Satış Faturasının Beyannamede Gösterilmemesi

Üyelik
9 Mar 2006
Mesajlar
87
Konum
adana
Merhaba Sayın Forumdaşlar


Ocak / 2007 tarihli satış faturama ait Hesaplanan KDV'yi Ocak / 2007 KDV beyannamesinde göstermemimiş ( gözden kaçmış ).

1-bu durumda düzeltme beyannamesi mi vermeliyim
2-ek beyanda mı bulunmalıyım
3-yoksa bu faturayı şubat ayı KDV beyannamesinde mi göstereyim

Değerli yorum ve cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
 
Üyelik
7 Ara 2006
Mesajlar
76
Ynt: Satış Faturasının Beyannamede Gösterilmemesi

1 Mart 2007 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 26449

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 368)

Beyan üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süreleri ilgili vergi kanunları ile belirlenmiş olup beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

Bakanlığımızca bugüne kadar yapılan düzenlemeler ile beyannamelerde yer alması gereken bilgiler ilgili vergi kanunları esas alınmak suretiyle belirlenmiş bulunmaktadır.

Bilindiği üzere, beyannamelerin ilgili vergi kanunlarında belirlenen sürelerde verilmesi esastır. Kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannamenin eksik ve/veya hatalı olduğu hallerde, mükellef tarafından kanuni süre geçmeden veya kanuni süre geçtikten sonra bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette yeni bir beyanname verilmesi mümkündür. Diğer taraftan, beyannamenin kanuni süresi içinde verilmeyerek bu süre geçtikten sonra verilmesi ve yine bu şekilde verilmiş olan beyannamede yer alan hata ve/veya eksikliklerin giderilmesi amacıyla yeni beyanname verilmesi söz konusu olabilmektedir.

Yukarıda belirtildiği şekilde kanuni süresi içerisinde veya kanuni süresi geçtikten sonra verilmiş olan ilk beyannamelerde yer alan hata ve/veya eksiklikleri düzeltmek amacıyla verilen beyannameler kimi zaman yalnızca ilk beyannameye ek olacak şekilde "ek beyanname" olarak, kimi zaman da ilk beyanı kapsayacak şekilde "düzeltme beyannamesi" olarak verilebilmektedir.

Mükelleflere daha iyi hizmet verilebilmesi ve gerçek vergi matrahı üzerinden gerekli tarhiyatın yapılabilmesi için; daha önce verilmiş bulunan beyanname veya beyannamelerdeki hata ve/veya eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, daha önce verilen beyanname ya da beyannamelerdeki bilgileri de kapsayacak şekilde verilmesi uygun görülmüştür.

Bu beyannamelerin; daha önce verilmiş beyannamedeki matrah ve/veya vergiyi azaltıcı, sonraki döneme devredilen vergiyi artırıcı, mahsup, tecil ya da iade tutarını artırıcı nitelikte olması halinde durumu izah eden bir dilekçe ekinde verilmesi gerekmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun(1) mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren elektronik ortamda gönderilen beyannamelere ilişkin olarak verilecek düzeltme beyannamelerinin de 340(2) ve 346(3) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar doğrultusunda elektronik ortamda gönderilme mecburiyeti getirilmiştir. Elektronik ortamda gönderilme mecburiyeti getirilen düzeltme beyannamelerinin, elden verilmesi veya posta ile gönderilmesi durumunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Söz konusu beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi safhasında durumu açıklayan yazılı izahat, elektronik ortamda "Düzeltme Beyannamesi Gerekçesi" başlığı altında yapılacaktır.

Mükellefler tarafından verilecek söz konusu düzeltme beyannamelerinin, önceki beyanname ya da beyannamelerdeki bilgileri kapsayacak nitelikte olmaması halinde; Vergi Usul Kanununun 352 nci maddesinin "II’nci derece usulsüzlükler" başlıklı fıkrasının 7 numaralı bendine göre usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Bu Tebliğ ile getirilen düzenlemeler, Tebliğin yayım tarihini izleyen ikinci iş gününde yürürlüğe girecektir.

Tebliğ olunur.
artık ek beyanname verilmeyecek sadece düzeltme beyannamesi verilecek...
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
37
Ynt: Satış Faturasının Beyannamede Gösterilmemesi

döneminde beyan etmen gerekiyor etmediysen edemediysen düzeltme vermelisin eger vermiyorsan subata atarsan inceleme esnasında farkedilirse usulsuzlük yersin
 
İ

İSMAİLYK

Ziyaretçi
Ynt: Satış Faturasının Beyannamede Gösterilmemesi

stajyer27 ' Alıntı:
Merhaba Sayın Forumdaşlar


Ocak / 2007 tarihli satış faturama ait Hesaplanan KDV'yi Ocak / 2007 KDV beyannamesinde göstermemimiş ( gözden kaçmış ).

