Yıllara Sair İnşaat Onarma ile ilgili amortisman dağıtımı hk.

Üyelik
27 Ara 2010
Mesajlar
270
Konum
antalya
SORU:

C.İnşaat Ltd.Şti. 2 adet YSİO işini nakliye işiyle birlikte yapmaktadır. 30.04.2010 tarihinde değeri 300.000 Tl olan bir adet kamyon satın alıp aşağıda adı geçen işlerde kullanmaya başlamıştır. Kamyon, A işinde 100 gün, B işinde 82 gün, nakliye işinde ise 63 gün kullanılmıştır. Kamyonun amortisman oranı: %20'dir. Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre amortisman tutarının kullanılan işlere göre dağıtımını yaparak kısaca gerekçesini açıklayınız.

ÇÖZÜM:

Amortisman Tutarı: 300.000x %20 = 60.000 Tl + 20.000 Tl= 80.000

(30.04.2010 tarihinde alındığına göre: yılın 4 ayı yani 120 gün boyunca bu kamyon adı geçen aşağıdaki işlerde kullanılmadığı için amortisman tutarına 20.000 Tl eklenecektir.)

İş: Gün: Oran: Amortisman:

A YSİO: 100 %40,82 32.656
B YSİO: 82 %33,47 26.776
Nakliye: 63 %25,71 20.568

Toplam: 245 %100 80.000
YSİO işlerinde, ortak amortismanların nasıl dağıtılacağı, GVK 43.maddesindeki düzenlemeye göre şöyledir:

Birden fazla inşaat onarım işlerinde veya bu işlerle birlikte sair işlerde müştereken kullanılan tesisat,makine,ulaştırma vasıtlarının amortismanları, bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtılacaktır.

Diğer taraftan amortisman dağıtımında aşağıdaki husulara dikkat edilmesi gerekmektedir:

1-) Yıl içinde alınan tesisat makina ve ulaştırma vasıtlarının satın alındığı tarihten önceki günlerde isabet eden amortismanlarının,

müşterek genel giderlere eklenmek suretiyle dağıtıma tabi tutulması gerekmektedir.


Ayrıca, bu işlem yapılırken tesisat,makine ve ulaştırma vasıtlarının kullanılmadığı veya kullanılmasının mümkün olmadığı işlere pay verilmez.Burada benim yaptığım hesaba göre, kamyonun kullanılmadığı gün sayısına isabet eden amortisman tutarını genel toplam amortisman oranına ekleyerek, boşta kalan 120 günlük süreye dağıtımda pay vermeyerek hesapladım.

Bu hesaplama sizce doğru mu ? Yoksa oranları hesaplarken toplam gün sayısını 240 değil de 365 üzerinden mi alacağız ? Benim anladığım kadarıyla GVK 43.maddeye göre hesap bu şekilde yapılması gerekir diye düşünüyorum . Ancak eğer yanlışlık varsa lütfen birlikte düzeltelim. Çünkü bu tarz bir soruyla karşılaşmadım. Ayrıca sorunun derlemesini kendim yaptım.

Saygılar,
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Yıllara Sair İnşaat Onarma ile ilgili amortisman dağıtımı hk.

atellia ' Alıntı:
ÇÖZÜM:

Amortisman Tutarı: 300.000x %20 = 60.000 Tl + 20.000 Tl= 80.000

(30.04.2010 tarihinde alındığına göre: yılın 4 ayı yani 120 gün boyunca bu kamyon adı geçen aşağıdaki işlerde kullanılmadığı için amortisman tutarına 20.000 Tl eklenecektir.)

İş: Gün: Oran: Amortisman:

A YSİO: 100 %40,82 32.656
B YSİO: 82 %33,47 26.776
Nakliye: 63 %25,71 20.568

Toplam: 245 %100 80.000
+20.000-TL'Nin nasıl geldiğini anlamadım.
Azalan bakiyleler usulunun uygulanmadığı varsayımı altında Amortisman 300.000,00-TL'nin %20 Kadar ayrılacak yani 60.000,00-TL'dir. Siz dağıtım yaparken 60.000,00-TL'yi veri alacaksınız. Çünkü yıllık amortisman 60.000,00-TL'dir. Genel amortisman oranının üzerinde değişik hesaplamalar yaparak
amortisman tutarını artıramazsınız.

