zirve

Ticari Belgelerde Bulunması Zorunlu Olan Bilgiler Hakkında Tereddüt

Üyelik
30 May 2007
Mesajlar
80
Konum
izmir
Alomaliye sitesinde Sn. Mustafa Bahadır ALTAŞ'ın makalesinde "...Buna göre, 01.01.2014 tarihinden itibaren ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde (fatura, gider pusulası, irsaliye, bilet, dekont, tahsilât ve tediye makbuzları, v.b. belgeler)

  • Ticaret Unvanı
  • Şirketin/İşletmenin Merkezi varsa Şube adresleri
  • Vergi Dairesi vergi Numarası
  • Ticaret Sicili Adresi ve Numarası
  • Bağlı Olduğu Oda Kayıt/Üye No
  • Varsa İnternet Sitesi Adresi (Kapsamında olanlar zorunlu )
  • İletişim bilgileri Telefon ve Faks bilgileri
  • e-posta adresi
Bilgilerinin yer alması/bulunması zorunlu olacaktır. " ifadesi yeralmakta.

Sn. ALTAŞ'ın bu makalesinde "bulunması zorunlu olacaktır" derken; TTK ve VUK hükümlerini birleştirerek yazmış olduğunu düşünmekteyim. Makaleye göre; Tahsilat-Tediye makbuzu, Antetli kağıt gibi belgelerde de Vergi Dairesi no, Oda Kayıt no gibi bilgilerin olması gerekiyor.

Ancak; TTK hükümleri bu belgelerde sadece Ünvan, Merkez adresi, Tic.Sicil no, (internet sitesi kurması zorunlu şirketler için de) internet sitesi bilgilerinin olmasını zorunlu kılıyor.


Tüm belgelere bu bilgileri yazmak zorunlu mudur, değil midir? Sizler ne düşünüyorsunuz.
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,939
Konum
ADANA
TTK 39/2.maddesinde (İnternet sitesi oluşturma yükümlülüğü olmayan tacirlerde) sicil numarası, ünvanı ve işletmesinin merkezinin yazılması gerektiğini belirtiyor. Sn.Altaş VUK 231 ve 232. maddeleri de harmanlayıp yazmış...
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,548
Konum
İstanbul
Sayın Arkadaşlar,

Bu konuyla ilgili hazırladığım bir makalede aşağıdaki metni kaleme almıştım. Buraya ilgili kısmı aynen aktarıyorum. Yararlı olur umarım.

Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre, faturada en az aşağıdaki bilgiler ve düzenlemeler bulunmalıdır:

Faturanın Şekli
Madde 230- (2365 sayılı Kanunun 34'üncü maddesiyle değişen madde) Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:
1) Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;
2) Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;
3) Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;
4) Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;
5) (3239 sayılı Kanunun 19'uncu maddesiyle değişen bent) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.)
Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.
şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz.

Faturanın Nizamı
Madde 231- (2365 sayılı Kanunun 35'inci maddesiyle değişen madde) Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kaidelere uyulur:
1) Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturaları şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburidir.
2) Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulur.
3) Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir.
4) Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzası bulunur.
5) (3239 sayılı Kanunun 20'nci maddesiyle değişen bent) Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî 7 gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.
6) (3239 sayılı Kanunun 20'nci maddesiyle eklenen bent) Bu Kanunun 232 nci maddesinin birinci fıkrasına göre fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur. (Ancak bu sorumluluk, aynı maddenin 2 nci fıkrasının uygulandığı halleri kapsamaz.) Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır.
Yeni TTK’nın 39. maddenin ikinci fıkrasında yapılan düzenlemeye göre de, 01.01.2014 tarihinden itibaren tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunluluğu getirilmiştir.
 Sicil numarası,
 Ticaret unvanı,
 İşletmesinin merkezi,
 Tescil edilen internet sitesinin adresi (Sadece internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi olanlar –bağımsız denetime tabi olanlar-için).
Dolayısıyla, faturalarda VUK ‘unda sayılan bilgilerle birlikte yeni TTK düzenlemelerinde yer alan bilgilerin de bulunması gerekiyor.
Bu bilgilerin sadece faturalarda değil, aynı zamanda işletmeyle ilgili mektuplarda ve örneğin e-maillerde de yer alması gerekiyor. Diğer taraftan ticari defter kayıtlarına dayanak teşkil eden fatura haricindeki, irsaliye, dekont vb. belgelerde de en az bu bilgiler yer almalı.
Bu düzenleme 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla, şirketler bu tarihe kadar, daha önce bastırılan mevcut belgelerin kullanımına devam edebileceklerdir.

