Bedelsiz İthalat İşlem Muhasebe Kaydı

Üyelik
15 Haz 2012
Mesajlar
33
Konum
mersin
Sayın Meslekdaşlarım
Sorum şu :
Yabancı ülkeden Bedelsiz olarak İthalat yapılıyor
159 lu hesaplara ilgili mahsup kayıtları yapılıyor 320 ithalatçı firma alacaklı pozisyonda kayıt yapılıyor sonuçta bedelsiz ithalat
320 hesabı hangi şekilde borçlandırıp hesabını kapatmamız gerekir
saygılarımla
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,845
Konum
ADANA
Bedelsiz ithalatlarda satıcıya ödeme yapılmayacağı için 320 hesap kullanılmaz. Mal bedeli (fatura) 159 hesaba verilirken karşılığıda gelir hesabı olur. 320 hesabı kullanmak istiyorsanız, önce 159 B/320 A, sonra 320 B/Gelir H. A şeklinde kapatırsınız.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,496
Konum
İstanbul
Bedelsiz ithalatlarda satıcıya ödeme yapılmayacağı için 320 hesap kullanılmaz. Mal bedeli (fatura) 159 hesaba verilirken karşılığıda gelir hesabı olur. 320 hesabı kullanmak istiyorsanız, önce 159 B/320 A, sonra 320 B/Gelir H. A şeklinde kapatırsınız.
Sayın bülent249,

İthalat bedelsizse mal bedeli yoktur. Faturada sadece mal bedeli bidirim kaydı olur ama tutarı sıfır olur. Fatura tutarı sıfırken herhangi bir muhasebe kaydını nasıl yapacaksınız. 159 hesapta sadece ithalat masrafları ve gümrük bedelleri olacaktır ancak mal bedeliyle ilgili bir kayıt pek mümkün görünmüyor.

Saygılar,
Kevork
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Sayın Kevork Bey; VUK md.274'e göre emtia maliyet bedeli ile değerlenir. Gerçek maliyet bedelinin belli olmadığı veya bilinmediği durumlarda ise VUK md.267'ye göre emsal bedel değerleme ölçüsü olarak kullanılır.

"Emsal bedeli, gerçek bedeli olmıyan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tesbit edilemiyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir."

Buna göre bedelsiz olarak ithal edilen mal sırasıyla ortalama şatış fiyatı esası, maliyet bedeli esası veya takdir esasına göre değerlenip gelir yazılmalı ve aktife alınmalıdır.
 
Üyelik
15 Nis 2013
Mesajlar
11
Konum
istanbul
Sayın koray karakaya,
bu sizin dediğiniz vuk md.274 aslında bu konu ile ilgili olduğunu düşünmüyorum. çünkü maddede yazdığı gibi bakarsak olaya, "gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen" şeklinde bir ibare var,
sizde bilirsiniz ki, bedelsiz olan ithalat beyannamelerinde mal bedeli kısmında ""bedelsiz""şeklinde bir ibare var. Bu ibare, tarafların karşılıklı anlaşması sonucu belirlenen bir değer, yani bedelsiz olması,
bedelsiz ithalatlarda, 159 nolu hesaba sadece gümrük ve ithalat masrafları yazılacaktır.
Fakat, şöyle bir durum sözkonusu da oluyor, bazı bedelsiz ithalatlar için, gümrük işlemleri sırasında kdv ödemesi yapılıyor. Bu tip işlemlerde ödenen kvd'den yola çıkarak ortalama bir mal bedeli bulup, bulunan mal bedelini yazıp aktife alınabilirmi, tartışılır.
Diğer türlü bedelsiz olan ithalatlarda zaten, tarafların karşılıklı anlaşması sonucu bedelsiz olarak geliyor.
Bu işlemin gelir ayağına bakarsak eğer:
Satış yapıldığı zaman, zaten herhangi bir mal maliyeti olmayacağı için malın satış fiyatı tamamen kar olacaktır.
Sizin dediğiniz gibi, ithalatı alış esnasında gelir yazıp, aktife alırsak, daha sonra satış esnasında da gelir oluşacak
ilgili ürün için, iki kere gelir olmuş olacak.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,496
Konum
İstanbul
Koray bey,

