Yurt Dışından Kiralanan Yurt İçinde Bir Firmaya Fatura Edilen..

Üyelik
2 Tem 2014
Mesajlar
56
Konum
antalya
Arkadaşlar çok acil bilgiye ihtiyacım var. Biz yurtiçi bir firma için, yurtdışından bir otelden konaklama satın alıyoruz. Firmaya bunu fatura ederken hizmet bedeli olarak mı, yoksa otel konakla geliri olarak mı fatura etmeliyiz? Bizim otele ödediğimiz tutardan ind. kdv düşmemiz mümkün mü? Teşekkürler..
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,632
Konum
İSTANBUL
Sayın Zeyder

Hizmet :Verginin konusunu teşkil eden işlemlerden biri olan hizmet,3065 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde “teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir” şeklinde tanımlanmıştır. Bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebilir.Maddede hizmet dolaylı bir şekilde tanımlanmış, hizmet sayılan bazı işlemler belirtilmiş ve bunlara benzeyen işlemlerin de hizmet sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle hizmet, belli bir tanım ve bilinen bazı işlemlerle sınırlandırılmamıştır.İleride değişik şekillerde ortaya çıkması muhtemel işlemler de genel tanım ve verilen örneklere nitelik ve mahiyet itibarıyla hizmet olarak değerlendirilebilir.3065 sayılı Kanunun (4/2)maddesinegöre, bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya hizmet olması halinde, bunların her biri ayrı birer işlem sayılır ve hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergiye tabi tutulur

Hizmet Sayılan Haller :3065 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre, vergiye tabi bir hizmetten işletme sahibinin, işletme personelinin veya diğer şahısların karşılıksız yararlandırılması da hizmet sayılarak vergiye tabi tutulur.

İşlemlerin Türkiye’de Yapılması :3065 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Türkiye’de yapılan ve maddede sayılan mal teslimleri ve hizmet ifaları vergiye tabidir. Madde metninden anlaşılacağı üzere bir işlemin KDV’ye tabi olması için;- İşlemlerin, Türkiye’de yapılmış olması ve- İşlemlerin, 3065 sayılı Kanunun 1 inci maddesindeki şartları taşıyanmal teslimleri ve hizmet ifaları olması, gerekir.İthalat ise başka bir şart aranmaksızın verginin konusuna girer.3065 sayılı Kanunun 6 ve 7 nci maddelerinde, hangi işlemlerin Türkiye'de yapılmış sayılacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre;- Mal teslimlerinde malların teslim anında Türkiye'de bulunması, - Hizmet ifalarında ise hizmetin Türkiye'de yapılması veya hizmetten Türkiye'de faydalanılması,hallerinde işlemler Türkiye'de yapılmış sayılır. 3065 sayılı Kanun, işlemlerin Türkiye'de yapılmasını mal teslimleri, hizmet ifaları ve uluslararası taşımacılık yönünden ayrı esaslara bağlamıştır.

Yurt Dışına Düzenlenen Turlar

Türkiye'de yerleşik seyahat acentelerince organize edilerek yurt dışına düzenlenen turlara katılanlara, yurt dışında verilen yeme-içme, konaklama, ulaştırma, rehberlik, gezi, sağlık vb. hizmetler yurt dışında verildiğinden ve yolcular bu hizmetlerden yurt dışında yararlandığından, bu hizmetler Türkiye'de ayrıca KDV’ye tabi tutulmaz. Ancak, tur organizasyonuna katılanlara yurt içinde verilen hizmetlerKDV’ye tabidir.Bu nedenle tur faaliyetiyle ilgili olarak yurt dışından satın alınan hizmet bedellerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde belgelenmesi koşuluyla, bu hizmetlere ait masraf ve belgelerde gösterilen tutarlara KDV uygulanmaz.Seyahat acentesi tarafından müşterilere kesilecek faturada hizmet karşılığını teşkil eden tüm bedel gösterilir. Ancak, KDV yurt dışında verilen hizmet bedelleri düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanır.Diğer taraftan, yurt dışına yapılan yolcu taşımacılığına ait bedelin ayrıca fatura edilmesi veya kesilecek faturada taşımacılık karşılığını teşkil eden bedelin ayrıca gösterilmiş olması halinde, bu bedel3065 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca KDV’den istisnadır.

