Özel İletişim Vergisi Beyannamesi

Üyelik
6 Ağu 2009
Mesajlar
4
Selamlar, her ayın 15'inde ÖİV beyannamesi verdiğimiz bir Ltd. mükellefimiz var. Ancak kafama takılan, vergiye tabi işlemi olmadığı zaman boş beyanname vermek zorunda olup olmadığımız. Damga Vergisinde ilgi ay damga vergisine tabi işlem yoksa beyanname vermiyoruz.ÖİV'de net bir açıklama bulamadım. 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu 39.Maddesinde "Bir aya ait öiv vergisi, izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar beyan edilerek aynı süre içinde ödenir.Bu verginin beyan ve ödenmesine ilişkin olarak 47 ve 48. MAdde hükümleri uygulanmaz" denmekte şimdi bu verginin 47.ve 48. Maddelerinde ne diyor ona bakalım 47.Madde'nin e fıkrasında konuyla ilgili olarak"Herhangi bir vergi döneminde, vergiye tabi muameleleri bulunmayan mükellefler de keyfiyeti aynı müddetler içinde, vergi beyannamesi ile bildirmeye mecburdurlar." Bu durumda 47.MAdde hükümleri uygulanmaz dediği için vergiye tabi işlem yoksa beyanname gönderim zorunluluğuda yok anlamı çıkıyor.Ancak gene 39.Madde nin 5.Fıkarasının 4.Paragrafında "Bu Maddede hükmü bulunmayan hallerde, 3065 Sayılı Kdv Kanunu hükümleri uygulanır" diye bir ibare var.Açıkçası kafam karıştığı için yorumlarınızı almak istedim.Ne olmalıdır sizce.Teşekkürler.
İligli Kanun................

Başlık açarken büyük harf kullanmayınız.
 

Benzer konular

Üst