İş: Gün: Oran: Amortisman:

A YSİO: 100 %40,82 24.492
B YSİO: 82 %33,47 20.082
Nakliye: 63 %25,71 15.426

Toplam: 245 %100 60.000
 
Üyelik
16 Kas 2010
Mesajlar
327
Konum
İstanbul
Ynt: Yıllara Sair İnşaat Onarma ile ilgili amortisman dağıtımı hk.

atellia ' Alıntı:
SORU:

C.İnşaat Ltd.Şti. 2 adet YSİO işini nakliye işiyle birlikte yapmaktadır. 30.04.2010 tarihinde değeri 300.000 Tl olan bir adet kamyon satın alıp aşağıda adı geçen işlerde kullanmaya başlamıştır. Kamyon, A işinde 100 gün, B işinde 82 gün, nakliye işinde ise 63 gün kullanılmıştır. Kamyonun amortisman oranı: %20'dir. Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre amortisman tutarının kullanılan işlere göre dağıtımını yaparak kısaca gerekçesini açıklayınız.

ÇÖZÜM:

Amortisman Tutarı: 300.000x %20 = 60.000 Tl + 20.000 Tl= 80.000

(30.04.2010 tarihinde alındığına göre: yılın 4 ayı yani 120 gün boyunca bu kamyon adı geçen aşağıdaki işlerde kullanılmadığı için amortisman tutarına 20.000 Tl eklenecektir.)

İş: Gün: Oran: Amortisman:

A YSİO: 100 %40,82 32.656
B YSİO: 82 %33,47 26.776
Nakliye: 63 %25,71 20.568

Toplam: 245 %100 80.000
YSİO işlerinde, ortak amortismanların nasıl dağıtılacağı, GVK 43.maddesindeki düzenlemeye göre şöyledir:

Birden fazla inşaat onarım işlerinde veya bu işlerle birlikte sair işlerde müştereken kullanılan tesisat,makine,ulaştırma vasıtlarının amortismanları, bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtılacaktır.

Diğer taraftan amortisman dağıtımında aşağıdaki husulara dikkat edilmesi gerekmektedir:

1-) Yıl içinde alınan tesisat makina ve ulaştırma vasıtlarının satın alındığı tarihten önceki günlerde isabet eden amortismanlarının,

müşterek genel giderlere eklenmek suretiyle dağıtıma tabi tutulması gerekmektedir.


Ayrıca, bu işlem yapılırken tesisat,makine ve ulaştırma vasıtlarının kullanılmadığı veya kullanılmasının mümkün olmadığı işlere pay verilmez.Burada benim yaptığım hesaba göre, kamyonun kullanılmadığı gün sayısına isabet eden amortisman tutarını genel toplam amortisman oranına ekleyerek, boşta kalan 120 günlük süreye dağıtımda pay vermeyerek hesapladım.

Bu hesaplama sizce doğru mu ? Yoksa oranları hesaplarken toplam gün sayısını 240 değil de 365 üzerinden mi alacağız ?

Benim anladığım kadarıyla GVK 43.maddeye göre hesap bu şekilde yapılması gerekir diye düşünüyorum . Ancak eğer yanlışlık varsa lütfen birlikte düzeltelim. Çünkü bu tarz bir soruyla karşılaşmadım. Ayrıca sorunun derlemesini kendim yaptım.

Saygılar,

Kullanılmadığı aylar bizi ilgilendirmemeli, ama ilgilendirseydi eğer (yani kıst amortisman sözkonusu olsaydı) daha fazla değil, daha az amortisman ayırmamız (20.000'i eklememiz değil, çıkarmamız) gerekirdi.

Ancak yanlış bilmiyorsam burada kıst amortisman uygulanmasına gerek yok. Oranlamaları (eklemeyi yapmadan) hesaplamak suretiyle doğru sonuca ulaşmak mümkündür sanırım.

