zirve

Serbest Bölgelere yapılan teslimler?

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Serbest Bölgelere yapılan teslimler kdv beyannamesinin hangi satırına yazılmalı arkadaşlar.?
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Serbest Bölgelere yapılan teslimler?

Kapsam 1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır:
a) İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye'de verilen roaming hizmetleri,
_________________________________________________
1. Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır:
a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrükantreposu işleticisine yapılmalı veya mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmelidir.
b) Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır. Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi durumu değiştirmez.
....
_________________________________________________
Durumunuza göre ihracattan farkı yok. Tam istisna kısmında gösterebilirsiniz.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Ynt: Serbest Bölgelere yapılan teslimler?

Soruyu biraz açayım.
Gebzedeki Tubitak Serbest Bölgesine yapılan bir teslim olduğu için kafam karıştı aslında, Yazılım firmasına kdvsiz klima satışı yapılmış.
Kısmi İstina Kapsamına Giren İşlemler' in altında
-235 | 16/1-c Usulüne göre yürürlüğe girmiş uluslararası anlaşmalar kapsamındaki istisnalar (İade hakkı tanınmayan)
-223 | Geçici 20/1 Teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılan işlemler.
satırları var.Bunlar kafamı karıştı.

Bunlara da yazılabilir diye düşündüm.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Serbest Bölgelere yapılan teslimler?

Ben İzmirli olduğum için Gebze'de ki TUBİTAK Serbest Bölgesinin mahiyetini bilemiyorum. Ancak 223 için ;

Gecici Madde 20-(5035 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle eklenen geçici madde; Geçerlilik: 01.01.2004; Yürürlük: 02.01.2004) 1. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır. Maliye Bakanlığı; program ve lisans türleri itibarıyla istisnadan yararlanılacak bedele ilişkin olarak asgari sınır belirlemeye, istisna uygulanacak yazılım programlarını tanımlamaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.

Nedeniyle sizin durumunuza uymaz diye düşünüyorum

235 için ise

c) (5035 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değişen bent; Yürürlük: 02.01.2004) Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar,(**)

bendinin esasen İthalat İstisnası ile ilişkili olması nedeniyle sizin durumunuza uymayacağını düşünüyorum.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Ynt: Serbest Bölgelere yapılan teslimler?

İlginiz için Teşekkürler Sayın Ogün Güneş.
Kolay gelsin.
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Serbest Bölgelere yapılan teslimler?

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının İl defterdarlıkları ve Vergi Dairesi Başkanlıklarına gönderdiği 31.03.2008 tarih ve 032101 sayılı yazının bir bölümü:
"3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu hükümleri çerçevesinde kullanılan, serbest bölgeye giren ve çıkan eşyanın cins, nevi, miktar, kıymet gibi gümrük beyannamesinde yer alan bilgileri ihtiva eden Serbest Bölge İşlem Formunun, serbest dolaşımda bulunan eşyanın serbest bölgelerdeki alıcılara tesliminde KDV ihracat istisnasından yararlanılabilmesi için tevsik edici belge olarak kullanılması mümkün bulunmaktadır.

Bu açıklamalar çerçevesinde, serbest bölgeye yürürlükteki ihracat ve gümrük mevzuatlarına uygun olarak doğrudan bir üretimin girdisi olmaksızın serbest bölgelerde tüketilmek veya kullanılmak üzere yapılan yiyecek, içecek, temizlik maddeleri gibi eşyaların teslimi, serbest bölgedeki alıcılara yapıldığının ve serbest bölgeye vasıl olduğunun gümrük beyannamesi yerine serbest bölge işlem formu ile tevsik edilmesi halinde de ihracat istisnası kapsamında değerlendirilecektir.?

Kısaca toparlarsam İhracat istisnasından yararlanmak için tevsik edici belge gerekli. Normalde tevsik edici belge olarak gümrük beyannamesi kullanılır. Ancak Gümrük müsteşarlığı genelge ile serbest bölgede kullanılmak üzere serbest bölgeye ihraç edilen eşyalar için gümrük beyannamesi kullanılmaması gerektiğini belirtiyor. Bu klima gibi bir eşyanın serbest bölgeye ihracını tevsik edici belgenin ne olacağı sorunu ortaya çıkıyor. Maliye bakanlığı da yukarıdaki yazıda serbest bölge işlem formunun gümrük beyannamsi yerine tevsik edici belge olarak kullanılmasını uygun görüyor.

Sonuç olarak klima satışını ihracat teslimi olarak tam istisnadan faydalanmanız için serbest bölge işlem formunun doldurulması ve tevsik edici belge olarak bulundurulması gerekmekte....
 

Benzer konular

Üst