Yeni TTK’nın 39.Maddesi aynen şöyle diyor:
 Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır.
 Tescil edilen unvanı, ticari işletmenin görülecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır.
 Ticari işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticari unvanı, işletmesinin merkezinin bulunduğu adresi de gösterilir.
Yoksa cezai müeyyide uygularım diyor.

Peki, Mevcut kullandığımız faturalarımız ( ve diğer belgelerimiz) daha bitmediyse ne yapacağız?

Buna da bir çözüm getirildi. Şöyle ki hali hazırda kullandığımız faturalarımızı aynı şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Ancak 01.01.2014 tarihinden sonraki faturalarımızda bu bilgilerin bulunma zorunluluğu olacak. Faturaların çoğunun bilgisayar yoluyla tanzim edildiğini düşünürsek yeni fatura bastırılana dek bu faturalara program düzenlemesi yoluyla her faturaya aynı zamanda bu bilgilerin de program yoluyla yazdırılması uygun çözüm olur kanısındayız.
 
Üyelik
11 Eki 2013
Mesajlar
69
Konum
tarsus
01.01.2014 Ticari Belgeler de Olması Gerekenler

Merhaba belgelerde sermaye ortaklık türü şeylerde yazılacak dediler. İç Ticaret Genel Müdürlüğü - MERSİS - Tescil Başvuru Şirket Arama
burdan arama yaptım sicil numarasına görre mersis numarası çıktı. Bizim mersis numaramızmış. Bende yeni girdim işe bilmiyordum. Yeni kaşe yaptıracam mersis numarası olarak mı yaptırım yokda ticaret sicil numarasını mı kafam iyice karıştır her site de farkı yazılmış. Hangisi zorunlu. Biz tek ortaklı A.Ş. faturamızda ünvan vd vergi no mail ve şirket internet adresimiz var. Sitemize de mersis no eklenecek. Sadece ek olark sicil no eklicem yanılmıyorsam. Ortaklıkla ilgili birşey yazmıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
 
Üyelik
8 Ara 2005
Mesajlar
93
Konum
ankara
ttk 39/2 maddesinde Ticaret Ünvanı - İşletmenin Merkezi - Ticaret Sicili Numarası - İnternet Sitesi Adresi (Bağımsız denetime tabi sermaye şirketi ise) bilgilerinin yer alması zorunludur şeklinde yazıyor. Bunun dışında maddede herhangi bir bilgi eklenmesine gerek yok.
 
Üyelik
20 Kas 2008
Mesajlar
155
Konum
ankara
Merhabalar kolay gelsin. Bir kaç tereddüt ettiğim konu var. Örneğin firmanın birden fazla şubesi varsa her şubenin faturasında kendi ticaret sicil numaralarımı olmak zorunda. Birde yeni fatura bastırıldığı zaman merkez faturalarında şubenin bilgilerinin yazılması mecburimidir.
 

meduzam

Katkı Sunan Üye
Üyelik
17 Kas 2005
Mesajlar
457
Konum
ankara
014 de faturalarımızı kullanmaya devam edeceğiz
kaşe bastıracağız
firmamızın mersis numarası var
şubesi var

kaşeye neler yazacağız

kaşeye hem merkez hem şube mi yazacağız ya da merkez için ayrı şube için ayrı mı kaşe basılacak