Benden sonra yazan arkadaşımız doğru yazmış ben bu kadar detaya girmek istemedim. Evet fatura tutarı "sıfır" olarak gelir. Ancak fatura üzerinde mal bedelinin ne olduğu belirtilir. Gümrük mal bedeli olmadığı için ithalle ilgili Peşin Ödeme veya KKDF dekontu ayrıntılarına bakmaksızın mal bedeline göre gümrük vergisi, KDV ve diğer vergileri tahsil ederek ithale izin verir.

Mal bedeli burda bilinmiyor değil biliniyor ve bedeli sıfır. O yüzden burda değerleme olmaz. Bu tür bedelsiz ithallere ancak numune tarzındaki yada miktarındaki mallar için izin veriliyordu ve satışı da yasaktı. Yeni gümrük uygulaması şimdi satış yasağı da getirmiyor taahhütname de alınmıyor. Ancak daha önce de dediğim gibi nakliye, sigorta, gümrükçü, gümrük vergisi ve benzer ödemeler nedeniyle de maliyet oluşuyor ki bu gerçek ve bilinen maliyet.

Versaydığınız hiçbie esasa da gerek yok zaten esas alınması gereken bir mal bedeli de gerekirse gümrük beyannamesinde bu açıkça bellidir. Aktifleştirme için yapacağınız herhangi bir kayıt da örneğin en sonunda 159 / 6XX ve 621 / 690 olacaksa ne anlam taşıyacak, = sıfır.

Saygılar,
Kevork
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Şimdi arkadaşlar ben fikrimi yasal dayanakları ile söyledim siz de söylediniz. Benim ayrıca ekleyecek bir yasal açıklamam yok. Yalnız aşağıda bir özelge vereceğim, bedelsiz ithalata olmasa da, dahil de elektirik santralinin bedelsiz olarak OSB'ye devri, kullanım hakkının ise şirkette kalması durumunda belge düzeni ve emsal bedel konusunu ele alıyor.

" Buna göre, firmanızca satın alınarak işletmeniz aktifinde kayıtlı bulunan ancak teknik bazı nedenlerden dolayı ... bedelsiz devredilen elektrik santralinin; Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesi uyarınca hesaplanacak emsal bedel üzerinden aynı Kanunun 231 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde devredilen kurum adına fatura düzenlemek suretiyle maddi duran varlıklar hesabından çıkarılması gerekmektedir.
Öte yandan, mükellefler tarafından iktisap edilerek defter kayıtlarına geçirilen, değerleme gününde envantere dahil olan ve kullanılma şartı aranmaksızın kullanılmaya hazır halde bulunan iktisadi kıymetler için amortisman ayrılması söz konusu olduğundan, işletmeniz bünyesinde meydana getirilen ancak geçici kabulün yapılmasını müteakip ... işletme ve bakım karşılığında bütün hak ve vecibeleri ile birlikte devredilmek suretiyle işletme tasarrufunda bulunmayan tesisler üzerinden amortisman ayrılması mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, dilekçenizden bedelsiz olarak devredeceğiniz elektrik santralinin bakımını ve işletilmesi işini OSB yönetiminin üstleneceği, bedelsiz devir sonrasında şirketinizin santralden elde edilecek elektriğin nakil hatları vasıtasıyla şirketiniz bünyesinde süresiz olarak bedelsiz kullanılması amacıyla kullanım hakkı sahibi olacağı anlaşılmaktadır. Her ne kadar kullanma hakkı için bedel ödenmeyeceği öngörülse de kullanma hakkının elde edilebilmesi santralin bedelsiz olarak OSB'ye devri ile mümkün olacaktır. Bu nedenle santralin bedelsiz devri sonrasında kullanım hakkının gayrimaddi hak olarak aktife alınması ve amortismana tabi tutulması gerekmektedir. Kullanım hakkı bedelinin ise santralin bedelsiz devri için düzenlenen faturada yer alan emsal bedel üzerinden hesaplanması ve OSB'nin mükellefiyeti bulunması durumunda OSB tarafından şirketiniz adına, OSB'nin mükellefiyeti bulunmaması durumunda emsal bedel üzerinden şirketiniz tarafından OSB adına gider pusulası düzenlenmesi gerekmektedir."