Örnek:(A) seyahat acentesinin Nisan/2013 döneminde düzenlediği tur faaliyetleri nedeniyle elde ettiği bedellerin toplamı 50.000 TL’dir. Firmanın bu seyahat sırasında müşterileri için yurt dışından satın aldığı konaklama, yeme-içme, rehberlik gibi hizmetlere ait giderler 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun belgelerle tevsik edilmiştir. Bu tür giderler toplamı 15.000 TL, taşımacılığa ait bilet bedelleri toplamı ise 20.000 TL’dir. Bu işlemde,15.000 + 20.000 = 35.000 TL KDV’ye tabi tutulmaz.50.000 – 35.000 = 15.000 TL üzerinden iseKDV hesaplanır.
Ancak bu şekilde işlem yapılabilmesi için firmanın müşterilerine keseceği faturalarda; yurt dışında yapılan masraf tutarını ve taşımacılık bedelini ayrı ayrı göstermesi, kalan bedel üzerinden vergi hesaplaması gerekir.
 
Son düzenleme:
Üyelik
2 Tem 2014
Mesajlar
56
Konum
antalya
Arkadaşlar çok acil. Vergi dairesi şefine göre bizim yurtiçi firmaya %8 konaklama bedeli olarak fatura kesmemiz gerekiyormuş. Ama o da emin değil sadece fikrim bu dedi.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üyelik
2 Tem 2014
Mesajlar
56
Konum
antalya
Sayın Zeyder

Hizmet :Verginin konusunu teşkil eden işlemlerden biri olan hizmet,3065 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde “teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir” şeklinde tanımlanmıştır. Bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebilir.Maddede hizmet dolaylı bir şekilde tanımlanmış, hizmet sayılan bazı işlemler belirtilmiş ve bunlara benzeyen işlemlerin de hizmet sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle hizmet, belli bir tanım ve bilinen bazı işlemlerle sınırlandırılmamıştır.İleride değişik şekillerde ortaya çıkması muhtemel işlemler de genel tanım ve verilen örneklere nitelik ve mahiyet itibarıyla hizmet olarak değerlendirilebilir.3065 sayılı Kanunun (4/2)maddesinegöre, bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya hizmet olması halinde, bunların her biri ayrı birer işlem sayılır ve hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergiye tabi tutulur

Hizmet Sayılan Haller :3065 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre, vergiye tabi bir hizmetten işletme sahibinin, işletme personelinin veya diğer şahısların karşılıksız yararlandırılması da hizmet sayılarak vergiye tabi tutulur.

İşlemlerin Türkiye’de Yapılması :3065 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Türkiye’de yapılan ve maddede sayılan mal teslimleri ve hizmet ifaları vergiye tabidir. Madde metninden anlaşılacağı üzere bir işlemin KDV’ye tabi olması için;- İşlemlerin, Türkiye’de yapılmış olması ve- İşlemlerin, 3065 sayılı Kanunun 1 inci maddesindeki şartları taşıyanmal teslimleri ve hizmet ifaları olması, gerekir.İthalat ise başka bir şart aranmaksızın verginin konusuna girer.3065 sayılı Kanunun 6 ve 7 nci maddelerinde, hangi işlemlerin Türkiye'de yapılmış sayılacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre;- Mal teslimlerinde malların teslim anında Türkiye'de bulunması, - Hizmet ifalarında ise hizmetin Türkiye'de yapılması veya hizmetten Türkiye'de faydalanılması,hallerinde işlemler Türkiye'de yapılmış sayılır. 3065 sayılı Kanun, işlemlerin Türkiye'de yapılmasını mal teslimleri, hizmet ifaları ve uluslararası taşımacılık yönünden ayrı esaslara bağlamıştır.

