Kira Ödemesinin Ba da Bildirilmesi

Üyelik
22 Ağu 2012
Mesajlar
90
Konum
istanbul
5000tl nin üzerinde ki kira ödemesi ba bildirimin de bulunulması gerekiyorumuydu acaba...karşı taraf çalışmayan sadece kira geliri olan bayan..eğer bildirilmesi gerekirse 7yıldır hiç bildirmedik..ne gibi sonuçlar ve çözümler olur acaba..
 
Üyelik
28 Mar 2007
Mesajlar
195
Konum
İSTANBUL
Kira ve işçi ücretlerinde 5.000 tl nin üstü ba formuna giriyor biliyorum sıkıntı yapmayın karşı taraf vatandaş sadece gmsi mükellefi dolayısıyla çapraz incelemede yakalayamazlar çünkü öyle yakalayıp ceza kesiyor veya inceliyor şimdiden sonra yaparsın olur biter:))
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,290
Konum
Manisa
Bakanlığın verdiği özelgeye göre bildirilmesi gerekiyor. (Forumda daha önce paylaşılmıştı)
 

bil_gin

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
1,028
Konum
İstanbul
Kira ve işçi ücretlerinde 5.000 tl nin üstü ba formuna giriyor biliyorum sıkıntı yapmayın karşı taraf vatandaş sadece gmsi mükellefi dolayısıyla çapraz incelemede yakalayamazlar çünkü öyle yakalayıp ceza kesiyor veya inceliyor şimdiden sonra yaparsın olur biter:))
Ücretlerin dahil edildiğine dair dayanağınızı paylaşır mısınız?
 
Üyelik
28 Mar 2007
Mesajlar
195
Konum
İSTANBUL
Ücretlerin dahil edildiğine dair dayanağınızı paylaşır mısınız?
Dayanak şu ki kira ödemelerindeki dekont belge yerine geçtiğinden ba ya yazıyoruz burdan yola çıkarak işçi ücretlerini banka kanalıyla ödenmesi ki yüksek ücretli olanlar mutlaka banka kanalı yapıyordur bu da belge düzeninden dolayı ba ya girer mantığı tamamen riski üzerimizden atmak meselesi yoksa bende biliyorum piyasada bildirmeyen çok hatta ba bs mutabakatı hiç yapmayan bile var:)) yani tercih diyelim ben yazıyorum ...
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
5000 lirayı açan kira ödemeleri babs formunada gösterilir. Ücretler bunun dışında . Zaten ücretlerin çok büyük bir çoğunluğu bankadan ödeniyor.
 

bil_gin

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
1,028
Konum
İstanbul
Dayanak şu ki kira ödemelerindeki dekont belge yerine geçtiğinden ba ya yazıyoruz burdan yola çıkarak işçi ücretlerini banka kanalıyla ödenmesi ki yüksek ücretli olanlar mutlaka banka kanalı yapıyordur bu da belge düzeninden dolayı ba ya girer mantığı tamamen riski üzerimizden atmak meselesi yoksa bende biliyorum piyasada bildirmeyen çok hatta ba bs mutabakatı hiç yapmayan bile var:)) yani tercih diyelim ben yazıyorum ...
Sayın farukyasar aynı noktaya bende takıldım daha öncede. Yalnız şu noktayı unutmamak gerekir ki işi sağlama alayım derken yaptığınız ücret bildirimlerinin hatalı olduğuna karar verilir ve geriye dönük düzeltme yapmanızda istenebilir. Burası Türkiye
 
Üyelik
22 Ağu 2012
Mesajlar
90
Konum
istanbul
bu ba bs cezalarının düşürülmesiyle ilgili bi çözüm gelse keşke..günah ya..mahkeme yoluna gidilse çözüm alınamaz mı acaba..
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,248
Konum
İSTANBUL
5000tl nin üzerinde ki kira ödemesi ba bildirimin de bulunulması gerekiyorumuydu acaba...karşı taraf çalışmayan sadece kira geliri olan bayan..eğer bildirilmesi gerekirse 7yıldır hiç bildirmedik..ne gibi sonuçlar ve çözümler olur acaba..

Sayın asiye780,

sorunuzun cevabını güzel bir özelge ile süsleyip netlik kazandıralım tam bilgiler ile parça parça değil.
herşey tek cevap ile çözülmüş olsun.