İşte GİB'in bakış açısı da bu, ki ben de katılıyorum. Artık takdir okuyucuların...
 
Son düzenleme:

Tahsin Kurt

Tanınmış Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,146
Konum
İstanbul
Selamlar
Sayın sturkaslan,bedelsiz ifade ettiğiniz ithalatta,gümrük beyannamesinde malın emsal bedeli belirtilmiş mi? veya ne kadar belirtilmiş..?

benim düşüncemde şöyledir.
1- Mal alış kaydı= mal girişi= emsal bedel (sipariş avansı 159=153 varsayıyorum),karşılığı GELİR(679 olabilir)
2- Gümrük masrafları= mal girişi(159=153), karşılığı gümrük firması olabilir.
3- Bedelsiz malın stoklardan çıkışı (teslimi) 153'ten çıkış,karşılığı mal maliyeti..

Saygılar
 
Son düzenleme:

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,496
Konum
İstanbul
Selamlar
Sayın sturkaslan,bedelsiz ifade ettiğiniz ithalatta,gümrük beyannamesinde malın emsal bedeli belirtilmiş mi? veya ne kadar belirtilmiş..?

benim düşüncemde şöyledir.
1- Mal alış kaydı= mal girişi= emsal bedel (sipariş avansı 159=153 varsayıyorum),karşılığı GELİR(679 olabilir)
2- Gümrük masrafları= mal girişi(159=153), karşılığı gümrük firması olabilir.
3- Bedelsiz malın stoklardan çıkışı (teslimi) 153'ten çıkış,karşılığı mal maliyeti..

Saygılar
Sayın twolf,

Gümrük beyannamesinde işlemin nasıl yapıldığını 6 sayılı cevabımda yazdım. Yazılmamış olması mümkün değil. Tarif ettiğim şekliyle faturayı da ibraz etmeye mecbursunuz siz etmezseniz onlar ister. Aynı şey Ülkemizden yapılan bedelsiz ihracatlar için de geçerlidir.
Affınıza sığınarak yazdığınız üç satır da maalesef hatalı. Tekrar bir gözden geçirin.

Saygılar,
Kevork
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Tahsin Bey kesinlikle haklı bence, ben de aynı şeyi düşünüyorum, GİB de öyle, literartürdeki onlarca yazar da öyle, Kevork Bey de tam tersini düşünüyor. Herkes doğru bildiği uygulamaya devam etmeli bu gri alanda.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,496
Konum
İstanbul
Tahsin Bey kesinlikle haklı bence, ben de aynı şeyi düşünüyorum, GİB de öyle, literartürdeki onlarca yazar da öyle, Kevork Bey de tam tersini düşünüyor. Herkes doğru bildiği uygulamaya devam etmeli bu gri alanda.
Koray Bey,


Ben bedelsiz ithalata konu olan faturanın üzerinde bedelin varolması gerektiğini ancak faturaya konan ibare yüzünden ödeme yapılmadığını söylüyorum. Faturadaki bedelin de ithalat esnasında gümrük bedeli hesaplamasına dayanak teşkil etmek üzere beyannameye intikal ettirildiğini. Yani illa gerekiyorsa takdir, emsal bedel filana gerek yok. Ancak bedelsiz ithalat için gerekli faturada tutar hanesi "0" iken yani maliyeti "0" iken nasıl emsal bedeli yazacaksınız ?

