turkcell

Boş Muhtasar Beyannamenin Verilip Verilmeyeceği Ve Ceza

cetvel

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
1,362
Konum
İSTANBUL
Arkadaşlar,
beyan edilecek tevkifata konu işlemi olmayan bir mükellefin ( işçi yok kira yok vb.) 2018 1.dönemine ait muhtasar beyannamesi vermesine gerek varmıdır ?

aşağıdaki özelgede gerek yok diyor ama boş beyanname vermedik diye durup durduk yere beyanname vermeme cezası ile karşılaşmayalım.


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı 38418978-120[94-13/26]-321

03/04/2014

Konu

Beyan edilecek matrah bulunmaması halinde boş muhtasar beyannamesi verilip verilmeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; tevkifat ya da beyan olunacak matrahın bulunmaması durumunda boş beyanname verilip verilmeyeceği hususunda tereddüt hasıl olduğundan bankanız uygulamasına esas teşkil etmek üzere Başkanlığımız görüşünü talep etmektesiniz.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında tevkifat yapmak zorunda olanlar ile tevkifat kapsamına giren ödemeler sayılmış olup, tevkifatın nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 96'ncı maddesinde hesaben ödemenin, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade ettiği, 98'inci maddesinde ise; 94'üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecbur oldukları, hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, Gelir Vergisi Kanununda, gelir vergisi tevkifatına tabi nakden veya hesaben ödemesi olmayan mükelleflerin boş da olsa muhtasar beyanname vereceklerine ilişkin bir hüküm bulunmadığından, tevkifata tabi nakden veya hesaben bir ödemenizin olmaması halinde muhtasar beyanname verme zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

URUM79

Tanınmış Üye
Üyelik
11 Mar 2014
Mesajlar
1,183
Konum
İSTANBUL
Sn. cetvel muhtasar beyannamenizin son beyannamede bundan sonra beyanım yoktur kutusunu işaretleyip sonrasında vergi dairesine şu dönemlere ait herhangi bir tevkifat kesintisi olmayacağına dair dilekçe ile başvuru yaptığınızda (hatırladığım kadarı ile yoklamaya gelinebiliyor) herhangi bir problem yaşamazsınız.
Bu arada meslek mensubunun kesintisini nasıl beyan edileceksiniz?
 

cetvel

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
1,362
Konum
İSTANBUL
Sayın Urum79
bu defter 2018 yılında devir geldi. geçmiş yıl beyannamelerini incelerken muhtasar beyannamenin 2 yıl boyunca verilmediğini gördüm. O nedenle boş muhtasar ile alakalı mevzuata baktım ve yukarıdakine benzer bir çok karar buldum. doğal olarak sizin bahsettiğiniz gibi bunsan sonraki ay ve aylarda beyanım kutucuğu işaretlendimi bilmem ama sonuçta bu kutucuk tam anlamı ile sahanın gerçeğini yansıtmaz. bugün bundan sonraki ay ve aylarda beyanımız yok deriz. yarın mükellef önümüze stopaj ile alakalı bir belge getirir.

Gelelim meslek mensubu makbuzuna;
Bildiğiniz gibi serbest meslek kazancı tahsil esasına bağlıdır. çeşitli kararlarda teslim ve hizmet gerçekleştiğinden kdv nin ödenmesinden bahseder. ancak stopajla alakalı bir durum yoktur. yani her ne kadar paranızı alamasanız da kdv beyannamesine anlaştığınız tutarın aylık tutarını göstermelisiniz. ancak tahsil etmediğiniz bir durum olmadığında stopajda söz konusu olmayacağından muhtasarda olmaz.

sorumu şu şekilde tekrar etmek istersem ;
dilekçe verilmeden 2018 1. dönemine ait muhtasar beyannameyi vermediğimizde bir problem yaşarmıyız. (çünkü dilekçe ile bildirim yaptığınızda birde işin yoklama kısmı var. boşu boşuna kendimize iş çıkarmayalım.)
 

Benzer konular

Üst