zirve

15 Yıl 3600 Gün Emeklilik Tazminat Ödemesi - 2. İşyeri İçin

Üyelik
16 Eki 2013
Mesajlar
3
Konum
İstanbul
Merhaba Arkadaşlar,

15 Yıl, 3600 Gün prim ödeyip bir işyerinden "Kıdem Tazminatı Alabilir"
yazısı ile kıdem tazminatını alarak ayrılmış olan bir çalışan, sonrasında
başladığı ikinci iş yerinden de istifa ederek ayrılırsa, o iş yerinden de
kıdem tazminatı alabilir mi?

Konuyla ilgili yardımcı olabilirseniz sevinirim.

Şeref Ersin AK
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,852
Konum
izmir
15 yıl 3600 gun sartını saglayıp kıdem tazminati alarak ayrilabilme hakkı calışma hayatı boyunca 1kez kullanilqbilecek bir haktır, defalarca aynı sebeple ayrılıp kıdem tazminatı alabilmek mümkün degildir, zaten kurum da ilgili yaziyi 1kez vermektedir.
Istifa kıdem tazminatina hak kazandirmaz, haklı sebep mevcutsa zaten 3600 gun yazisina da ihyiyaç olmaz kidem tazminati icin.
Sorunuzun net yaniti: HAYIR alamaz.
 
Son düzenleme:

kadirdiloglu

Katkı Sunan Üye
Üyelik
28 Şub 2012
Mesajlar
407
Konum
istanbul
[FONT=arial narrow, sans-serif]T.C. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi E. 2012/10954, K. 2013/909, T. 25.1.2013 sayılı kararında 15 yıl ve 3600 günü doldurup işten ayrılan bir kişinin daha sonra başka bir firmada çalışmaya başlaması hakkın kötü niyetli kullanılması olarak değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir. Bu karar dikkate alındığında, çalışanın 15 yıl ve 3600 günü doldurup kıdem tazminatı aldıktan sonra başka bir işyerinde çalışılması durumunda işveren tarafından kıdem tazminatının iadesi talep edilemeyecektir. Ayrıca başka bir işyerinde çalışılması durumunda da aynı şekilde bu işyerinden de 15 yıl ve 3600 gün şartıyla kıdem tazminatı alınmasına engel bir yasal düzenleme yoktur.[/FONT]
[FONT=arial narrow, sans-serif]
[/FONT]

Resul Kurt - STAR
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,852
Konum
izmir
Kararda
Ayrıca başka bir işyerinde çalışılması durumunda da aynı şekilde bu işyerinden de 15 yıl ve 3600 gün şartıyla kıdem tazminatı alınmasına engel bir yasal düzenleme yoktur
şeklinde bir ifade bulunmamaktadır, engel yoktur kısmı Resul bey in yorumudur.

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/10954
K. 2013/909
T. 25.01.2013

* EMEKLİLİĞE HAK KAZANMA SEBEBİYLE İŞ AKDİNİ SONA ERDİRDİKTEN SONRA BAŞKA FİRMADA İŞE BAŞLAMA (Hakkın Kötüniyetli Kullanılması Olarak Değerlendirilemeyeceği - Davalının Kanunun Kendisine Verdiği Emeklilik Hakkını Kullandığı)

* BAŞKA ŞİRKETTE İŞE BAŞLAMA (Emekliliğe Hak Kazanma Sebebiyle İş Akdini Sona Erdirdikten Sonra/Hakkın Kötüniyetli Kullanılmadığı - Davacı İşverenin Kıdem Tazminatının İadesi Talebinin Reddi Gerektiği)

* KIDEM TAZMİNATININ İADESİ TALEBİ (Davalı İşçinin Emekliliğe Hak Kazanma Sebebiyle İş Akdini Sona Erdirdikten Sonra Başka Firmada İşe Başlayabileceği - Bu Sebeple Davacı İşverenin Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)