örnek olarak
....X LİMİTED ŞİRKETİ
MERKEZ ADRES:
TEL:
FAX:
VERGİ DAİRESİ:
VERGİ NO:
MERSİS NO:

bu şekilde mi yazılacak şube içinde

....X LİMİTED ŞİRKETİ
MERKEZ ADRES:
ŞUBE ADRES:
TEL:
FAX.
VERG DAİRESİ
VERGİ NO:
MERSİS NO:

bu şekilde mi yazılacak
kaşe için hangş bilgileri yazılacak yardımcı olursanız
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,593
Konum
İstanbul
Selamlar
Kendi görüşüme göre;
1- Kanunda da belirtiildiği üzere,ticari belgelerde düzeltme yapılacaktır denmektedir.Kaşe'den bahsedilmemektedir.Fakat belgelere kaşe basmak suretiyle işin çözümüne gidecek firmalar hakkında,şubesi olanlar için bu pek mümkün görünmemektedir.Kaşe basmak,şubesi olmayan firmalar için çözüm olabilir ama şubesi olanlar için helede birden çok şubesi olanlar için (kaşenin ebatını düşündüğünüzde) bu,pekte sağlıklı bir çözüm olmaz.Sticker yapıştırmak daha mantıklı görünmektedir.
2- Bakan Yazıcı bir açıklamasında bilenler mersis numaralarını bilmeyenler ise ticaret sicil numarasını yazacaklardır demiştir.
1 Ocak 2014 İtibarıyla Fatura, Perakende Satış Fişi, Gider Pusulası Gibi Belgelerde Tacire İlişkin Bilgilerin Gösterilmesi Zorunluluğu Başlıyor

Saygılar
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,548
Konum
İstanbul
Sayın Arkadaşlar,

#4 de gerekli olanları detayıyla yazmıştım o metni okursanız yeterlidir. "BELGELER" terimine girmiyor ki örneğin kaşeler. TTK ve Sicil düzenlemelerine göre aslında kaşe'de Unvan ve Sermaye bulunur. Çünkü temsil ve ilzamın temel kuralı Ünvan'dır.

Yasada açıkça belirtilmiş bilgiler dışında birşeyler aklınızı karıştırmasın. Mersis numarası TTK'yı da VUK'u da ilgelendiren bir şirket bilgisi değil. Birileri SGK numaramızı da yazacakmıyız diye soracak neredeyse ?

Şubeler konusunda ise bir ayrıntı. ŞUBE olmak için TTK'ya göre tescil gerekir. Bu şekilde tescil ve sistematik özeldir. En azından Ünvanın sonuna ŞUBE Adı eklenir. "Alomaliye A.Ş. - İzmir Şubesi" gibi. Bu şekilde tescil edilmiş unvan varsa tüm resmi evraklarının da buna göre bastırılmış olması şarttır. ( Sicil Kaydı dahi ayrı olur İzmir'de).

Önceki yazımda da yazdığım gibi, fatura üzerindeki uygun bir alana bu bilgileri kaşeyle basabilirsiniz, kanımca küçük etiketler bastırıp yapıştırabilirsiniz, ancak en akıllıcası program düzeltmesi yoluyla fatura yazımı esnasında bu bilgileri de ekleyebilirsiniz.
 