Ancak illa 153 / 159 a bir kayıt koyacaksanız, karşılığı da gelir diyorsanız, ben maddelerin en sonunda geleceği noktayı yazdım 690 hesapta 621 - 6XX (679) = 0 , bundan farklı bir şey varsa bu yaptığımız işlem ne anlam taşıyor diye sordum. Yada gözden kaçırdığım bir şey varsa yevmiye maddelerini yazarak ban anlatın, bende bakış açımı değiştireyim.

Saygılar,
Kevork
 

Tahsin Kurt

Tanınmış Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,146
Konum
İstanbul
Tabiki herkes kendi bildiğini uygulamaya devam edecek etmesine de...Ortada şöye bir durum var.. Ben yinede görüşümü yazmadan evvel bir araştırma yapıp konuyla ilgili makaleleri göz gezdirmiştim.Ne hikmettir ki konuyla ilgili ne kadar makale incelediysem hemen hepsi, emsal bedel den bahsetmekte ve bu bedelinde gelire atılması gerektiği konusunda görüş birliği yapmaktadırlar. Bu kadar kişi (bizlerde dahil) tamamen hatalı biliyor da olamaz herhalde, diye düşünüyorum...
Sonuçta gelir ve gider sıfırlanmaktır.. 679=621=0 olmaktadır.Ama muhasebede tam açıklama diye bir kural vardır.Gelir ve giderin nötrleştiği kaydi bazda da gösterilmelidir.
Özde birleşiyoruz aslında.
 
Son düzenleme:

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,496
Konum
İstanbul
Sayın Twolf,

Basit bir şey yapalım. Bu faturadaki tutarın 1. TL olduğunu varsayın. ( Diyelimki malın bedeli esasen 500,-- TL gümrük beyannamesine de böyle intikal etti ve vergi hesaplandı ama böyle bir tutar ödemediniz veya sadece 1 TL ödediniz. ) Tam açıklama kuralını ise fatura bedeli 0 olmasına rağmen yani maliyet açıkça belliyken değer takdir ederek ihlal etmiş olmuyormusunuz.

İkincisi ise mademki 159 veya 153 hesaba maliyet bedeline bir takdirde bulundunuz envanterinize de bu değerle alacaksınız. Esasen katlanmadığınız bir maliyeti envantere intikal ettirmek kar zarar unsurunda hangi sonucu doğurur. Bu malı da 1.000,-- TL ile satmış olun.

Saygılar,
Kevork
 
Üyelik
18 Mar 2010
Mesajlar
370
Konum
İSTANBUL
Ben bir kumaş firmasıyım.Yurtdışından mümessili olduğum firma 100 mt kumaşı Türkiye'deki firmalara gösterip pazarlamam amacıyla yolladı. Invoice gümrük işlemlerine mesnet teşkil etmesi amacıyla 1.000 Eur olarak düzenlense de üzerine konan bir ibareyle, numune olduğu ve ticari olarak bedelsiz olduğu ayrıca belirtildi. Bu durumda
1) Bu gelen bedelsiz numune mal için gümrük işlemleri sırasında ödediğim vergi, kdv, nakliye, gümrükçü giderlerini 159 hesapta izlemeli miyim?
2) Bu gelen malı illada 153 mi almalıyım?
3) yoksa gelir mi yazmalıyım?
4) Sadece masraflar için 159 sonra 159 hesapta toplanan tüm giderleri pazarlama satış dağıtım giderlerine virman suretiyle kapatmak

yardımcı olursanız sevinirim
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Sayın Twolf,

Basit bir şey yapalım. Bu faturadaki tutarın 1. TL olduğunu varsayın. ( Diyelimki malın bedeli esasen 500,-- TL gümrük beyannamesine de böyle intikal etti ve vergi hesaplandı ama böyle bir tutar ödemediniz veya sadece 1 TL ödediniz. ) Tam açıklama kuralını ise fatura bedeli 0 olmasına rağmen yani maliyet açıkça belliyken değer takdir ederek ihlal etmiş olmuyormusunuz.