* ONBEŞ YILLIK SİGORTALILIK VE 3600 GÜN PRİM GÜNÜ ŞARTLARINI SAĞLAMA (Emeklilik Hakkının Amacının İşyerinde Çalışarak Yıpranmış Olan İşçinin Emeklilik İçin Bir Yaşı Beklemesine Gerek Olmadan İş Sözleşmesini Aktif Sonlandırabileceği) 1475/m.14 4857/m.120

ÖZET: Davalı onbeş yıl sigortalılık ve 3600 gün prim günü şartlarını sağladığı için istifa dilekçesi ile kıdem tazminatını alarak işyerinden ayrılmıştır. Davacının işyerinden ayrıldıktan sonra başka bir firmada çalışması hakkın kötüniyetli kullanılması olarak değerlendirilemez. Davalı kanunun kendisine verdiği emeklilik hakkını kullanmıştır. Kanunda tanınan bu hakkın amacı, işyerinde çalışarak yıpranmış olan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ait yükümlülükleri tamamlamış olan işçinin, emeklilik için bir yaşı beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini aktif sonlandırabilmesine imkan tanımaktır. Davacının ödenen kıdem tazminatının iadesine ilişkin talebinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA: Davacı, kıdem tazminatı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi F. Zencirıkran Güral tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: Davacı İsteminin Özeti: Davacı, davalının istifa ederek işten ayrıldığını, onbeş yıl sigorta süresi ve 3600 gün prim ödeme gün sayısına ilişkin koşulları karşıladığından kıdem tazminatının ödendiğini, ancak davalının kısa süre sonra kendileri ile aynı işi yapan başka firmada çalışmaya başladığını, hakkın kötüniyetli kullanılması sebebi ile ödenen kıdem tazminatını talep etmiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı, sağlıksız koşul ve ortamda çalıştığını, adil olmayan davranışlar sebebi ile yıprandığını, emekliliğe hak kazanması sebebi ile iş sözleşmesini sona erderdiğini, daha iyi şartlar sunulduğundan yeni firmada işe başladığını savunarak, davanın reddini istemiştir. Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, yaşlılık aylığı almak için işten ayrılan davalının üç gün sonra benzer iş yapan başka firmada işe başlayarak hakkını kötüye kullandığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir. Temyiz: Kararı davalı temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1-İş sözleşmesinin işçi tarafından yaşlılık aylığı tahsisi amacıyla feshedilip feshedilmediği ve buna göre kıdem hakkının doğup doğmadığı konularında taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 120. maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte olan 1475 sayılı Kanun'un 14. maddesinin birinci fıkrasının dördüncü bendinde, işçinin bağlı bulunduğu kurum veya sandıktan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla ayrılması halinde, kıdem tazminatına hak kazanılabileceği hükme bağlanmıştır. O halde anılan hüküm uyarınca, fesih bildiriminde bulunulabilmesi için işçinin bağlı bulunduğu kurum veya sandıktan yaşlılık, emeklilik, malullük ya da toptan ödemeye hak kazanmış olması şarttır. Bundan başka işçinin bağlı bulunduğu kurum ya da sandığa bahsi geçen işlemler için başvurması ve bu yöndeki yazıyı işverene bildirmesi gerekir. Böylece işçinin yaşlılık, emeklilik, mamullük ve toptan ödeme yönlerinden bağlı bulunduğu mevzuata göre hak kazanıp kazanmadığı denetlenmiş olur. Öte yandan işçinin, sosyal güvenlik anlamında bu hakkı kazanmasının ardından, ilgili kurum ya da sandığa başvurmaksızın kıdem tazminatı talebiyle işyerinden ayrılması ve bu yolla hakkın kötüye kullanılmasının önüne geçilmiş olur. İşçi tarafından bağlı bulunduğu kurum ya da sandıktan tahsise ya da tahsis yapılabileceğine dair yazının işverene bildirildiği anda işverenin kıdem tazminatı ödeme yükümü doğar. Faiz başlangıcında da bu tarih esas alınmalıdır.