Yine de konuya hâkim birilerinin cevabını beklemek lazım sanırım. Ama hesabıma göre şöyle olmalı (düzeltmeye açık tabii):


300 000 x 0,20 = 60 000

A: 100
B: 82
N: 63
-----------------
T: 245 gün

60 000 / 245 = 244,90

A: 244,90 x 100 = 24 490
B: 244,90 x 82 = 20 082
N: 244,90 x 63 = 15 428
-----------------------------------
T: 60 000

T: Toplam

Ek: Yıllara sair (diğer) değil, yıllara sari (yaygın) inşaat onarma işleri. Başlık olduğundan düzeltilmesi doğru olur kanısındayım.
 
Üyelik
27 Ara 2010
Mesajlar
270
Konum
antalya
Ynt: Yıllara Sair İnşaat Onarma ile ilgili amortisman dağıtımı hk.

GVK 43.maddesindeki düzenlemeye göre şöyledir:

1-) Yıl içinde alınan tesisat makina ve ulaştırma vasıtlarının satın alındığı tarihten önceki günlerde isabet eden amortismanlarının,

müşterek genel giderlere eklenmek suretiyle dağıtıma tabi tutulması gerekmektedir.

Benim anlamadığım husus da tam bu noktada. Müşterek genel giderlere eklenmek suratiyle dağtıma tutulur diyor.

İşin bu kısmı nasıl olacak ?
 
Üyelik
27 Ara 2010
Mesajlar
270
Konum
antalya
Ynt: Yıllara Sair İnşaat Onarma ile ilgili amortisman dağıtımı hk.

Sizlerin de belittiği gibi, amortisman 60.000 üzerinden 245 güne göre dağıtılacak; fakat 4 aylık 20.000 Tl tutarındaki amortisman ortak genel gidere eklenerek ; amortisman dağıtımın da değil de; genel gider dağıtımına ekleneceğini düşünüyorum.

Acaba bu şekilde midir?
 
Üyelik
27 Eyl 2008
Mesajlar
1,263
Konum
Antalya
Ynt: Yıllara Sair İnşaat Onarma ile ilgili amortisman dağıtımı hk.

atellia ' Alıntı:
GVK 43.maddesindeki düzenlemeye göre şöyledir:

1-) Yıl içinde alınan tesisat makina ve ulaştırma vasıtlarının satın alındığı tarihten önceki günlerde isabet eden amortismanlarının,

müşterek genel giderlere eklenmek suretiyle dağıtıma tabi tutulması gerekmektedir.

Yukarıdaki maddede demek istiyorki YSİO işlerinde amortisman gün sayısına göre dağıtılır.
Yani 245/365 oranındaki amortismanı inşaat ve diğer işlere dağıtacaksınız.
Makinenin satın alındığı tarihe kadar olan 120/365 oranındaki amortisman tutarını ise Genel giderlere atacaksınız.
Yukarıdaki madde size ilaveten 120 günlük amortisman ekleyin demiyor. İlk başta mantığa aykırı bu
 
Üyelik
27 Ara 2010
Mesajlar
270
Konum
antalya
Ynt: Yıllara Sair İnşaat Onarma ile ilgili amortisman dağıtımı hk.

Turksaıa öncelikle verdiğiniz cevap için teşekkürler.

"Makinenin satın alındığı tarihe kadar olan 120/365 oranındaki amortisman tutarını ise Genel giderlere atacaksınız."

Şayet bu soruda hem ortak gider dağıtımı hem de amortisman gider dağıtımını sorsaydı, 20.000 tl gider dağıtımında kullanılacaktı değil mi?
 
Üyelik
27 Ara 2010
Mesajlar
270
Konum
antalya
SORUNUN DOĞRU CEVABI: (düzeltme)

SORU:

C.İnşaat Ltd.Şti. 2 adet YSİO işini nakliye işiyle birlikte yapmaktadır. 30.04.2010 tarihinde değeri 300.000 Tl olan bir adet kamyon satın alıp aşağıda adı geçen işlerde kullanmaya başlamıştır. Kamyon, A işinde 100 gün, B işinde 82 gün, nakliye işinde ise 63 gün kullanılmıştır. Kamyonun amortisman oranı: %20'dir. Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre amortisman tutarının kullanılan işlere göre dağıtımını yaparak kısaca gerekçesini açıklayınız.