İkincisi ise mademki 159 veya 153 hesaba maliyet bedeline bir takdirde bulundunuz envanterinize de bu değerle alacaksınız. Esasen katlanmadığınız bir maliyeti envantere intikal ettirmek kar zarar unsurunda hangi sonucu doğurur. Bu malı da 1.000,-- TL ile satmış olun.

Saygılar,
Kevork
Faturada emtia bedelinin 1 TL olması ile hiç olmaması çok farklı şeylerdir. Hiç bedel yoksa VUK md.267'ye göre emsal bedele giderken, 1 TL yazıyorsa o 1 Tl'yü maliyet bedeli olarak kabul etmek gerekecektir. Tabi burada tarafların KVK md.13 uyarınca ilişkili kişi olmadığı varsayımı altında her hangi bir vergisel risk ortaya çıkmayacaktır.

Esasen katlanmadığımız bir maliyet ile envantere bir iktisadi kıymet almak eğer bu iktisadi kıymeti aynı hesap dönemi içerisinde satarsak "nötr" bir etki doğurur. Hatta aynı ay içerisinde satarsak KDV açısından da aynı şekilde.

Ne var ki, eğer aktife girişi ile satış tarihi arasında hesap dönemi veya ay atlaması nedeniyle KDV vergilendirme dönemi olursa, her iki vergi türü açısından da yapılan işlem eleştiriye ve cezalı tarhiyata açık bir hale gelecektir.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ben bir kumaş firmasıyım.Yurtdışından mümessili olduğum firma 100 mt kumaşı Türkiye'deki firmalara gösterip pazarlamam amacıyla yolladı. Invoice gümrük işlemlerine mesnet teşkil etmesi amacıyla 1.000 Eur olarak düzenlense de üzerine konan bir ibareyle, numune olduğu ve ticari olarak bedelsiz olduğu ayrıca belirtildi. Bu durumda
1) Bu gelen bedelsiz numune mal için gümrük işlemleri sırasında ödediğim vergi, kdv, nakliye, gümrükçü giderlerini 159 hesapta izlemeli miyim?
2) Bu gelen malı illada 153 mi almalıyım?
3) yoksa gelir mi yazmalıyım?
4) Sadece masraflar için 159 sonra 159 hesapta toplanan tüm giderleri pazarlama satış dağıtım giderlerine virman suretiyle kapatmak

yardımcı olursanız sevinirim
1- Kısmen evet. Yalızca ithalde ödediğiniz KDV'yi indirim imkanınız olduğu için KDVK md.58 uyarınca stok maliyetine eklemek yerine 191'e kaydetmeniz gerekir.

2-Evet

3-Hem evet, hem de zaten 2'nci cevapla bağlantılı olarak 153/649 kaydını yapmanız gerektiği için her ikisine de evet.

4-Hayır, size bir emtia teslim edilmiş numune olarak. Bu emtiayı 760'a kaydederseniz, tasarruf hakkı hali hazırda size ait olan bir iktisadi kıymetin maliyet bedeline girmesi gereken unsurları gider olarak yazarak önemli bir vergi hatası yapmış olursunuz.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,682
Konum
İSTANBUL
Sevgili formdaşlarım

Yukardak anlatılan Bedelsiz İthalat ile ilgili makleleri okudum.Burda da hem bir değerlendirme yapmak hem konuyu toparlamak maksadıyla yazacağım.Zira yazılarını takip ettiğim Sayın Formdaşım Kevork'un kendi yazısında da belirttiği gibi Ancak illa 153 / 159 a bir kayıt koyacaksanız, karşılığı da gelir diyorsanız, ben maddelerin en sonunda geleceği noktayı yazdım 690 hesapta 621 - 6XX (679) = 0 , bundan farklı bir şey varsa bu yaptığımız işlem ne anlam taşıyor diye sordum. Yada gözden kaçırdığım bir şey varsa yevmiye maddelerini yazarak ban anlatın, bende bakış açımı değiştireyim.

