Kat Karşılığı İnşaatlarda Kdv 30 No'lu Genel Tebliğine Göre 150 m2 Kdv Muafmıdır

Üyelik
17 Ocak 2007
Mesajlar
6
Konum
İZMİR
Tüm arkadaşlara kolay gelsin.İnşaat işiyle faaliyet gösteren bir mükellefim var.Firma 60 dairelik kat karşılığı inşaat yapmaktadır.Hepimizin bildiği üzere arsa sahibine emral bedelde fatura kesmemiz gerekmekte.150m2 altında %1 üzerinde ise kdv oranı %18.Ancak bu gün YMM arkadaşımın biri bana Kdv Kanunu 30 No'lu tebliği göstererek bu kanuna göre arsa sahibine eğer 150 m2 nin altında bir daire varsa bunun faturasını kesmeye gerek yok çünkü bu tebliğ çerçevesinde 150m2 nin altındaki meskenler kdv den muaf tutulmuş dedi.Ben bu tebliği okudum ve doğru gibi düşünüyorum.Tabi tebliğin resmi gazetede 1988 de yayınlandığı için yeni bir düzenleme olur kanısındayım.Bu durumla ilgili yeni düzenleme ve yorumlarınızı benime paylaşırsanır sevinirim.Bahsettiğim kdv 30 no'lu genel tebliği de yazıyorum.Şimdiden teşekkürler


16 Aralık 1988 Tarihli Resmi GazeteSayı No: 20021


KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 30) (*)​D – ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI :

Arsa karşılığı inşaat işinde katma değer vergisi uygulaması ile ilgili olarak bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren aşağıdaki açıklamalara göre işlem yapılması uygun görülmüştür.

Arsa karşılığı inşaat işinde iki ayrı teslim söz konusudur. Bunlardan birincisi, arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi; ikincisi ise müteahhit tarafından arsaya karşılık olarak arsa sahibine verilen konut veya işyeri teslimidir. Karşılıklı olarak gerçekleşen bu teslimlerin her birinin katma değer vergisi karşısındaki durumu aşağıda açıklanmıştır:

1. Arsa Sahibi Tarafından Müteahhide Arsa Teslimi:

Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımının mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürülmesi halinde, konut veya işyeri karşılığı müteahhide yapılan bu arsa teslimi katma değer vergisine tabidir.

Ancak arsa sahibinin, gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde, arizi bir faaliyet olarak arsasını daire veya işleri karşılığında müteahhide tesliminde vergi uygulanmayacaktır.

2. Müteahhit Tarafından Arsa Sahibine Konut veya İşyeri Teslimi :

Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 8. maddesi gereğince, 150 m2'ye kadar konutların teslimi 31.12.1992 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Söz konusu istisna uygulaması ile ilgili olarak 9 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre, müteahhit tarafından arsa sahibine, arsanın karşılığı olarak yapılan 150 m2'ye kadar konut teslimlerine katma değer vergisi uygulanmayacaktır. Müteahhit tarafından arsa sahibine yapılan işyeri veya 150 m2'den büyük konut teslimlerinde ise emsal bedel üzerinden katma değer vergisi uygulanacaktır.

Müteahhit tarafından arsa sahibine teslim edilen 150 m2'ye kadar konutlar dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi indirilemeyecek, bu vergiler gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacaktır. Ancak yüklenilen vergilerden, işyeri veya 150 m2'den büyük konutlara isabet eden kısım indirim konusu yapılabilecektir. Bu uygulamada, 26 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "Kısmi Vergi İndirimi" başlıklı (G) bölümündeki açıklamalar esas alınacaktır.

E – KONUT İSTİSNASI :

Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 8. maddesinde, net alanı 150 m2'ye kadar olan konutların tesliminin vergiden müstesna olduğu hükme bağlanmış, konu ile ilgili olarak; 9 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 1. bölümünde, net alan deyiminin "konut içerisinde duvarlar arasında kalan temiz alan" olarak tanımlanan faydalı alanı ifade ettiği, plan ve proje gereği konut dışında bir amaçla kullanılacak bölümleri de ihtiva eden inşaatlarda istisnanın sadece konut olarak kullanılacak bölümlere uygulanacağı açıklanmıştır.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan balkon, kömürlük, garaj, asansör boşluğu gibi yerlerin istisna karşısındaki durumu konusunda tereddüte düşüldüğü anlaşıldığından bu konuda aşağıdaki şekilde hareket edilmesi uygun görülmüştür.

1. Balkon, kömürlük, garaj, asansör boşluğu ve benzeri yerler, konutlardan ayrı olarak kullanılmaları mümkün olmadığından prensip olarak istisna kapsamı içinde mütalaa edilecektir.

