zirve

Özel Maliyetler Hesabı

Üyelik
25 Eki 2007
Mesajlar
83
Konum
istanbul
Selam sevgili arkadaşlar,

Bir Adi Ortaklık kiracı olarak bulunduğu yer için 264 hesap kapsamında harcamalar yapmaktadır. Ancak bu adi ortaklığın sona erdirip aynı ortaklarla bir limited şirket kurulması gündeme gelmiştir. Bilanço esasına göre defter tutulan adi ortaklıktaki 2008 yılı içinde biriken 264 hesabın tamamı aynı adreste kurulacak olan limited şirkete fatura edilebilir mi?
Burada adi ortaklık sona erdirilecek olup 2008 yılı için itfa payı düşülmeden, 264 hesapta oluşan bakiyenin tümünün kurulacak şirkete fatura edilip edilmemesi noktasında görüşlerinizi beklemekteyim.
 
U

UZMAN

Ziyaretçi
Ynt: Özel Maliyetler Hesabı

Merhaba;

264 hesabın özelliği; kiralanan yere yapılan ve sökülemeyecek tadilat vb giderlerin; kira süresi boyunca itfa edilmesidir. İşletme kapandığına göre; bu giderlerin itfa edilmeyen kısmı giderlere atılmalıdır.

Fatura kesilmesi halinde muhtemel incelemde eleştiri konusu yapılabileceğini düşünmüyorum. Hatta ortakların aynı olması asabiyle savunulabilir bir husustur.

Ancak fatura edilmesi uygun değildir.

Size başka bir şey önermek istiyorum aslında. Eğer adi ortaklık 1. sınıf işletmeyse GVK 81. md. ye göre işletmeyi direkt olarak limited şirketine çevirin isterseniz.

Bu durumda işletme aktifi ve pasifiyle devir alınacağından ne stoklar, nede demirbaşlar için fatura kesmek zorunda kalmazsınız.


Saygılarımla,
 
Üyelik
3 Kas 2007
Mesajlar
823
Ynt: Özel Maliyetler Hesabı

Adi ortaklık sona ereceğinden 264 kodlu hesapta itfa edilmeyen payların tamamı gider olarak yazılabilir.
Çünkü adi ortaklı sözkonusu kiralanan yeri artık kullanamayacağından henüz amortisman ayrılmamış paylar VUK na göre gider olarak yazılabilir. Yani son yıl itfa edilmemiş payların tamamı amortisman gideri olarak kaydedilir.
Ancak yeni kurulacak LTD. Şirkete fatura etmek istiyorsanızbu da mümkündür. fatura edildiğinde yeni kurulan şirket ilişkili şirket olacağından emsaline uygun bir değerle fatura edilmesi gerekir. Emsal bedelin altında veya üstünde bir bedel transfer fiyatlandırması hükümlerine göre ileride sorun yaratabilir.
Selam ve sevgiler
AHMET KIZIL karşılık verdi. [ 12/18/2008 7:07:40 AM]
 
U

UZMAN

Ziyaretçi
Ynt: Özel Maliyetler Hesabı

Merhaba,

Sayın kızıldereli

Merakımı mazur görünüz dikkatimi çekti; neden yazdıklarınızın sonuna hep "AHMET KIZIL karşılık verdi. [ 12/18/2008 7:07:40 AM]" bunu yazıyorsunuz. Dikkatimi çekti bazen tarih cevap verdiğiniz tarihten daha eski olabiliyor

Saygılarımla,
 
Üyelik
3 Kas 2007
Mesajlar
823
Ynt: Özel Maliyetler Hesabı

Genelde forumda cevaplanmamış veya benimde görüp cevaını merak ettiğim soruları Ahmet Kızıl Hocam a soruyorum cevaplar onun o yüzden onun cevapladığı gözüksün diye o kısmıda gönderiyorum
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Özel Maliyetler Hesabı

Sn. Kızılderili;


Size naçizane ufak bir tavsiyem olacak. Asla tek bir kaynaktan bilgi alıp ona güvenmeyin.


Siz bildiğim kadarı ile bu konulara çok hakim değerli bir arkadaşımızsınız. Bu nedenle birkaç kaynaktan inceleme yapıp sonuçta kendiniz bir özgün yorum yapabilirsiniz.

Bence falanca böyle dedi filanca şunu diyor demek her zaman şık görünmeyebilir.
 