4447 sayılı Kanun'un 45. maddesi ile 1475 sayılı Kanun'un 14. maddesinin birinci fıkrasına (5) numaralı bent eklenmiştir. Anılan hükme göre, işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkânı tanınmıştır. Başka bir anlatımla, sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanamamış olsa da, anılan bent gerekçe gösterilmek suretiyle işyerinden ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Ancak, işçinin işyerinden ayrılmasının yaş hariç emekliliğe dair diğer kriterleri tamamlaması üzerine çalışmasını sonlandırması şeklinde gelişmesi ve bu durumu işverene bildirmesi gerekir. Somut olayda hat sorumlusu olarak çalışan davalı 1475 sayılı Kanun'un 14. maddesinin birinci fıkrası (5) numaralı bendi uyarınca onbeş yıl sigortalılık ve 3600 gün prim günü şartlarını sağladığı için 04.07.2011 tarihli istifa dilekçesi ile kıdem tazminatını alarak işyerinden ayrılmıştır. Davalı 15.07.2011 tarihine kadar çalışmasını sürdürmüş, bu tarihte işyerinden ayrılmış ve üç gün sonra başka bir işverene ait işyerinde çalışmak üzere işe başlamıştır. Davacının işyerinden ayrıldıktan sonra başka bir firmada çalışması hakkın kötüniyetli kullanılması olarak değerlendirilemez. Davalı kanunun kendisine verdiği emeklilik hakkını kullanmıştır. Kanunda tanınan bu hakkın amacı, işyerinde çalışarak yıpranmış olan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ait yükümlülükleri tamamlamış olan işçinin, emeklilik için bir yaşı beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini aktif sonlandırabilmesine imkan tanımaktır. Davacının ödenen kıdem tazminatının iadesine ilişkin talebinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 
Üyelik
16 Eki 2013
Mesajlar
3
Konum
İstanbul
Yorumlarınız için teşekkür ederim.

Anladığım kadarıyla bu konu ile ilgili bir boşluk var.

Keremcem Bey'in yorumları mantıklı geliyor, Resul Bey'in
verdiği örnek ise tam olarak konumuza örnek teşkil etmiyor.

Bu durumda en kesin bilgiyi nereden alabiliriz, SGK'dan mı?
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Merhaba Arkadaşlar,

15 Yıl, 3600 Gün prim ödeyip bir işyerinden "Kıdem Tazminatı Alabilir"
yazısı ile kıdem tazminatını alarak ayrılmış olan bir çalışan, sonrasında
başladığı ikinci iş yerinden de istifa ederek ayrılırsa, o iş yerinden de
kıdem tazminatı alabilir mi?

Konuyla ilgili yardımcı olabilirseniz sevinirim.

Şeref Ersin AK
Bu soru için bir cevap aramanıza gerek yok. Zaten istifa durumu olduğu için kıdem söz konusu değildir.
 
Üyelik
16 Eki 2013
Mesajlar
3
Konum
İstanbul
Nizam Bey,

Önceki iş yerinde 15 Yıl, 3600 gün prim ödemesi yapılıp
"Kıdem Tazminatı Alabilir" yazısı ile istifa edildiği için, aynı
durum 2. iş yeri için de geçerli olabilir mi diye tereddütte
kalmıştık. 2. iş yerinde toplam çalışma süresi 1,5 yıldır.

Bu durumda, 3600 gün doldurulmuş olmasına rağmen, bir kere
istifa edip, kıdem tazminatı alındıktan sonra, ikinci iş yerinden
istifa durumunda kıdem tazminatı alınamıyor.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Nizam Bey,

Önceki iş yerinde 15 Yıl, 3600 gün prim ödemesi yapılıp
"Kıdem Tazminatı Alabilir" yazısı ile istifa edildiği için, aynı
durum 2. iş yeri için de geçerli olabilir mi diye tereddütte
kalmıştık. 2. iş yerinde toplam çalışma süresi 1,5 yıldır.