Yurt Dışına Düzenlenen Turlar

Türkiye'de yerleşik seyahat acentelerince organize edilerek yurt dışına düzenlenen turlara katılanlara, yurt dışında verilen yeme-içme, konaklama, ulaştırma, rehberlik, gezi, sağlık vb. hizmetler yurt dışında verildiğinden ve yolcular bu hizmetlerden yurt dışında yararlandığından, bu hizmetler Türkiye'de ayrıca KDV’ye tabi tutulmaz. Ancak, tur organizasyonuna katılanlara yurt içinde verilen hizmetlerKDV’ye tabidir.Bu nedenle tur faaliyetiyle ilgili olarak yurt dışından satın alınan hizmet bedellerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde belgelenmesi koşuluyla, bu hizmetlere ait masraf ve belgelerde gösterilen tutarlara KDV uygulanmaz.Seyahat acentesi tarafından müşterilere kesilecek faturada hizmet karşılığını teşkil eden tüm bedel gösterilir. Ancak, KDV yurt dışında verilen hizmet bedelleri düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanır.Diğer taraftan, yurt dışına yapılan yolcu taşımacılığına ait bedelin ayrıca fatura edilmesi veya kesilecek faturada taşımacılık karşılığını teşkil eden bedelin ayrıca gösterilmiş olması halinde, bu bedel3065 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca KDV’den istisnadır.

Örnek:(A) seyahat acentesinin Nisan/2013 döneminde düzenlediği tur faaliyetleri nedeniyle elde ettiği bedellerin toplamı 50.000 TL’dir. Firmanın bu seyahat sırasında müşterileri için yurt dışından satın aldığı konaklama, yeme-içme, rehberlik gibi hizmetlere ait giderler 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun belgelerle tevsik edilmiştir. Bu tür giderler toplamı 15.000 TL, taşımacılığa ait bilet bedelleri toplamı ise 20.000 TL’dir. Bu işlemde,15.000 + 20.000 = 35.000 TL KDV’ye tabi tutulmaz.50.000 – 35.000 = 15.000 TL üzerinden iseKDV hesaplanır.
Ancak bu şekilde işlem yapılabilmesi için firmanın müşterilerine keseceği faturalarda; yurt dışında yapılan masraf tutarını ve taşımacılık bedelini ayrı ayrı göstermesi, kalan bedel üzerinden vergi hesaplaması gerekir.
Sayın ferhat, burada biz örneğinizdeki gibi olursa 15.000 tl için hizmet bedeli olarak faturalandırıp % 18 kdv mi hesaplayacağız? Kalan 35.000 tl için dediğiniz gibi faturada ayrıca gösterip Kdv beyannamesinde özel matrah şekline tabi işlemlerde matraha dahil olmayan bedel sütununda mı göstereceğiz?
 
Son düzenleme:

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,492
Konum
İstanbul
Sayın zeyder,

Kendinizi çok yormayın. Siz gideri yansıtacaksınız ve bu % 18 KDV'ye tabi olacak. Siz otel yada konaklama hizmeti faturası kesemezsiniz yada tur faturası. Bu tür hizmetlerin yerine getirilebilmesi yada sizin bu kapsamda olabilmeniz için TÜRSAB yada Turizm Bakanlığı belgeniz olması gerekir.
 
Üyelik
2 Tem 2014
Mesajlar
56
Konum
antalya
Sayın zeyder,

Kendinizi çok yormayın. Siz gideri yansıtacaksınız ve bu % 18 KDV'ye tabi olacak. Siz otel yada konaklama hizmeti faturası kesemezsiniz yada tur faturası. Bu tür hizmetlerin yerine getirilebilmesi yada sizin bu kapsamda olabilmeniz için TÜRSAB yada Turizm Bakanlığı belgeniz olması gerekir.
Var zaten biz seyahat acentasıyız. Ben bu noktada doğru olanı yapmaya
çalışıyorum.. Teşekkürler.
 
Üyelik
28 May 2014
Mesajlar
1,015
Konum
istanbul
Sayın zeyder,

Hizmetlerde Hizmetten yararlanıldığı yer önemlidir.
Sizin şirket ana sözleşmenizde otel Hizmeti sunma var ise Karşı tarafa Hotel Bedeli diye fatura kesebilmektesiniz. Kestiğiniz fatura normal şartlarda kdv ye tabidir ama ilgili müşterinin hizmetten yararlanacı yerin yurdışı olduğunu faturada belirtirseniz. Kdv 'siz olarak fatura kesebilirsiniz.

