Ücretsiz Doğum İzni Sonrası Yıllık İzin Hakkı

Üyelik
6 Mar 2013
Mesajlar
75
Konum
istanbul
merhaba

Ücretsiz doğum izninden dönen bir personelimizin yıllık izin hakkının devamı hakkında size bir sorum olacak.
Personel 28.06.2009 işbaşı yaptı. 28.06.2010 ve 28.06.2011 tarihlerinde normal izinlerini kullandı. Eylül 2011 de doğum yaptı ve 6 ay ücretsin izin hakkını kullandı. bunun sonunda da 2012 temmuz ayında iş başı yaptı. Şimdi sizlere sorum şu ;
2012 yılında izin hak ettiği haziran ayı öncesinde 6 ay ücretsiz izinde olduğu için 2012 yılı izni yok oluyormu.
Ben şöyle bir mantık yürüttüm. hazirandan sonra 6 ay çalışma süresini üzerine koyup 2012 aralık ayında 2012 yıllık izinini hak ettirdim. yani izni kaybolmadı.
sonrasında izin hakkı hersene aralık ayındamı olacak yoksa. 2013 haziranda normal düzene geçecekmi.
 
Üyelik
23 May 2013
Mesajlar
71
Konum
İSTANBUL-GEBZE
İyi günler :

Madde 54 - Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır.
Bir yıllık süre içinde 55 inci maddede sayılan haller dışındaki sebeplerle işçinin devamının kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına aktarılır.
------------
Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller

Madde 55 - Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır:
a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz.). “ İHBAR ÖNELİ+ 6 HAFTA “
b) Kadın işçilerin 74 üncü madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler.
c) İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.).
d) Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın onbeş günü (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla).
e) 66 ncı maddede sözü geçen zamanlar. ((Madde 66 - Aşağıdaki süreler işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır))

f) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri.
g) 3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler.
h) İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler.
ı) İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler.
j) İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 65 inci maddedeki kısa çalışma süreleri.
k) Bu Kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi.
6 aylık ÜCRETSİZ İZİN İZİNİ HAK ETME TARİHİNİ 6 AY ÖTELER.. Bence...
 
Üyelik
23 May 2013
Mesajlar
71
Konum
İSTANBUL-GEBZE
Analık halinde çalışma ve süt izni
Madde 74 - Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. (Ek cümle: 13/2/2011-6111/76 md.) Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır.
Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.
Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.
Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.
İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
 
Üyelik
5 Nis 2013
Mesajlar
77
Konum
.....
Sayın Evcimen' in de dediği gibi işçinin kıdemi 6 ay ileriye gitmiştir. Bundan böyle Yıllık izin hak kazanmalarını Aralık ayından itibaren değerlendireceksiniz ve artık kıdemini de bu hesapla yapacaksınız kanaatini taşımaktayım. Saygılarımla.
 
Üyelik
6 Mar 2013
Mesajlar
75
Konum
istanbul
Teşekkürler

Bende zaten sizin dediğiniz gibi ücretsiz izin kullandığı yıldaki yıllık izin hakedişini ücretsiz izin kullandığı süre kadar ileriye öteledim. Bi anlamda borcunu ödemiş oldu. Bu sonuçta her yıl hak edilen bişey olduğu için. o yıldan sonraki yıllarda yani 2013 yılından itibaren borcu kapandığı için. Haziran 2013 tarihinde tekrar izin hak edebilir diyor benim mantığım da.
 
Üyelik
5 Nis 2013
Mesajlar
77
Konum
.....
Yıllık izin hak edildiği tarihten itibaren üzerinden tekrar 1 yıl geçtikten sonra kazanılır.
Sizin dediğinize göre hareket edecek olursak Aralık 2012 de kazandığı iznin üzerine 6 ay sonra yani Haziran 2013 de tekrar hak kazanacak. Yukarıda da bahsettiğim üzere yıllık izin hak kazanıldığı tarihten 1 yıl geçtikten sonra hak edilir yani bir kez kıdem ertelendiyse bu şekilde devam edecektir diye düşünüyorum.
Bunu borç olarak değil özellikle söylüyorum kıdemini durduran bir olgu olarak düşünebilirsiniz çünkü bu çalışan işten ayrılır iken kıdem tazminatına hak kazanır ise bu çalışmadığı 6 ay ücretsiz izin süresi kıdeminde de hesaba katılmayacaktır. Saygılarımla
 
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,749
Konum
ankara
Sn.Meslek Mnsb_ na teşekkür ederek, bu iletisi üzerinden gitmenin faydalı olacağını düşündüğüm için ayrıca başlık açmıyorum.

A-Yıllık izin hak edildiği tarihten itibaren üzerinden tekrar 1 yıl geçtikten sonra kazanılır...............Katılıyorum

B-Sizin dediğinize göre hareket edecek olursak Aralık 2012 de kazandığı iznin üzerine 6 ay sonra yani Haziran 2013 de tekrar hak kazanacak. Yukarıda da bahsettiğim üzere yıllık izin hak kazanıldığı tarihten 1 yıl geçtikten sonra hak edilir yani bir kez kıdem ertelendiyse bu şekilde devam edecektir diye düşünüyorum...................Bu noktayı şahsen şöyle düşünüyorum;

-"
İşcinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken BİR YILLIK HİZMET SÜRESİ,bir önceki izin hakkının doğduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılına doğru ve yukarudaki fıkra........"(M.54/III fıkra)
-
İşciler her hizmet yılına karşılık ,yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır.
Bu noktada olaya takvim yılı olarak bakmamak gerekir.
Olayımıza dönecek olursak:
-28.06.2010 sonrası 1 ci iznini kullandı
-28.06.2011 sonrası 2 ci iznini de kullandı
-Normalde diyelim 28.06.2011-28.06.2012 çalışma dönemine ilişkin iznini 29.06.2012 hak edip bu tarih itibariyle kullanabilecektdi.Ancak aradaki bahsekonu ücretsiz izin durumu nedeniyle bu defa bu iznini 29.06.2012 de hakeTmiyecek olup,29.12.2012 tarihinde haketmiş olmazmı,bundan sonrada yine değişiklik olmaz ise ilgilin y.iznini hak kazanma tarihi 29.12 tarihi olması gerekmez mi?
Sn.Meslek Mnsb_nun bu noktada, ilk iletisi ile bu son iletisi arasında farklılık var gibi geldi bana,belki ben yanlış anlamış olabilirim.
 
Üyelik
5 Nis 2013
Mesajlar
77
Konum
.....
Sayın Aydemir öncelikle teşekkür ederim. Sanıyorum 2. iletide yazmış olduğum ; " ...Sizin dediğinize göre hareket edecek olursak Aralık 2012 de kazandığı iznin üzerine 6 ay sonra yani Haziran 2013 de tekrar hak kazanacak." cümlesini bir önceki iletide Mrt1980 rumuzlu arkadaşımızın "Haziran 2013 tarihinde tekrar izin hak edebilir diyor benim mantığım da." demesi üzerine o halde sizin hesabınızla 6 ay sonra 1 yılı doldurmadan kullanacaktır diyerekten örneklemek istedim.
Konumuza dönecek olursak işçinin kıdemi herhangi bir neden ile ertelendi ise artık yıllık izin hesabı bu ertelenen tarih üzerinden takip edilecektir. Yani konumuzda olduğu gibi çalışanın kıdemi Haziran ayından Aralık ayına çekilmiştir. Yıllık izne hak kazanma tarihi ve kıdemi Aralık olarak güncellenmeli diye düşünüyorum. Saygılarımla.
 
Son düzenleme:
Üst