Bu durumda, 3600 gün doldurulmuş olmasına rağmen, bir kere
istifa edip, kıdem tazminatı alındıktan sonra, ikinci iş yerinden
istifa durumunda kıdem tazminatı alınamıyor.

Peki bu kanıya nerden vardınız. Benim takıldığım nokta İSTİFA dir. Ben de sn Kurt gibi düşünüyorum. Bence ikinci işyerinden de kıdem alabilir. Bunun aksine bir mevzuat olduğunu bilmiyorum.
 

kadirdiloglu

Katkı Sunan Üye
Üyelik
28 Şub 2012
Mesajlar
407
Konum
istanbul
2.kez sgk gittiğinde eğer sgk sana bu yazıyı veriyorsa kanuna aykırı bir şey yapılmış olmaz sonuçta bir kereye mahsus gibi bir şey söz konusu değil.
 
Üyelik
18 Mar 2007
Mesajlar
1,129
Konum
istanbul
Merhaba Arkadaşlar,

bir tanıdığım bu yazıyı SGK dan almıştı. Alırken SGK dan uyarmışlardı.Bu yazıyı sadece bir kez alabilirsiniz diye.
sonra kafamıza takıldı alo 170 i aramıştık. aldığımız cevap bu yazının sadece bir kere alınabileceğiydi.
ancak bahsettiğim süre 1 sene kadar önce.Bu süre içerisinde mevzuatta değişiklik oldumu bilemiyorum.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Bu iş zaten mevzuatımızda bulunan garipliklerden biri. Kıdem tazminatı iş yasasının bir gereği, emeklilik ise sosyal güvenlik kurumu, Zaten benim garibime giden SGK nın "kıdem tazminatı alabilir " diye yazı vermesi.

Teorik olarak bence 2, sefer de alması lazım. Ancak uygulamada alan var mı bilmiyorum.
 
Üyelik
18 Şub 2014
Mesajlar
4
Konum
elazığ
en son çalıştığı işyerinde 3600 gün ve 15 yılını dolduran birisi, bu durumda son çalıştığı işyerinden, bu işyerindeki çalıştığı sürenin kıdem tazminatını alabilir değil mi? mesela 5 yıldır bu işyerinde çalışıyorsa 15 yılını tazminatını alamaz diye düşünüyorum ama doğru mudur
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
İki kavram hep karıştırılıyor. Kıdem tazminatı iş kanunun bir gereiğidir. 15 yıl şartı ise SGK ile ilgili. 15 yıl ve 3600 gün şartını tamamlayan çalışan . "Benim emekliliğim için yaş şartı kaldı diğerlerini tamamladım, yoruldum ben çalışmayacağım evde oturup yaşımı beklicam" derse son çalıştığı iş yerinden çalıştığı süreler kadar kıdem tazminatı alabilir. Daha önceki çalışılan yerler hesaplanmaz.
 

Rietveld

Tanınmış Üye
Üyelik
6 Eyl 2010
Mesajlar
3,398
Konum
Lüleburgaz
en son çalıştığı işyerinde 3600 gün ve 15 yılını dolduran birisi, bu durumda son çalıştığı işyerinden, bu işyerindeki çalıştığı sürenin kıdem tazminatını alabilir değil mi? mesela 5 yıldır bu işyerinde çalışıyorsa 15 yılını tazminatını alamaz diye düşünüyorum ama doğru mudur

Nizam beyinde belirttiği gibi sadece son çalıştığınız işyerindeki sürelerin tazminatını alabilirsiniz işten çıkarken.Önceki işyerleri son işyerini ilgilendirmiyor.
 

Benzer konular

Üst