ÇÖZÜM:

Amortisman Tutarı: 300.000x %20 = 60.000 Tl


İş: Gün: Oran: Amortisman:

A YSİO: 100 %40,82 24.492
B YSİO: 82 %33,47 20.082
Nakliye: 63 %25,71 15.426

Toplam: 245 %100 60.000(30.04.2010 tarihinde alındığına göre: yılın 4 ayı yani 120 gün boyunca bu kamyon adı geçen aşağıdaki işlerde kullanılmadığı için, şayet gider dağıtımı da sorulsaydı ortak gider dağıtımın içine 20.000 Tl eklenecekti.)

YSİO işlerinde, ortak amortismanların nasıl dağıtılacağı, GVK 43.maddesindeki düzenlemeye göre şöyledir:

Birden fazla inşaat onarım işlerinde veya bu işlerle birlikte sair işlerde müştereken kullanılan tesisat,makine,ulaştırma vasıtlarının amortismanları, bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtılacaktır.
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,909
Konum
ADANA
Ynt: Yıllara Sair İnşaat Onarma ile ilgili amortisman dağıtımı hk.

60.000 : 365 = 164,38 tl/gün
a 16.438,36
b 13.479,45
Nakl. 10.356,16
770 19.726,03
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Yıllara Sair İnşaat Onarma ile ilgili amortisman dağıtımı hk.

bulent249 ' Alıntı:
60.000 : 365 = 164,38 tl/gün
a 16.438,36
b 13.479,45
Nakl. 10.356,16
770 19.726,03
mohicans ' Alıntı:
atellia ' Alıntı:
ÇÖZÜM:

Amortisman Tutarı: 300.000x %20 = 60.000 Tl + 20.000 Tl= 80.000

(30.04.2010 tarihinde alındığına göre: yılın 4 ayı yani 120 gün boyunca bu kamyon adı geçen aşağıdaki işlerde kullanılmadığı için amortisman tutarına 20.000 Tl eklenecektir.)

İş: Gün: Oran: Amortisman:

A YSİO: 100 %40,82 32.656
B YSİO: 82 %33,47 26.776
Nakliye: 63 %25,71 20.568

Toplam: 245 %100 80.000
+20.000-TL'Nin nasıl geldiğini anlamadım.
Azalan bakiyleler usulunun uygulanmadığı varsayımı altında Amortisman 300.000,00-TL'nin %20 Kadar ayrılacak yani 60.000,00-TL'dir. Siz dağıtım yaparken 60.000,00-TL'yi veri alacaksınız. Çünkü yıllık amortisman 60.000,00-TL'dir. Genel amortisman oranının üzerinde değişik hesaplamalar yaparak
amortisman tutarını artıramazsınız.

İş: Gün: Oran: Amortisman:

A YSİO: 100 %40,82 24.492
B YSİO: 82 %33,47 20.082
Nakliye: 63 %25,71 15.426

Toplam: 245 %100 60.000
Sayın meslektaşlar,
Amortismanın benim yaptığım şekilde ayrılması gerekmektedir. Burada bahse konu olan şey bir binek otomobil değildir. Kamyondur. O yüzden Genel Yönetimin bir gideri (soruda genel yönetimin nakliyesi gibi bir ifade yer almamaktadır) değildir. İş bu nedenle kamyonun amortismanı ilgili gider yerleri arasında yukarıda belirttiğim şekilde ayrılıp hesaplara intikal ettirilmelidir.
Diğer tarafdan hiç bir şekilde +20.000 TL Hiç bir hesaba eklenemez.
Kanunları yanlış yorumlamayalım. Kanunlar lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder.
 
Üyelik
24 Haz 2010
Mesajlar
83
Ynt: Yıllara Sair İnşaat Onarma ile ilgili amortisman dağıtımı hk.

yıllara sari inşaat onarma işlerinde amortismanlar atik lerin adı geçen işlerde kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtıma tabi tutulur kulanılmayan günlere isabet eden amortisman tutarı ise genel giderler içerisinde dağıtıma tabi tutulur buda yıllara sari işlerin harcama diğer işlerin hasılatlarının birbirlerine oranı dikkate alınarak yapılır dolaylı olarakta genel giderlerin dağıtımını sormuş zaten
 
Üst