[h=1]Gerçek kişilere yapılan kira ödemelerinde belirlenen haddin aşılması halinde Form Ba ile bildirilme zorunluluğunun bulunduğu hk.
ic_title_cizgi.gif
ic_title_cizgi_uc.gif
[/h]
Tarih11/11/2010
SayıB.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK 257-47
Kapsam
ecblank.gif
T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIBÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
:​
B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK 257-47
11/11/2010​
Konu
:​
Gerçek kişilere yapılan kira ödemelerinin Form Ba ile bildirilme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı.

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile gerçek kişilere yapılan kira ödemelerinin "mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu" (Form Ba) ile bildirilme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hakkında Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.​
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş, 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle de bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmıştır.Yine söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadlerini belirlemek üzere 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmış olup, söz konusu tebliğin "Bildirime Konu Alış/Satışlar Ve Hadler" başlıklı bölümünün 1.2.1. numaralı bendindeki açıklamalara göre, bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edileceği belirtilmiştir.Tebliğin, 1.2.2. bölümünde, Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde ise tevkifattan önceki brüt tutarların dikkate alınacağı belirtilmiştir.Aynı Tebliğin, "2. Bildirimlerin Dönemi ve Verilme Süresi" başlıklı bölümünün 2.2.1 numaralı bendinde ise; bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yıllarda Form Ba-Bs bildirimlerini aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00'e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlü oldukları açıklamalarına yer verilmiştir.Diğer taraftan, 268 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; işyeri ve konut kiralama işlemlerinde yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğuna ilişkin açıklamalar yapılmış olup;Söz konusu tebliğ ile konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, işyerlerinde ise tutarı ne olursa olsun işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.Yine aynı tebliğde, banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracı kılınmak suretiyle, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden bu belgelerin tevsik edici belge olarak kabul edileceği ile bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatların da aynı kapsamda değerlendirileceğine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.Buna göre, gerçek kişilere yapmış olduğunuz aylık kira ödemelerinin, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen tutarı aşması halinde, 268 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen tevsik edici belgelere dayandırılarak, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile bildirilmesi gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.Grup Müdürü
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

İyi Günler,

 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,283
Konum
İSTANBUL
Sayın farukyasar;

BA-BS bildirimlerinde sadece Mal ve Hizmet alımları bildirilecektir. Dolayısıyla işçi ücretleri bunun dışandadır
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,613
Konum
İstanbul
Sayın Arkadaşlar,

Konuya biraz farklı bakalım.

Elimizde muktezalar var ve bunlara dayalı olarak kiraların BA formuna dahil edilmesi gerektiğini söylüyor. Dayanak ne dekontlar "tevsik edici belge". Saçmalanır ama bukadar da değil. Neden çünkü kiraların banka kanalıyla ödenmesi talebi vergi kaçağını önleme amacını taşıyordu, bunun yanında GMSİ beyanlarının kolaylıkla yapılmasını da. Temel ilke bu. Yakın tarihte bu kira ödemeleri için Gider Pusulası düzenlenmesi zorunluluğundan da bahsedildi. Belaya bak ikinci Gider Pusulasında Resen mükellefiyet tescil edilecek.

BA BS nin iki temeli vardı çapraz sorgulama ve Sahte yada yanıltıcı belge çapraz kontrolü, KDV ve gelir kaçmasın. Banka kanalıyla ödenen kira tutarlarını BA'ya dahil etseniz ne olur etmeseniz ne olur. Kambiyo sistemine dahil etmişsiniz. Faturanın alt nüshası başka üst nüshası başka gibi bir işlem mi gerçekleştirebileceksiniz ? Yok öyle birşey.

Peki gelelim aşkının sorusuna, hizmetmidir ? Hayır. Hukukta buna "Zilyetliğin Devri" diyoruz. Yani "Kullanım Hakkının Belirli Süre İle Devri". O zaman özelgelerde bahsedilen şartlar ve adı geçen tebliğlerin kapsamına da girmiyor. Çünkü bu sadece bir hakkın kullanımıdır. (Fatura karşılığı olsa zaten ticari kazanç olacaktı.) Esasen Medeni Hukuk içinde incelediğimizde Gayrımenkullerin Devir ve Kullanım hakları yer alır. Kiralama ise bunların Tapuya şerh düşülmeden uygulanan en basit halidir.