Üyelik
3 Kas 2007
Mesajlar
823
Ynt: Özel Maliyetler Hesabı

Tavsiyeniz için çok teşekkür ederim sayın nguroy
bu sitede cevaplarına en güvendiğim birkaç kişiden birisiniz
ben kesinlikle uygulamadığım ve bu nedenle kesin emin olmadığım konularda cvp yazmak istemiyorum sadece katkısı olur diye başka yerden aldığım cevaplarıda soran içinde katkısı olur diye gönderiyorum
Tavsiyenize tekrar teşekkür ederim
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Özel Maliyetler Hesabı

Ben de bana değer verdiğiniz için teşekkür ederim. Sadece kişisel yorum bunlar.
Dikkat ederseniz ben de bir çok konuda görüş belirtmiyorum.
Çünkü bazı sevdiğim konular var :) bir çok da hoşlanmadığım konular. ::)
Tabi mecbur olursam araştırıp inceliyorum.


Ayrıca herkes her konuda görüş belirtmek zorunda da değil bence. :-X
 
Üyelik
25 Eki 2007
Mesajlar
83
Konum
istanbul
Ynt: Özel Maliyetler Hesabı

Sayın, Uzman ve Kızıldereli,

Verdiğiniz cevaplar ve konuya ilginizden dolayı çok teşekkür ederim.

Sayın Uzman GVK 81'e göre devir önerinizi araştıryorum. Oldukça zahmetli bir iş gibi gözükse de yapmaya değer bulmaktayım. Zira 264 hesapta biriken rakam ciddi bir boyutta gerçekleştiği için itfa yolu ile giderleştirilmesinden yanayım. Ancak kapanacak adi ortaklığın son yılında itfa edilemeyen 264'ün tamamını giderleştirirsek zarar etmiş bir firma tablosu ortaya çıkacak ve yapılan onca harcamayı yeni kurulacak şirkete de devretmemiş olacağız. Bu şekli ile firmanın kanunlardan kaynaklanan giderleştirme hakkını olması gerektiği şekilde (kar minimizasyonu) kullanmamış olacağız.

Ayrıca, sayın kızıderelinin , itfa edilemeyen 264'deki rakamlarım emsal bedelleri ile kurulacak şirkete fatura edilebilir önerisi GVK 81'e göre çok daha rahat bir yöntem ancak bu şekilde yapılması durumunda yarın bir gün bu durum tenkit edilir ise yada red edilir ise işin içinden nasıl çıkılır bilmiyorum... Sayın kızıldereli , acaba Sayın Ahmet Kızıl'ın bu konuya ilişkin getirdiği fatura etme yöntemini biraz daha açmak mümkünmüdür....
 
Üyelik
3 Kas 2007
Mesajlar
823
Ynt: Özel Maliyetler Hesabı

Belirttiğiniz husus GVK 81.maddesine girmez. Çünkü Özel maliyetler bir harcama şeklindedir ve fiziki yapıya sahip olmadıkları kabul edilir. Maddi olmayan duran varlıklar sınıfına girer. Kiralanan gayri menkulde işletmenin faaliyeti gereği yapılmış olan harcamalardır. Fiziki yapıya sahip değerlere yapılmış bir harcama da olsa bunlar kiralanan yer tahliye edildiğinde sökülüp götürülemeyen orada bırakılan değerlerdir. Sökülüp götürülebilen değerler demirbaş olarak kaydedilirler. Dolayısı ile aktifleştirilmiş giderlerdir.
GVK nun:
Madde 272. - Normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarını genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderler, gayrimenkulün veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının maliyet bedeline eklenir.
(Bir geminin iktisap tarihindeki süratini fazlalaştırmak, yolcu ve eşya yükleme ve barındırma tertibatını genişletmek veya değiştirmek suretiyle iktisadi kıymetini devamlı olarak artıran giderlerle bir motorlu kara nakil vasıtasının kasa veya motorunun yenisi ile değiştirilmesi veya alımında mevcut olmayan yeni bir tertibatın eklenmesi için yapılan giderler maliyet bedeline eklenmesi gereken giderlerdendir.)
Gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının işletme hakkı verilmiş ise, kiracı veya işletme hakkına sahip tüzel kişi tarafından yapılan bir ve ikinci fıkralardaki giderler bunların özel maliyet bedeli olarak ayrıca değerlenir. Kiracının veya işletme hakkına sahip tüzel kişinin faaliyetini icra için vücuda getirdiği tesisata ait giderler de bu hükümdedir.

