Ücretsiz İzin Ve Habersiz İşi Bırakan İşçi

Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
6
Konum
istanbul
günaydın ,
1-firmada üretimin durma noktasına gelmesi sebebiyle işçileri ücretsiz izne çıkartacağız.ücretsiz izin onay formunu aldım.onun dışında herhangi bir evrak hazırlamam ya da resmi bir kurumua bildirimde bulunmam gerekir mi? ve bu işçilerin ssklarını çalıştığı gün kadar mı yatıracağım.ücretsiz izinler işverenin takdirinde diye biliyorum ama burada işin durması sebebiyle işçiye izin veriliyor bu durum bir faklılık oluşturur mu?
2-işyerinde bir işçi sabah işe gelip birden işi bırakıp gitti buna nasıl bir evrak hazırlayabilirim
3-ücretsiz izinde hafta sonu sayılıyor mu .10 gün ücretsiz izin yapan bir işçinin hesaplamasını yaparken c.tesi pazarı sayacak mıyım yoksa atlıyor muyum ?
ücretsiz olduğu için saymam gerekiyor diye biliyorum ama meslekte yeni olduğum için danışmak istedim

teşekkürler
 
Son düzenleme:

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,804
Konum
izmir
Ücretsiz izin, çalışanın talebi ile verilir, işverenin tek taraflı isteği ile ücretsiz izne çıkartabilmeniz yasal olarak mümkün değildir.
Yani aldığınız formun adı , onay formu değil, talep formu olmalı.
Sonrasında,
ücretsiz zini kabul etmek zorunda olmayan işçi için bu durum sözleşmenin işveren tarafından feshi ile aynı anlamı taşıyacağından, ihbar ve kıdem tazminatına hak kazandırır.
 
Üyelik
31 Eki 2012
Mesajlar
12
Konum
istanbul
4857 24/III zorlayıcı sebepler de işverenin zor durumu nedeni ile işçinin çalışamama durumunu 1 hafta süre ile sınırlar. Burada işçiye durum bildirilir.Kıdem tazminatı hesaplanır. Eğer geçici bir durum ise işçiye ücretsiz izin verilebilir.(Zorlayıcı sebep olduğu için).
Madde 29 da ise toplu işten çıkarmanın durumunu anlatır.okumanızı tavsiye ederim.
 
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,749
Konum
ankara
Sn.Üyelerin görüşlerine katılıyorum.

Ancak,mümkünse iş ilişkisinin ve işletme faaliyetinin devamlılığıda düşünülmelidir.
Bu tür durumların genelde doğuş noktası işveren yönünden M.18,bu konunun niteliği itibariyle de uygulama boyutu her iki taraf adına M.22 dir.
"Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilirler."M.22/son fıkra
İşveren tarafından kaynaklanan bu durum yani "üretimin durma noktasına gelmesi"(diğer ifadeyle talep ve sipriş azalmasaı,o piyasada işletmenin iç-dış pazar kaybı,hammadde sıkıntısı vs.gibi benzeri nedenler)işletmenin,işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan olası geçerli sebebler sonucunda son çare ilkesi fesih yoluna gitmezden önce tarafların anlaşmış olmaları kaydıyle, makul-muayyen süreliğine ,çalışma koşullarında böylesi değişiklik yoluna gidilmek istenmesi, iş ilişkisinin ve işyeri faaliyetinin sürdürülmesine katkı sağlayabilir.
Taraflar adına mümkünse bu yolun tercih edilmesi,aksi takdirde işverenin bu istek,öneri,talebi(adına ne dersek diyelim)işci tarafından kabül görmemesi(işcinin rıza göstermemesi) halinde, bu noktanın işverence tek taraflı olarak uygulama olanağı bulunmamaktadır.
 
Son düzenleme:
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,749
Konum
ankara
4857 24/III zorlayıcı sebepler de işverenin zor durumu nedeni ile işçinin çalışamama durumunu 1 hafta süre ile sınırlar. Burada işçiye durum bildirilir.Kıdem tazminatı hesaplanır. Eğer geçici bir durum ise işçiye ücretsiz izin verilebilir.(Zorlayıcı sebep olduğu için).
Madde 29 da ise toplu işten çıkarmanın durumunu anlatır.okumanızı tavsiye ederim.
Olayın esası M.24/II-e kapsamında değerlendirilmekte ise de Sn.Turgaydoratt ın iletisinin de(24/III yönünden) haklılık payının olduğunu düşünüyorum,anılan bu noktadan hareket edlecek olursa, öncelikle üretimin durma noktasına gelmesi sonucu işyeri faaliyetinin ifa imkansızlığı içine düşme sebebinin tespit edilmesi gerekir.
M.24/III de, işyerinde görülmeyen,kaçınılması mümkün olmayan,kusurdan uzak ve dıştan gelen bir nedenle işyeri işinin-faaliyetinin görülmesinin olanaksız hale gelmesi sözkonusudur.
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,804
Konum
izmir
1 haftaya kadar işin durması, işverene çalışanı ücretsiz izne çıkartma hakkı kazandırmaz.

Yarım ücret
Madde 40 - 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan
veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.
 
Üst