Bu bakış açısını değiştirelim.Sayın Formdaşım.Yukarda Saygıdeğer dostlarım Koray bey ve twolf'ün Bedelsiz İthalat konusundaki açıklamaları doğru.Yukarda sizden yaptığım alıntı var.(kırmızı boyalı) kısaca geleceği nokta '0' (sıfır) ne anlam taşıyor demişsiniz. O zaman bu şu anlamamı geliyor.Sonuç '0' (sıfırsa) işlemede gerek yokmu demek o zaman şöylemi düşünelim 2 nolu KDV işlemini bilirsiniz o tür işlemlerde de 1 nolu KDV beyannamesiyle indirip 2 nolu KDV ile beyan ediyoruz.Onun sonucuda sıfır işlem yapılmasın mı veya Banka işlemlerinde bazen hatalı işlemler yapılıyor.Bazen para önce yatırılıyor sonra çekiliyor bunlarda biribiri nötrlediği zaman işlem yapılmamalı mı ?

Oysa açıklamlarınızın tamamını okudum ve doğru buluduklarımı alıp sizi ikna edeceğim.

Sizden yaptığım alıntılarla bazı cevaplar verdikten sonra sonuç kısmında konuyu özetleyeceğim.

Sizinde belirttiğiniz gibi fatura bedelsiz olur ama üzerindeki bedel gümrük işlemleri yani gümrükte bir kdv uygulnaması açısından yazılır.Bu da genelde Sayın Koray beyinde belirttiği ve sizinde değindiğiniz gibi emsal bedeldir.Bu bedel üzerinden kayıtlara alınmalıdır.Ayrıca bedelsiz gelen promosyon eşantiyon v.b işletmeye gelen numunelerin,promosyon,eşantiyom yani çok küçük miktardaki bedellerin değerlemesi ise sizin dediğiniz gibi bedelsiz gelen mallar ise Saygıdeğer dostlarım Koray bey ve twolf dediği şekilde değerlenir.


Sonuçta işletme aktfilerinize karşılıksız bir mal giriyor.Aktiflerinize giren bu mal sonuçta işletmeye satıldığı zaman bir yarar sağlayacak tabiki karşılık hesabı 679-Diğ.Olg.Dışı Gelir Karlar olur.Bunu şöyle söylesek herhalde şöyle anlatsak yanlış olmaz.Bırakın Bedelsiz İthalatı Malınızı saydınız malınız fazla nedeni araştırdınız bulamadınız nasıl kayıt yaparsınız ? Nereye kayıt yaparsınız ?

Dolayısıla Bedelsiz İthalat İşlemlerinde

_______________________________/_____________________________

159-Ver.Sip.Av.
679-Diğ.Olg.Dışı G/K

______________________/_____________________________

153- Tic.Mallar


159-Ver.Sip.Av
__________________________/______________________________

satış kaydını yapmıyorum.Satış kaydı yapılmış varsayımı ile maliyet kaydı

____________________________/____________________________________

621-Sat.Tic.Mal.Maliyeti

153-Tic.Mallar

_____________________________/____________________________

Dolayısıyla 679-Diğ.Olg.Dışı G/K hesabındaki bedelde yılsonunda 690-Dön.K/Z hesabına atılarak Vergisi ödenecek.Sonuçta bedelsiz bir mala sahip olunmuş sonuçta işletme bundan yarar sağlamıştır.


Gelelim Numune,eşantiyon,promosyon v.b ürünler ise (yani işletmenin sadece pazar payını büyütmek için elindeki ürünler adet ve rakam olarak bunlar 50 nolu kdv tebliği) sadece bunların gümrük masrafları (taşıma,hamaliye,v.b) maliyeti oluşturur.


__________________________________/____________________________________

159-Ver.Sip.Av.

100-Kasa

Gümrük Masraflarının ödenmesi

_______________________________/____________________________

157-Diğer Stoklar159-Ver.Sip.Av.

______________________________/_______________________________

Saygılarımla

Ferhat
 
Üst