Üyelik
7 Kas 2009
Mesajlar
69
Konum
istanbul
Arkadaşlar, ticari mektuplardan söz ediliyor ama antetli kağıtlara bile bu bilginin yazılması gerektiği de söyleniyor.Servis fişleri yada servis raporlarında da bu bilgilerin hepsinin bulunması zorunlumudur.?
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Kayıtlı değilse yazılacak bir şey yok tabi, ancak bu uygulamalar dahil, defter tastiklerinde sicil tastiknamelerinin isteniyor olması vs. hep tüm firmaların bir Odaya kayıtlı yapılmak istenmesinin alt yapı hazırlıklarıdır kanımca. Zaten mevcut durumda da ezelden beridir her firmanın bir esnaf, ticaret veya sanayi odasına kayıtlı olması gerektiğinden bahsedilirdi, kayıtlı da olması gerekir.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Bu arada ticaret sicil numarasının yerine; olanların mersis numarasını kullanması gerekir deniyor, Mersis numaraları ticaret sicil numarasının yerine geçeceği için. İstanbul mersise geçmedi ancak her firmanın bir mersis numarası var biliyorsunuz. Bu durumda bu belgelere mersis numaralarını mı? yoksa ticaret sicil numaralarını mı? bastırmak gerekir? İstanbul mersis sistemine geçmediğinden dolayı ben ticaret sicil numaralarını yazdırtacağım/bastırtacağım, ancak bu seferde mersis numarasına geçtiğinde hadi tekrar sil baştan mersis numarasına geçin mi diyeceğiz, faturalara bunları basın mı diyeceğiz.?
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,593
Konum
İstanbul
Bu arada ticaret sicil numarasının yerine; olanların mersis numarasını kullanması gerekir deniyor, Mersis numaraları ticaret sicil numarasının yerine geçeceği için. İstanbul mersise geçmedi ancak her firmanın bir mersis numarası var biliyorsunuz. Bu durumda bu belgelere mersis numaralarını mı? yoksa ticaret sicil numaralarını mı? bastırmak gerekir? İstanbul mersis sistemine geçmediğinden dolayı ben ticaret sicil numaralarını yazdırtacağım/bastırtacağım, ancak bu seferde mersis numarasına geçtiğinde hadi tekrar sil baştan mersis numarasına geçin mi diyeceğiz, faturalara bunları basın mı diyeceğiz.?

1 Ocak 2014 İtibarıyla Fatura, Perakende Satış Fişi, Gider Pusulası Gibi Belgelerde Tacire İlişkin Bilgilerin Gösterilmesi Zorunluluğu Başlıyor
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Tahsin bey verdiğiniz linki okumuştum, Mersis varsa mersis numarası yazılmalıdır diyor, ancak ticaret sicil memurluğu tarafından firmalara tebliğ edilen bir şey yok ve ticaret sicil memurlukları da bu sisteme geçmediler henüz, internetten sorgulattığımızda karşımıza çıkacak numaraların da değişip, değişmeyeceği malum. Ayrıca eski şubeleri olanlarında bu mersis numaraları yok, durum karışır.
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,593
Konum
İstanbul
Selamlar
Mersis numaralarının yazılması şu anda şart koşulamaz bence..Sistem tam oturmamıştır.Numarayı alanlar yazabilir ama numarayı sonradan alanlar bile,bence belgeleri düzeltmesine gerek yoktur.Kanun zaten bu konuda açıktır.Mersis'ten bahsetmemektedir.O yüzden,ticaret sicil ile mersis no arasında gereksiz bir tereddüt yaşandığını düşünüyorum...
Saygılar
 
Üyelik
22 Eki 2012
Mesajlar
96
Konum
İZMİR
Dediğiniz olay gerçekleşti. İzmir'de 20 gün önce Mersis numaralarını aldık. Şimdi numaralar değişmiş. Üsteli bir de eski mersis no, yeni mersis no diye ikisini de yazmışlar. Sistemi oturtmadan bu işlere neden kalkışırlar ki, zaten işlerimiz yoğun bir de bunlarla uğraşıyoruz. Hayır bir de haber veren yok. Mersis Çağrı merkezi telefonu açmıyor. Ticaret sicil müdürlüklerinin haberi yok. Nasıl olacak bu iş. Ceza kesmekle mi?
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Mersis tüm Türkiye'ye yerleşmeden belgelerde bu numaraların yazılma işini de başlatmamaları gerekirdi, ertelenmesi gerekir di diye düşünüyorum.
 

Benzer konular

Üst