2. Bu yerlerin 150 m2'lik sınırın hesabında ne ölçüde dikkate alınacağı ise 3 Seri No.lu "Konut İnşaatı ve Yatırımlarda Vergi, Resim, Harç Muafiyet ve İstisnası" Genel Tebliğinin 4. bölümündeki açıklamalara göre belirlenecektir.

"Halk konutu standartları"nın değişik 3 ve 4. maddelerine atıfta bulunan bu açıklamalara göre;

a) Faydalı alan konut içerisinde, duvarlar arasında kalan temiz alandır.

b) Faydalı alan genel olarak duvar yüzlerinde 2,5 cm sıva bulunduğu kabul edilerek, proje üzerinde gösterilmiş bulunan kaba yapı boyutlarının her birinden 5'er cm. düşülmek suretiyle hesaplanır.

Ancak konutlarda kapı ve pencere şeritleri, duman ve çöp bacası çıkıntıları, ışıklıklar ve hava bacaları; karkas binalardaki kolonların duvarlardan taşan dişleri; bir konuttaki balkonların veya arsa zemininden 0,75 m.den yüksek terasların toplamının 2 m2'si çok katlı binalarda yapılan çekme katların etrafında kalan ve ticaret bölgelerinde zemin katların komşu hududuna kadar uzaması ile meydana gelen teraslar; çok katlı binalarda genel giriş, merdiven, sahanlıklar ve asansörler; iki katlı tek ev olarak yapılan konutlarda iç merdivenlerin altında 1,75 m. yüksekliğinden az olan yerler; bodrumlarda konut başına bir adet, konutun bulunduğu bina dışında konut başına 4 m2'den büyük olmamak üzere yapılan kömürlük veya depo; kalorifer dairesi, yakıt deposu, sığınak, kapıcı ve kalorifer dairesi, müşterek hizmete ayrılan depo, çamaşırlık; bina içindeki garajlar ile bina dışında konut başına 18 m2'den büyük olmamak üzere yapılan garajlar, faydalı alan dışındadır.

Bina dışındaki kömürlük ve depoların 4 m2'yi, garajların 18 m2'yi aşan kısmı, ait oldukları konutun faydalı alanına dahil edilirler.
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
362
Ynt: Kat Karşılığı İnşaatlarda Kdv 30 no'lu genel tebliğine göre 150 m2 kdv muafmıdır

KDV Kanununun geçici 8. maddesi ile " 150 m2 nin altındaki konutlar ile konut yapı kooperatiflerine taahhüt işleri " 31.12.1997 tarihine kadar KDV den istisna edilmiştir. Bu tarihten sonra söz konusu 150 m2 nin altındaki daire teslimlerinde istisna uygulanması mümkün değildir.

KDV kanununa ekli I sayılı listenin 11. maddesine göre "150 m2 nin altındaki konut teslimleri" % 1 oranında KDV ye tabidir. Bu oran gerek konutların satışında gerek se arsa sahibine bedelsiz tesliminde uygulanması gerekmektedir.

Bu arada, arsa sahibine bedelsiz teslim edilen konutlar için fatura kesilmeyebilir. Emsal bedeli üzerinden ilave edilecek kdv kaydı ile de muhasebeleştirilebilir.
 
Üyelik
19 Mar 2009
Mesajlar
79
Konum
ÇORUM
Ynt: Kat Karşılığı İnşaatlarda Kdv 30 No'lu Genel Tebliğine Göre 150 m2 Kdv Muafmıdır

merhaba biz yapmakta olduğumuz inşaata daire satış sözleşmesi yaptık ve ve düzenli şekilde belirli taksitlerle tarafımıza ödeme yapılıyor. inşaatımızın ssk. ilişik kesme belgesi alındı fakat iç işleri devam etmekte biz düzenli ödeme yapan kişilere tapu devrini yaptık ve faturasını nasıl kesmeliyiz. tapu devrinin yapıldığı tarihte ft. kesmemiz gerekirmi yoksa konut teslimindemi ft. kesmeliyiz bu konuda çok acil yardıma ihtiyacım var yardımınız için şimdiden çok teşekkürler
 
Üyelik
7 Ocak 2009
Mesajlar
70
Ynt: Kat Karşılığı İnşaatlarda Kdv 30 No'lu Genel Tebliğine Göre 150 m2 Kdv Muafmıdır

konutun kullanılmaya başlandığı dönemde fatura kesilmelidir.yapı kullanma izni ve tapu devir işlemi daha sonra olsa bile
 
Üst