Sigortasız işçi çalıştıranların ödeyecekleri idari para cezaları sigortasız işçi

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,860
Konum
İSTANBUL
Sigortasız işçi çalıştıranların ödeyecekleri idari para cezaları sigortasız işçi cezası

Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası nedir sigortasız işçi çalıştıran ne kadar ceza öder sigortasız işçi çalıştırmanın cezası 2011 yılında ne kadar oldu diye sık sık sorular sorulur.Kayıt dışının ve sigortasız işçi çalıştırmanın fazla olduğu ülkemizde cezalarda azımsanmayacak kadar fazladır.Sigortasız işçi çalıştırmaya SGK?nın vereceği cezalar asgari ücrete bağlanmıştır.Dolayısıyla her altı ayda bir asgari ücrete bağlı olarak artış gösterir.Açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır.Sakın olaki sigortasız işçi çalıştırmayın .

özet olarak sigortasız işçi çalıştıran işveren cezaları asgari ücrete bağlanmıştır.sigortasız işçi çalıştırdığı için doğal olarak işe giriş bildirgeside vermemiştir(2 asgari ücret ceza ) sigortasız işçiyi aylık prim hizmet belgesinde de göstermemiştir (her ay 2 asgari ücret ceza ) Ücret bordrosunda göstermemiştir (yarım asgari ücret ceza ) yasal defter kaydetmemiştir (her ay yarım asgari ücret ceza ) bunları topladığımız zaman 1 yıl için 38 asgari ücret ceza . Kısaca asgari ücrete bakın 38 ile çarpın işte ceza .Ayrıca Ücretini bankaya yatırmadı cezası var . Kıdem ve ihbar tazminatı hakkı doğar. Birde primleri gecikme zammı ile alınır .teşvikleride iptal olunur İşkazası geçirirse kendisine eşine çoluğuna çocuğuna bağlanacak maaş sorgusuz sualsiz sigortasız çalıştıran işverenden tahsil edilir.Bunlar cezası .Birde olayın vicdani boyutu hak hukuk adalet insan hakları dini boyutu var.Sakın olaki sigortasız işçi çalıştırmayın

Şimdi aşağıda sigortasız işçi çalıştırmanın cezaları geniş kapsamlı anlatılmıştır.

1) SGK Müfettişi veya SGK denetmeni inceleme sonucu sigortasız işçi çalıştığını tespit yaparsa ödenecek cezalar: 1 yıl için ve 1 sigortasızı baz alıyoruz .Eğer sigortasız sayısı artarsa aşağıdaki tabloya sadece işe giriş bildirgesi cezası eklenir.Ayrıca sigortasız çalışanların çalışma süreleri artttıkca ücret bordrosu ve defter kayıt belgelerinin geçersizliğine bağlı cezalar üst sınıra kadar artar.

a) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara sigortasız işçi çalıştırdığından dolayı (1yıl için 1sigortalı) 38 asgari Ücret ceza verilir
b) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara sigortasız işçi çalıştırdığından dolayı (1 yıl için 1 sigortalı ) 38 asgari Ücret ceza verilir
c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlara sigortasız işçi çalıştırdığından dolayı (1 yıl için 1 sigortalı ) 29 asgari Ücret ceza verilir
İdari para cezası tablosu

Ceza nedeni

Her ay için

Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için)

Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için )

Defter tutmakla yükümlü olmayanlar (1 yıl için)İşe giriş bildirgesi verilmemesinden dolayı

Asgari Ücretx2

Asgari Ücretx2

Asgari Ücretx2Aylık Prim Hizmet belgesi verilmemesinden dolayı

Her Ay için asgari ücretin 2 katı

Asgari ücretx2x12 Toplam 24 asgari Ücret

Asgari ücretx2x12 Toplam 24 asgari Ücret

Asgari ücretx2x12 Toplam 24 asgari ÜcretÜcret bordrosunun geçersiz olmasından dolayı (Sigortasız çalıştırılan işçiye ait kayıtların olmaması nedeniyle )

Her Ay için asgari ücretin yarısı

Asgari ücretx1/2x12Toplam 6 asgari Ücret

Asgari ücretx1/2x12Toplam 6 asgari Ücret

Asgari ücretx1/2×12 Üst sınırı geçtiği için üst sınır uygulanır Toplam 3 asgari Ücret


Yasal Defterin geçersiz olmasından dolayı (yasal defterde sigortasız çalıştırılan işçiye verilen ücretlerle ilgili kayıt olmadığı için

Her Ay için asgari ücretin yarısı

Asgari ücretx1/2x12Toplam 6 asgari Ücret

Asgari ücretx1/2x12Toplam 6 asgari Ücret

Defter tutmadığı için cezası yok29 kat asgari Ücret idari para cezası

TOPLAM


38 kat asgari Ücret idari para cezasıÜst sınırı olan idari para cezaları

Ücret bordrosunun geçersiz olmasından dolayı (Sigortasız çalıştırılan işçiye ait kayıtların olmaması nedeniyle )

Üst sınır ibraz etmeme cezasıdır.Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara en fazla :asgari ücret x12 Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar en fazla asgari ücret x 6 Defter tutmakla yükümlü olmayanlar en fazla asgari ücret x 3

Yasal Defterin geçersiz olmasından dolayı (yasal defterde sigortasız çalıştırılan işçiye verilen ücretlerle ilgili kayıt olmadığı için

