliye Bakanlığı'nın bir Genel Tebliğ çıkartarak, bu satışların toptan satış hükmünde yüzde 1 oranında KDV'ye tabi olduğunu açıklaması ve olası ihtilafların peşinen önüne geçmesinde yarar vardır
 
Üst