turkcell

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı

Üyelik
6 Eyl 2005
Mesajlar
1,802
Konum
İstanbul
Gelir Vergisi Kanununda Yıllar İtibarıyla Birçok Değişiklik Yapıldı

Gelir Vergisi sisteminin yeniden yapılandırılmasında;
- Basitlik,
- Sadelik
- Kolay anlaşılabilirlik
- Vergiye uyum maliyetinin azaltılması,
- Verginin tabana yayılması
ilkeleri esas alınmıştır.

7 Temel Eksende Değişiklik

- Gelir ve kurumlar vergisi kanunları birleştirildi
- Beyannameli vergileme genişletildi
- Vergi tabanı genişletildi ve istisnalar daraltıldı
- Yatırım, üretim ve istihdamı teşvik edici düzenlemeler yapıldı
- Vergi güvenliği ve vergiye uyum güçlendirildi
- Sosyal ve çevresel politikalarla uyumlu düzenlemeler yapıldı
- Bakanlar Kurulunun yetkileri artırıldı

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları Birleştirildi

* Madde sayısı 95 (Gelir Vergisi Kanunu 210 md, Kurumlar Vergisi Kanunu 45 md)
* Basit, Sade ve Kolay Anlaşılabilir bir kanun sistematiği

Beyannameli Vergileme Genişletildi

* Ücret ve istisna serbest meslek geliri elde edenlerden, Bakanlar Kurulunca belirlenecek gelir eşiklerini aşanların
beyanname vermeleri sağlanacak.
* Birden fazla kaynaktan (gelir unsurundan) gelir elde edip elde ettiği gelirleri toplamı belirlenen eşiği aşanlar beyana
tabi gelirlerini beyannamelerinde birleştirecek.

Vergi Tabanı Genişletildi, İstisna ve Muafiyetler Daraltıldı

* Kentsel rantların ve sermaye kazançlarının vergilemesindeki istisnalar daraltılıyor.
* Kira gelirlerinde götürü gider uygulaması sınırlandırılıyor.
* Birden fazla işyerinde ticari faaliyette bulunanlar basit usulden yararlanamayacak.

Vergi Tabanı Genişletildi ve İstisnalar Daraltıldı

* Kurumların, yönetim Kurulu üyeleri için, ortaklık payı ile orantılı olmaksızın verilen kâr payları ücret sayılacak.
* Uluslararası uygulamalara paralel olarak yabancı iş adamları, uzmanlar ve basın yayın çalışanları, Türkiye'de 3 tam yıldan fazla kalırsa tam mükellef olacak.

Yatırım, Üretim ve İstihdamı Teşvik Edici Düzenlemeler Yapıldı

* Yeni iş kuran gençlere 3 yıl vergi kredisi, genç girişimciler 3 yıl boyunca asgari ücrete kadar kazançları üzerinden vergi
ödemeyecekler.

Tarımda daha büyük işletmelerle faaliyette bulunma teşvik ediliyor.

* Ölçek ekonomisi sağlanacak.
* İşletme büyüklüğünü aşan kurumlar da çiftçi sayılacak.
* Bilfiil zirai üretimde çalışan, ziraat işçilerinin asgari ücreti aşmayan ücretleri vergiden istisna ediliyor.
- Halen, gerçek usulde vergilemeyi gerektiren biçerdöver, kamyon yada on yaşına kadar iki traktörü olmak, gerçek usulde vergilendirme nedeni sayılmayacak
- Ticari kazanç olarak vergilemeyi gerektiren; sertifikalı tohum, fide, hayvan fetüsü… üreticiliği zirai faaliyet kapsamına alınıyor

Vergi Güvenliği ve Vergiye Uyum Güçlendirildi

* Beyanname verme süreleri bir ay öne çekilerek, dördüncü dönem geçici vergi beyannamesi kaldırılıyor.
* Basit usul mükellefleri defterlerini kendileri tutabilecek.

Sosyal Politikalarla Uyumlu Düzenlemeler Yapıldı

* Eşin anne babasının oturduğu ev için de emsal kira bedeli üzerinden vergi ödenmeyecek.
* Fiilen ikamet edilen temel konut satış kazancı vergiden istisna
- Isı yalıtımı
- Enerji tasarrufu
harcamaları, gayrimenkul gelirlerinden doğrudan indirilecek.

Bakanlar Kurulunun Yetkileri Artırıldı

* Yürütmeye etkinlik ve esneklik sağlanıyor
- Beyannameli sistemin yaygınlaştırılması için; beyanname verme zorunluluğuna ilişkin eşiği değiştirme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki veriliyor.
- Mevcut kanunda tek tek sayılmışken, stopaj oranları başta olmak üzere kanunda yer alan maktu tutar ve oranları, gelir unsurlarının her türlü özellikli durumuna göre farklılaştırma hususunda Bakanlar Kuruluna yetki veriliyor.

Kaynak: MB
 
Üst