Yani anlatmak istediğim. Faturayı sadece otel hizmet bedeli olarak keserseniz. KDV'ye Tabi dir. Ama İlgili faturada Hotelin adresi ve ismini Yazıp konaklama bedeli olarak ekserseniz Kdv'ye tabi değildir.
 
Son düzenleme:
Üyelik
2 Tem 2014
Mesajlar
56
Konum
antalya
Sayın zeyder,

Hizmetlerde Hizmetten yararlanıldığı yer önemlidir.
Sizin şirket ana sözleşmenizde otel Hizmeti sunma var ise Karşı tarafa Hotel Bedeli diye fatura kesebilmektesiniz. Kestiğiniz fatura normal şartlarda kdv ye tabidir ama ilgili müşterinin hizmetten yararlanacı yerin yurdışı olduğunu faturada belirtirseniz. Kdv 'siz olarak fatura kesebilirsiniz.

Yani anlatmak istediğim. Faturayı sadece otel hizmet bedeli olarak keserseniz. KDV'ye Tabi dir. Ama İlgili faturada Hotelin adresi ve ismini Yazıp konaklama bedeli olarak ekserseniz Kdv'ye tabi değildir.
Şimdi kafam biraz daha karıştı :)
Biz yurtdışında ki otele ödediğimiz tutar üzerine kar koyup fatura edeceğiz. Otele ödediğimiz bedeli kdv'siz konaklama bedeli olarak keseceğiz ama kar'ımız için kalan kısmı da mı kdv'siz keseceğiz. Yani hizmet bedeli için %18 kdv hesaplamayacak mıyız. Sonuçta faturayı keseceğimiz firma yurtiçi firması.
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Şimdi kafam biraz daha karıştı :)
Biz yurtdışında ki otele ödediğimiz tutar üzerine kar koyup fatura edeceğiz. Otele ödediğimiz bedeli kdv'siz konaklama bedeli olarak keseceğiz ama kar'ımız için kalan kısmı da mı kdv'siz keseceğiz. Yani hizmet bedeli için %18 kdv hesaplamayacak mıyız. Sonuçta faturayı keseceğimiz firma yurtiçi firması.

Konu hakkında bilgisi olmayan arkadaşlar tam olaya vakıf olmadan yorum yapıyorlar. Bu da kafa karıştırıyor doğal olarak.
Eğer siz TURSAB belgeli bir seyahat acentası iseniz (A GRUBU) yurt dışına tur düzenleyebilirsiniz.
Bununla ilgi prosedürü de sn Ferhat gayet güzel anlatmış.
Vergi dairesi memuru bunu bilmez pek sık rastlanan bir olay değil.
Eğer yurt dışında ki bir otel faturası üzerine kendi karınızı koyup yurt içinde fatura kesiyorsanız sadece karınız kdv ye tabidir . Eğet taşımacılık da varsa (uçak/gemi) bunların ücretleri de kdv ye tabi değildir.
Ancak karınıza isabet eden kısım %8 değil %18 genel orana tabi olacaktır.
Kolay gelsin.
 
Üyelik
28 May 2014
Mesajlar
1,015
Konum
istanbul
Şimdi kafam biraz daha karıştı :)
Biz yurtdışında ki otele ödediğimiz tutar üzerine kar koyup fatura edeceğiz. Otele ödediğimiz bedeli kdv'siz konaklama bedeli olarak keseceğiz ama kar'ımız için kalan kısmı da mı kdv'siz keseceğiz. Yani hizmet bedeli için %18 kdv hesaplamayacak mıyız. Sonuçta faturayı keseceğimiz firma yurtiçi firması.
Sayın zeyder, Anlatmak istediğim net olmadı galiba

Yurtdışı hotel den hizmet paketi alıp yurtiçi bir müşteriye satışınızda arasındaki kar bir bakıma komisyon geliridir ve Yurtiçi müşteri olduğundan dolayı kdv ye tabidir. Yurtdışı hotelin size fatura ettiği kadar kısmı ise Kdv'ye tabi değildir. Faturada Yurtdışı için olan kısmı ayrı olarak göstermek zorunda veye belirtmek durumundasınız.
 
Üst