Yinede karar sizin.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,613
Konum
İstanbul
Sayın Arkadaşlar,

Konuya biraz farklı bakalım.

Elimizde muktezalar var ve bunlara dayalı olarak kiraların BA formuna dahil edilmesi gerektiğini söylüyor. Dayanak ne dekontlar "tevsik edici belge". Saçmalanır ama bukadar da değil. Neden çünkü kiraların banka kanalıyla ödenmesi talebi vergi kaçağını önleme amacını taşıyordu, bunun yanında GMSİ beyanlarının kolaylıkla yapılmasını da. Temel ilke bu. Yakın tarihte bu kira ödemeleri için Gider Pusulası düzenlenmesi zorunluluğundan da bahsedildi. Belaya bak ikinci Gider Pusulasında Resen mükellefiyet tescil edilecek.

BA BS nin iki temeli vardı çapraz sorgulama ve Sahte yada yanıltıcı belge çapraz kontrolü, KDV ve gelir kaçmasın. Banka kanalıyla ödenen kira tutarlarını BA'ya dahil etseniz ne olur etmeseniz ne olur. Kambiyo sistemine dahil etmişsiniz. Faturanın alt nüshası başka üst nüshası başka gibi bir işlem mi gerçekleştirebileceksiniz ? Yok öyle birşey.

Peki gelelim aşkının sorusuna, hizmetmidir ? Hayır. Hukukta buna "Zilyetliğin Devri" diyoruz. Yani "Kullanım Hakkının Belirli Süre İle Devri". O zaman özelgelerde bahsedilen şartlar ve adı geçen tebliğlerin kapsamına da girmiyor. Çünkü bu sadece bir hakkın kullanımıdır. (Fatura karşılığı olsa zaten ticari kazanç olacaktı.) Esasen Medeni Hukuk içinde incelediğimizde Gayrımenkullerin Devir ve Kullanım hakları yer alır. Kiralama ise bunların Tapuya şerh düşülmeden uygulanan en basit halidir.

Yinede karar sizin.
 
Üyelik
17 Nis 2015
Mesajlar
81
Konum
İstanbul
bazen meslektaşlara çok şaşırıyorum bir işi doğru yapacağım diye iyice çorba yapıyorlar. işçi ücretini form ba bs de bildirmek nedir çok enteresan....
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Bizim milletimiz öyledir. Dikkat edin bakın meslek hayatım 42 yılı doldurdu. (sadece üniversite sonrası) Birine birşeyi yapmak zorundasın desen yapmamak için bin dereden su getirir, yan yattı çamura battı der. Ancak üstüne vazife olmayan şeyi de mutlaka kurcalar, . Niye öyle değil de böyle diye kıyamet koparır.:):ıslık:
 
Üyelik
22 Ağu 2012
Mesajlar
90
Konum
istanbul
paylaşımınız çok doğru sayın ksimkesyan.....eğer bize de tespit olur da cezayı keserlerse mahkeme yoluna gitmeyi düşünüyoruz..
 
Üyelik
30 Eki 2014
Mesajlar
290
Konum
İSTANBUL
Mal alımı ile ilgili BA mutabakatı yapmak için aradığım bir firma, BA/BS bildiriminin yasal dayanağı olmadığı için firmalarında BA/BS mutabakatı yapacak bir birim oluşturmadıklarını, BA/BS bildirimi vermediklerini ve dolayısı ile mutabakat da yapmadıklarını söyledi.
 

bil_gin

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
1,028
Konum
İstanbul
Mal alımı ile ilgili BA mutabakatı yapmak için aradığım bir firma, BA/BS bildiriminin yasal dayanağı olmadığı için firmalarında BA/BS mutabakatı yapacak bir birim oluşturmadıklarını, BA/BS bildirimi vermediklerini ve dolayısı ile mutabakat da yapmadıklarını söyledi.
Valla bravo böylesini de duyacağıma inanmazdım!
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Mal alımı ile ilgili BA mutabakatı yapmak için aradığım bir firma, BA/BS bildiriminin yasal dayanağı olmadığı için firmalarında BA/BS mutabakatı yapacak bir birim oluşturmadıklarını, BA/BS bildirimi vermediklerini ve dolayısı ile mutabakat da yapmadıklarını söyledi.


Hadi canım . Eee ceza gelirse ödeyecek birim oluşturmuşlar mı?
 
Üst