1-bu durumda düzeltme beyannamesi mi vermeliyim
2-ek beyanda mı bulunmalıyım
3-yoksa bu faturayı şubat ayı KDV beyannamesinde mi göstereyim

Değerli yorum ve cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Merhaba

Ocak ayına O faturayı işlediğinde KDV ödemesi söz konusu ise ve YMM karşıt incelemerinde kullanılan bir firma ise bence düzeltme beyanı ver. Ama devir varsa ve karşıt incelemelerle bi alakası yoksa 2. aya işle düzeltme verdiğin zaman vergi dairesinin gözüne batıyo,

kolay gelsin
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Satış Faturasının Beyannamede Gösterilmemesi

Bence de düzeltme vermek en doğrusudur. Matrah arttırıcı bir işlem olduğu için zaten vergi dairesi birşey demez.
 
Üyelik
9 Tem 2005
Mesajlar
26
Ynt: Satış Faturasının Beyannamede Gösterilmemesi

Bu durumda en doğrusu düzeltme beyannamesi vermektir. Gelir değilde gider olsa belki bir sonraki döneme yazsanız fazla bir sıkıntınız olmaz. Ancak geliri beyan etmek gerekir.Varsayalımki o geliri beyan ettiğimizde kdv ödemesi çıkarsa yarın bir inceleme veya karşıt incelemede sorun olur.Siz verin beyannamenizi işi bitirin


Hikmet Güneş
Gaziantep
 
Üyelik
17 Kas 2006
Mesajlar
90
Konum
bursa
Ynt: Satış Faturasının Beyannamede Gösterilmemesi

Haziran 2008 dönemine ait 1 ad.satış faturasında proğram hatasından dolayı 1 satır fiyatlandırılmamıştır.Sonradan yapılan düzeltme KDV beyannamesine sehven yansıtılmamıştır.Dolayısıyla matrah ve hes.KDV bildirimi eksik olmuştur.Bu durumda düzeltme beyannamesimi vermemiz gerekir?Devreden KDV var cezai müeyyidesi olurmu beyannameyi pişmanlık olarakmı vereceğiz?birde muhasebe kayıtlarını nasıl yapmamız gerekir?Çok teşekürler.İyi çalışmalar
 
Üyelik
24 Haz 2005
Mesajlar
131
Ynt: Satış Faturasının Beyannamede Gösterilmemesi

ŞAYAN ' Alıntı:
Haziran 2008 dönemine ait 1 ad.satış faturasında proğram hatasından dolayı 1 satır fiyatlandırılmamıştır.Sonradan yapılan düzeltme KDV beyannamesine sehven yansıtılmamıştır.Dolayısıyla matrah ve hes.KDV bildirimi eksik olmuştur.Bu durumda düzeltme beyannamesimi vermemiz gerekir?Devreden KDV var cezai müeyyidesi olurmu beyannameyi pişmanlık olarakmı vereceğiz?birde muhasebe kayıtlarını nasıl yapmamız gerekir?Çok teşekürler.İyi çalışmalar
Ödeme çıkmadığından, sadece DZ (Düzeltme) yi işaretleyeceksiniz. Özel onay koduyla, gerekli açıklamayı yapın."06/2008 dönemine ilişkin 1 adet satış faturası sehven unutulmuştur. Ödeme çıkmamaktadır." deyin. Daha önce beyan verdiğiniz için herhangi bir cezayla karşılaşmıyorsunuz, sadece 15,10 YTL Dv ödemesi çıkıyor.
Sistem,verdiğiniz ek fatura ile ilgili tahakkuk fişi verecek. Gönül rahatlığıyla işlem yapabilirsiniz. ben 30/07 de beyan vermiştim. Tahakkuk son ödeme tarihi 30/07 olarak çıkmıştı. 06/2008 kdv ödeme son günü olduğundan.
 
Üyelik
29 Ağu 2007
Mesajlar
55
Ynt: Satış Faturasının Beyannamede Gösterilmemesi

aynı anda KKS VE DÜZELTME işaretlenmeyecek mi?
 
Üyelik
22 Ağu 2008
Mesajlar
204
Ynt: Satış Faturasının Beyannamede Gösterilmemesi

ŞAYAN ' Alıntı:
Haziran 2008 dönemine ait 1 ad.satış faturasında proğram hatasından dolayı 1 satır fiyatlandırılmamıştır.Sonradan yapılan düzeltme KDV beyannamesine sehven yansıtılmamıştır.Dolayısıyla matrah ve hes.KDV bildirimi eksik olmuştur.Bu durumda düzeltme beyannamesimi vermemiz gerekir?Devreden KDV var cezai müeyyidesi olurmu beyannameyi pişmanlık olarakmı vereceğiz?birde muhasebe kayıtlarını nasıl yapmamız gerekir?Çok teşekürler.İyi çalışmalar
devreden kdv yi azaltıcı nitelikde olduğundan defterinizi istemez v.d. muh.kayıtlarını normal işleyeceksiniz. kdv de beyan ettiğiniz hes.kdv olarak düzelterek.
 
Üst