Madde 327. - Gayrimenkullerin, elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının ve gemilerin iktisadi kıymetlerini artıran ve 272 nci maddede yazılı özel maliyet bedelleri, kira veya işletme hakkı süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilir. Kira veya işletme hakkı süresi dolmadan, kiralanan veya işletme hakkı alınan şeyin boşaltılması veya işletme hakkının herhangi bir sebepten sona ermesi halinde henüz itfa edilmemiş olan giderler, boşaltma veya hakkın sona erdiği yılda bir defada gider yazılır.
Bu maddelerine göre, eğer yeni kurulan şirket aynı adreste kiracı olacak ise adi ortaklığın özel maliyetle ilgili olarak yapmış olduğu harcamalardan faydalanabileceği düşünülerek fatura kesilebilir. Kesilen fatura ilgili şirkete kesilmiş olacağından net defter değeri (kalan bakiye değer) üzerinden değil emsal değer üzerinden kesilmesi (bunun için ticaret odasından bilirkişi değerlemesi istenebilir, teklif alma yöntemi uygulanabilir veya vergi dairesinden değerleme istenebilir) gerekir. Çünkü normal değerlerin çok altında veya üstünde bir değerle fatura edilmesi farklı yorumlara vergi ziyaına neden olabilir.
Eğer yeni kurulan şirket aynı gayrimenkulü kiralamayacak ise fatura kesilmesi doğru değildir. Çünkü yeni şirket bu özel maliyetlerden faydalanamayacaktır. Dolayısı ile yeni şirkete kendisi ile ilgili olmayan bir harcamanın transferi söz konusu olmuş olur.
Selam ve sevgiler
AHMET KIZIL karşılık verdi. [ 12/22/2008 9:55:00 PM]
 
U

UZMAN

Ziyaretçi
Ynt: Özel Maliyetler Hesabı

Merhaba;

GVK 81. maddesi gereğince; işletme bütün aktifi pasifi borç ve alacaklarıyla şirketleşir. Dolayısıyla Adi ortaklığın; aktifinde kayıtlı haklar ve özel maliyetler aynen devam edecektir. İşletme aynı yerde faaliyet gösterecektir. Dolayısııtla zaten GVK 81. maddeye göre yapılan şirketleşmenin amacı budur.

Bu yüzden sayın Ahmet Kızıl burada yanılmaktadır.

Bakınınz İşletmenin Özsermayesi şirkete devredilmektedir. Özsermaye nedir Varlıklar-Borçlar yani devralınacak işletmenin özkaynakları. Özel maliyetlerde özvarlıklıkların içindeki bir kalemdir. Ve aynen şirkete devrolur.

Burada bir çelişki mevzubahis değildir.

Saygılarımla,
 
Üyelik
19 Tem 2006
Mesajlar
166
Konum
antalya
Ynt: Özel Maliyetler Hesabı

Sayın Meslekdaşlar,
Gerek adi ortaklığın limited şirkete dönüşmesi ve gereksede bir limited şirkete sermaye payı karşılığı ortak olunması ve ya sermaye artışı nedeniyle adi ortaklığın öz varlığının ayni sermaye olarak taahhüt edilmesi durumunda mevcut adi ortaklığın belirlenen tarihteki bilançosu ve öz varlığı yetkili hukuk mahkemesi tarafından tespit edilir.Bu bilanço ve öz varlık limited şirkete GVK 81'e göre kül halinde devredilir.Yani mahkemenin bilançoyu tescil ettiği tarih itibari ile adi ortaklığın biançosu limited şirketin yevmiye defterine muhasebe fişi olarak girilir.Bu bilançoda yer alan her hesap limited şirketin bilançosuna aynen aktarıldığı için Sayın Uzman'ın yorumu kesinlikle doğrudur.
İyi çalışmalar.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,066
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Özel Maliyetler Hesabı

Merhaba ;

Sayın mnazif ;

Yazdıklarınıza katılmakla birlikte mahkeme ifadenizin yanına YMM raporu nuda eklesek çok daha doğru olur diye düşünüyorum.

Yani ; GVK 81.maddesi için mahkeme ya da YMM raporu geçerli bir yoldur.
 
