Ölüm Halinde Mükellefiyetin Sona Ermesi

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,822
Konum
İSTANBUL
Vergi Usul Kanuna göre ölüm,işi bırakma olarak kabul edilir.Ölüm halinde işi bırakma mirası reddetmemiş mirasçılar tarafından ölüm tarihinden itibaren ''1 AY''içinde vergi dairesine bildirilmelidir.Mirasçılardan herhangi birinin ölümü bildirmesi yeterlidir.Ölüm bildiriminin süresinde yapılmaması halinde mirasçılar adına usulsüzlük cezası kesilmektedir.Mirası reddetmemiş mirasçıların her biri ölen şahsın vergi borçlarından hisseleri oranında sorumludur.

ÖLÜM SONUCUNDA MİRASI REDDETMEMİŞ MİRASÇILARA DÜŞEN ÖDEVLER

Mirasçılar,ölen mükellefin ölmeden önceki dönemlerle ilgili fiil ve işlemlerinden kaynaklanan usulsüzlük,özel usulsüzlük,vergi ziyaı gibi vergi cezalarından sorumlu değildir.Fakat mirasçıların gecikme zammı ve gecikme faizlerinden dolayı sorumlulukları devam eder.Ölüm halinde vergi cezaları düşer.Mirasçıların ölen mükellefin ölüm tarihine kadar faaliyette bulunduğu kıst döneme (bir takvim yılından daha az olan dönem)ilişkin beyannameleri vermeleri ve beyan edilen matrah üzerinden hesaplanan vergileri ödemeleri gerekir.

Mirasçıların Yıllık gelir Vergisi beyannamesini ölüm tarihinden itibaren ''4 AY'' içinde KDV Beyannamesi ve Muhtasar Beyanname gibi beyannameleri ise bu beyannamelerin kanunen verilme sürelerine ''3 AY'' eklenmek suretiyle bulunacak süre içinde vermeleri gerekmektedir.Beyannamelerdeki matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerin de yine aynı süreler içinde ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca ölen mükellefin ölüm tarihi itibariyle içinde bulunulan geçici vergi dönemine ait geçici vergi beyannamesi verilmez ve geçici vergi ödenmez.

MİRASÇILARIN ÖLEN MÜKELLEFİN YERİNE İŞE DEVAM ETMELERİ

Mirasçılar, ölen mükellefin yerine işe devam etmeyi istemeleri halinde ölen kişiye ait olan defter ve belgeleri hesap dönemi sonuna kadar kullanabileceklerdir.İçinde bulunulan hesap döneminin son ayında da yeni hesap döneminde kullanacakları defterlerini tasdik ettirecek ve belgelerini bastıracaklardır.
Eğer ölen mükellefe ait ödeme kaydedici cihaz varsa cihazın bu kişilerce kullanılması ,ancak ödeme kaydedici cihazın hafızası değiştirilmeden mali bilgilerinin tespit edilmesi ,cihaz üzerinde mükellfiyete ait bilgilerin düzeltilmesi ve yeni ödeme kaydedici cihaz levhası çıkartılması ile mümkün olacaktır


ferhat
 

Benzer konular

Üst