Üst sınır ibraz etmeme cezasıdır.Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara en fazla :asgari ücret x12 Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar en fazla asgari ücret x 6

Yukarıda yazılı üst sınır ile ilgili tartışmalı bir durum ortaya çıkmaktadır. İşyeri kayıt ve belgeleri 1 yıl değilde 5 yıl için incelendiğini varsayalım.SGK Müfettişleri ve Kontrol Memurları sigortasız işçi çalıştırmanıza bağlı 5 yıllık Yasal defter ve Ücret bordrolarınızı geçersiz saydığını kabul edersek, Yasal defter ve ücret bordrosunun geçersiz olmasına bağlı olarak her ikisi için 2 ibraz etmeme cezası ile karşılaşırsınız .Oysa hiç ibraz edilmez ise 1 ibraz etmeme cezası uygulanır.İbraz edilmeyen tüm işyeri kayıtları için üst sınırdan tek ceza uygulandığına göre ibraz edilipte geçersiz olan işyeri kayıtları için daha yüksek ceza ödemek mantıklı değil ve Kanunun idari para cezaları ile ilgili ruhuna ters düşer. Dolayısı ile hem ücret bordrosu hemde Yasal Defterlerin geçersiz olması halinde ceza toplamı üst sınırı geçiyorsa üst sınırdan tek ceza ödenecektir.

2)Sigortasız işçi çalıştırıldığı mahkeme kararıyla tespit edilmiş ise : Mahkeme Kararı sonucu sigortalıya hizmet verilmiş ise veya diğer Kamu kuruluşlar denetim elemanlarınca tespit yapılmış ise bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden sigortasız çalıştığı SGK ya bildirilmiş ise ödeyeceğiniz cezalar. 1 yıl için ve 1 sigortasızı baz alıyoruz .Eğer sigortasız sayısı artarsa aşağıdaki tabloya sadece işe giriş bildirgesi cezası eklenir.Diğer cezalar sabit kalır. (Buradaki fark işyeri kayıt ve belgeleri incelenmemiş ise )

a) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için 1 sigortalı ) : 26 asgari Ücret

b) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için 1 sigortalı ) 26 asgari Ücret

c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar (1 yıl için 1 sigortalı ) 26 asgari Ücret

İdari para cezası tablosu

Ceza nedeni

Her ay için

Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için)

Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için )

Defter tutmakla yükümlü olmayanlar (1 yıl için)


İşe giriş bildirgesi verilmemesinden dolayı

Asgari Ücretx2 Toplam 2 asgari Ücret

Asgari Ücretx2

Asgari Ücretx2Aylık Prim Hizmet belgesi verilmemesinden dolayı

Her Ay için asgari ücretin 2 katı

Asgari ücretx2x12 Toplam 24 asgari Ücret

Asgari ücretx2x12 Toplam 24 asgari Ücret

Asgari ücretx2x12 Toplam 24 asgari ÜcretTOPLAM


26 kat asgari Ücret idari para cezası


3) sigortasız işçi çalıştırdığınızı kendiniz beyan edip gerekli belgeleri kendiniz verirseniz :Kendiniz sigortasız işçiye ait bildirimi yapmış iseniz ödeyeceğiniz cezalar (İşyeri kayıtlarınız SGK Müfettişleri ve Kontrol Memurlarınca incelenirse ücret bordrosu ve Yasal defter kayıt geçersizliğine bağlı cezalar eklenir..)1 yıl için ve 1 sigortasızı baz alıyoruz .Eğer sigortasız sayısı artarsa aşağıdaki tabloya sadece işe giriş bildirgesi ve aylık prim hizmet belgesi cezaları eklenir..Diğer cezalar sabit kalır.

a) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (1yıl için 1sigortalı ) : 2,167 asgari Ücret

b) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için 1 sigortalı ) 2,167 asgari Ücret

c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar (1 yıl için 1 sigortalı ) 2,167 asgari Ücret

İdari Para cezası tablosu

Ceza nedeni

Her ay için

Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için)

Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için )

Defter tutmakla yükümlü olmayanlar (1 yıl için)İşe giriş bildirgesi verilmemesinden dolayı


Asgari Ücret x 1×2/3 katı Toplam2/3 asgari Ücret *

Asgari Ücret x 1×2/3 katı Toplam2/3 asgari Ücret

Asgari Ücret x 1×2/3 katı Toplam2/3 asgari ÜcretAylık Prim Hizmet belgesi verilmemesinden dolayı

Her Ay için asgari ücretin 1/5 i veya 1/8 katı

Belgenin ek olduğunu ve tek sigortalı olduğunu varsayıyoruz. Asgari ücretx1/8×12 Toplam 1,5 asgari Ücret **

Belgenin ek olduğunu ve tek sigortalı olduğunu varsayıyoruz. Asgari ücretx1/8×12 Toplam 1,5 asgari Ücret

Belgenin ek olduğunu ve tek sigortalı olduğunu varsayıyoruz. Asgari ücretx1/8×12 oplam 1,5 asgari ÜcretTOPLAM


2,167 asgari Ücret yani asgari ücretin iki buçuk katından daha düşük ceza


Kaynak :Çalışma Dünyası ve İş Hukuku


ferhat
 

Benzer konular

Üst