Üyelik
25 Eki 2007
Mesajlar
83
Konum
istanbul
Ynt: Özel Maliyetler Hesabı

Değerli arkadaşlar,

Konuya gösterdiğiniz ilgi ve cevaplarınız için çok teşekkürederim.
 
Üyelik
19 Tem 2006
Mesajlar
166
Konum
antalya
Ynt: Özel Maliyetler Hesabı

muhasebe ' Alıntı:
Merhaba ;

Sayın mnazif ;

Yazdıklarınıza katılmakla birlikte mahkeme ifadenizin yanına YMM raporu nuda eklesek çok daha doğru olur diye düşünüyorum.

Yani ; GVK 81.maddesi için mahkeme ya da YMM raporu geçerli bir yoldur.

Sayın Muhasebe (rumuz),
Yanıtım doğrudan ve kanundan alıntı yapılmadan yazılmış olup taşrada çalışmanın ve mevcut uygulamanın getirdiği alışkanlıkla verilen yanıtıma yapmış olduğunuz HAKLI ekleme için teşekkür ederim.İyi çalışmalar.
 
Üyelik
3 Kas 2007
Mesajlar
823
Ynt: Özel Maliyetler Hesabı

Sorulan soruda adi ortaklığın Ltd.Şirkete dönüştürüleceğini yazmadınız. Adi ortaklığın mükellefiyetinin sona erdirileceğini ve yeni bir şirketin kurulacağını belirttiniz. Ve buna fatura kesilip kesilemiyeceğini sordunuz.

Eğer adi ortaklık nevi değiştirecek ise size verilen cevap doğrudur. Çünkü adi ortaklığın bütün aktif ve pasifiyle LTD. Şirkete devredilmesi gerekir. Ancak bunun da belli şartları vardır.

TTK na göre Limited şirketler kurulurken, bir şahıs işletmesini devir alarak kurulabilirler. Bu durumda şahıs işletmesinin sahibi veya ortakları, limited şirkete işletmelerinin öz sermayesi kadar paya sahip olacaklardır. Şahıs işletmesinin sahipleri limited şirkette bu işletmenin öz sermayesinden daha fazla tutarda pay sahibi olabilirler ancak daha az miktarda pay sahibi olamazlar.
GVK nun 81/2 maddesi bu konuyu değişik yönden açıklık getirmekte olup, sözü edilen Yasa hükmüne göre bir şahıs işletmesinin bir sermaye şirketine vergilendirilmeden dönüşebilmesi için bilanço usulüne göre defter tutması gerekmektedir.
GVK nun Vergilendirilmeyecek Değer Artış Kazançları başlıklı 81. maddesi şu hükümleri taşımaktadır.

" Aşağıdaki yazılı hallerde değer artışı kazancı hesaplanmaz ve vergilendirilmez :
1. Ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanunî mirasçılar tarafından işletmenin faaliyetine devam olunması ve mirasçılar tarafından işletmeye dahil iktisadî kıymetlerin kayıtlı değerleriyle (bilanço esasına göre defter tutuluyorsa bilançonun aktif ve pasifiyle bütün halinde) aynen devir alınması.
2. Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı alması (Bu ortaklık payını temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır.).

Gelir Vergisi Yasasının bu hükmüne göre vergiden muaf olarak devir yapılabilmesi için aranılan şartlar şunlardır.

-Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bu sermaye şirketine aktif ve pasifiyle devir olması gerekmektedir.
-Devir alan şirketin bilançosuna, devir olunan şahıs işletmesinin bilançosu aynen geçmelidir.
-Devir edilen şahıs işletmesini sahip veya sahiplerinin şirketten devir bilançosuna göre hazırlanan öz sermaye tutarında ortaklık payı alması zorunludur.

Ferdi işletmelerin sermaye şirketlerine devir ve dönüşümleri, Gelir Vergisi Yasasının 81/2 maddesine tam uygun olarak yapıldığı taktirde değer artış kazancı hesaplanmaz ve bu devir vergiden muaftır. Aksi takdirde, 81/2 maddeye aykırı olarak yapılacak devir işlemleri, Gelir Vergisi Yasası açısından vergiye tabi olacaktır.
Bu işlemler neticesinde devir alınan ferdi işletme bütün aktif ve pasifi ile (defter değerleri ile) Limited Şirkete aktarılmış olur.
Selam ve sevgiler
AHMET KIZIL karşılık verdi. [ 12/24/2008 3:12:58 PM]
 
Üst