Adi Ortaklıkta Araç Alımı,Satımı Ve Giderleri

Üyelik
13 Kas 2012
Mesajlar
4
Konum
İSTANBUL
Merhaba,iyi akşamlar.
(Konuyu doğru yere açtıgımdan emin değilim,bunun için kusura bakmayın. aslında doğru yerdemiyim onuda bilmiyorum ama internette araştırma yaparken burada buldum kendimi.:))
Aslında benim sorum tam olarak şöyle;

Arkadaşla adi ortaklı bir firmamız var ve bu firmamız adına araç alıp giderlerini vergiden düşürmek istiyoruz ama usülünün tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum,nasıl bir şekilde işlem yapıyoruz, satışını ortaklığımızın vergi numarasına mı alıyoruz?

yardımcı olursanız çok sevinirim.:)
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Aslında size yardımcı olabilecek çok kişi var, ama bu forumda ben dahil diğer Mali Müşavirler bu gibi konuların öncelikle kendi mali müşavirinize danışılması gerektiği eğiliminde. Onun için bence öncelikle bu yolu deneyin.
 
Üyelik
25 Tem 2005
Mesajlar
31
Konum
İstanbul
Sayın ikiyedionbir
Adi ortaklık üzerine araç alamazsınız. Doğal olarak giderlerinizi de yazamazsınız. Ancak bir kişi üzerinden alıp (ortakların şahıs olduğunu düşünüyorum) kiralama yöntemiyle giderlerini yazabilirsiniz. Bu durumda da stopaj doğar.
 
Üyelik
13 Kas 2012
Mesajlar
4
Konum
İSTANBUL
Aslında size yardımcı olabilecek çok kişi var, ama bu forumda ben dahil diğer Mali Müşavirler bu gibi konuların öncelikle kendi mali müşavirinize danışılması gerektiği eğiliminde. Onun için bence öncelikle bu yolu deneyin.


O an merak edip açtığım bir konu idi, gecenin 01:00'de malı müşavir arıyamam demi koraykarakaya? ilgin için teşekkür ederim.:)

Sayın ikiyedionbir
Adi ortaklık üzerine araç alamazsınız. Doğal olarak giderlerinizi de yazamazsınız. Ancak bir kişi üzerinden alıp (ortakların şahıs olduğunu düşünüyorum) kiralama yöntemiyle giderlerini yazabilirsiniz. Bu durumda da stopaj doğar.


yorumun için teşekkür ederim hamitozlu.:)
 
Üyelik
30 Ağu 2012
Mesajlar
48
Konum
Bursa
Aracı ortaklardan biri üzerine alıp ortaklığa ayni sermaye olarak koyarsanız bu durumda stopaj doğmaz ve giderlerini de gider yazabilirsiniz.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,059
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Merhaba ;

Konu ile ilgili bir özelgeyi paylaşmak istiyorum.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı
( Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü )

Sayı : B.07.1.GİB.4.42.17.02/
VUK-2-401/145 22.01.2009
Konu : Adi Ortaklığın Faaliyetinde Kullanılacak Aracın Giderleri Hak.

İLGİ : ................. tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde; sattığınız malların dağıtımında kullandığınız ve ortaklığınız adına kayıtlı olan ................ plakalı aracınıza K2 belgesi almak için, söz konusu aracınızı ortaklığınız aktifinden çekerek ortaklardan birine devretmeniz halinde, bu araca ait giderlerin ticari kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hakkında bilgi talep etmektesiniz.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun "İndirilecek Giderler" başlıklı 40 ncı maddesinin 5 nci bendinde kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin, 7 nci maddesinde ise Vergi Usul Kanununa göre ayrılan amortismanların safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili açıklamaların yer aldığı 180 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "a) İndirim Konusu Giderlerin Kapsamı" başlıklı bölümünde anılan Kanunun 5 nci bent kapsamına genel olarak taşıtların tamir, bakım, yakıt ve benzeri cari giderlerinin girdiği, "c) Diğer Taşıtların Giderleri ve Amortismanları" başlıklı bölümünde ise binek otomobil dışında kalan diğer taşıtların (kamyon, otobüs, kamyonet, minibüs vb.) gider ve amortismanlarının tamamının, bu taşıtların münhasıran işte kullanılmaları şartı ile ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabileceği, işletmenin esas faaliyetinin nakliyecilik olup olmamasının söz konusu taşıtların giderlerinin ve amortismanlarının tamamının indirilmesine etki etmeyeceği belirtilmektedir.

Aynı Kanunun "Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler" başlıklı 41 inci maddesinin 5 inci fıkrasında ise; teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunulması halinde, emsallere uygun bedel veya fiyatları ile teşebbüs sahibince uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki işletme aleyhine oluşan farkların işletmeden çekilmiş sayılacağı,

Teşebbüs sahibinin eşi, üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil yansoy ve kayın hısımları ile doğrudan veya dolaylı ortağı bulunduğu şirketlerin, bu şirketlerin ortaklarının, bu şirketlerin idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından kontrolü altında bulunan diğer şirketlerin ilişkili kişi sayılacağı,

Bu bent uygulamasında, imalat ve inşaat, kiralama ve kiraya verme, ödünç para alınması veya verilmesinin, ücret, ikramiye ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemlerin, her hâl ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirileceği,

İşletmeden çekilmiş sayılan farkların, ilişkili kişi tarafından beyan edilmiş gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesabında dikkate alınmış ise ilişkili kişinin vergilendirme işlemlerinin buna göre düzeltileceği, ilişkili kişiler ve bu kişilerle yapılan işlemler hakkında bu maddede yer almayan hususlar bakımından, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi hükmünün uygulanacağı, belirtilmektedir.

Öte yandan Başkanlığımızca yapılan araştırmada; ortaklığınız adına araç kaydının bulunmadığı, .................. plakalı aracın ortaklarınızdan ............... adına kayıt ve tescilli olduğu tespit edilmiştir.

Bu açıklamalar çerçevesinde;

· Araç sahibi ................. ile ortaklığınız arasında kiralama sözleşmesi düzenlenmesi ve aracın yalnızca ortaklığınız faaliyetlerinde kullanılması halinde, bu araca ait tamir, bakım, yakıt ve benzeri cari giderlerin indirim konusu yapabilme imkanınız bulunmaktadır.

· Söz konusu aracın Ortaklığınız tarafından satın alınarak işletmeniz aktifine dahil edilmesi halinde ise; yukarıda belirtilen giderlerin yanı sıra, 213 sayılı V.U.K.'nın 320 maddesi gereği amortisman giderlerini de indirim konusu yapabilme imkanınız bulunmaktadır.


· Ancak; söz konusu aracın kiralama veya satın alma işlemi gerçekleştirilirken, yukarıda belirtilen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 41/5 maddesi hükmünün göz önünde bulundurulmasının gerektiği tabidir.


Bilgilerinize rica ederim.
 

URUM79

Tanınmış Üye
Üyelik
11 Mar 2014
Mesajlar
1,139
Konum
İSTANBUL
Bu durumda özetle, adi ortaklık adına tescil olmadığından ortaklardan birine ait aracın yakıt , bakım , amortisman v.s. giderlerini ortaklıkla aralarında sözleşme olmazsa gider olarak dikkate alınamayacak doğrumu anlıyorum.?
 
Üst