İş Merkezi Yöneticiliği Hk.

Üyelik
20 Kas 2005
Mesajlar
28
İyi günler; Büyük iş merkezlerinde iş merkezi yöneticiliği bünyesinde çalıştırılan kişilerin iş merkezinin stopaj mükellefi olmamasından dolayı çalıştırılanların diğer ücretliler olarak vergi dairesinden karne alınmasına gerek varmı
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
İş merkezi, iş hanı, vb gibi yerlerde çalışanlar gelir vergisinden muaf değildir. Bu muafiyet sadece konut kapıcıları için geçerlidir.
İş merkezleri ticari yerler olduğu için bu mesken kapıcıları istisnası uygulanmaz.
Bu nedenle bu tür yerlerin vergi sorumlusu olarak stopaj beyanı vermeleri gerekmektedir.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,059
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Merhaba ;

Bu konuda işinize yarayacağını düşündüğüm bir özelgeyi paylaşmak istiyorum.

Benim görüşümde bu iş merkezinde çalıştırılan kişilerin ücretlerinden kesilecek vergilerin muhtasar yolu ile ödenmesi yolundadır.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

TARİH :19.12.2005

SAYI :B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-61

KONU :İş hanında çalışan güvenlik görevlisinin maaşından gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı Hk.


İLGİ: Bila tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde han yönetiminize bağlı olarak çalışmakta olan güvenlik görevlisine yapmakta olduğunuz ücret ödemelerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağını sormaktasınız.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesinde;

"Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez;"

hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, aynı Kanunun 94. maddesinin 1. fıkrasında,

"Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar."

hükmü yer almış olup; maddenin 1. bendine göre

"Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61. maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 103 ve 104. maddelere göre tevkifat yapılacağı"

hükme bağlanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/6. maddesinde;

"Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir.) gelir vergisinden istisna edileceği"

hükmü yer almıştır.

Bu hükme göre, ücretlerin vergiden istisna edilmesi öngörülen hizmetçiler, özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık, kalorifercilik gibi özel hizmetlerde çalıştırılan kişilerdir.

Bu durumda, ticaret mahalli olan iş merkezinin ortak alanlarında güvenlik hizmeti için çalıştırılacak personele ödenecek ücretlerin gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün değildir.

Yukarıda yer alan hükümlere göre, iş hanında güvenlik işlerine bakmak üzere çalıştırılan hizmetliye yapacağınız ödemeler, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesine göre ücret olarak değerlendirileceğinden, bu ödemeler üzerinden aynı kanunun 94. maddesinin 1. bendi hükmü uyarınca söz konusu Kanunu’nun 103. ve 104. maddelerine göre gelir vergisi tevkifatı yapılması ve yapılan tevkifatın Gelir Vergisi Kanunu’nun 98. maddesine göre muhtasar beyanname ile ilgili vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Başkan a.
Grup Müdür
 
Üst