işçi çıkışı

Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
200
işçimizi 4857 iş kanunun 25.maddesi h bendine göre çıkarmak istiyoruz daha önce kendisine yazılı olarakta ikaz ettik, bu durumda işçiye kıdem ve ihbar ödenmelimi, işçi 2003/11 ayında işe girmiş ve 14 gün yıllık izin kullanmış, ayrıca alomaliyede ihbar ve kıdem tazminatı hesaplamada 1.hesaplama giriş çıkış tarihine göre, 2.hesaplama ise prim gününe göre neden böyle hesaplanıyor, inşaat işyerleri prim gününe göremi hesaplamalı?
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
636
Konum
bursa
MELEK' Alıntı:
işçimizi 4857 iş kanunun 25.maddesi h bendine göre çıkarmak istiyoruz daha önce kendisine yazılı olarakta ikaz ettik, bu durumda işçiye kıdem ve ihbar ödenmelimi, işçi 2003/11 ayında işe girmiş ve 14 gün yıllık izin kullanmış, ayrıca alomaliyede ihbar ve kıdem tazminatı hesaplamada 1.hesaplama giriş çıkış tarihine göre, 2.hesaplama ise prim gününe göre neden böyle hesaplanıyor, inşaat işyerleri prim gününe göremi hesaplamalı?
Merhaba;

Çıkarma nedeniniz Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymama sebebini teşkil ettiği için kıdem ve ihbar tazminatı ödenmemeli.

Yıllık izin hakkı yok.

Prim gününe göre hesaplanma şekli hakkında bir bilgim yok.

Kolay gelsin.
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
200
yanıtınız için teşekkürler, iyilikten maraz doğar derler aynen öyle oldu, işveren maddi durumu kötü olan işçiyi işten çıkarmak istemiyor ama işçi görevlerini yapmıyor işyerini çoğu zaman terk ediyor bunuda karşıdaki işyeri sahibi, patrona telefon açıyormuş işçin gene gitti diye vs. çok ikaz ettiler yazılı olarakta ikaz edildi ama en sonunda iş kanun bu maddesi yazılarak işten çıkartmak istiyorlar işçiye başka birşey imzalatılmalımı ilerde işçi dava ederse problem olmasın diye.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Melek hanım

Yeni İş Kanununda işçinin işten atılması zorlaştırılmıştır. Kanunla belirlenen kurallara uyulmadan yapılacak bir uygulama haksız durumdaki işçiyi haklı duruma getirebilir.

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin II nci bendinde belirtilen, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sebebiyle işçinin iş sözleşmesinin nedenli, önelsiz ve tazminatsız feshedilebilmesi için, feshe neden olan son eyleminden başlayan ve bu Kanunun 26 ncı maddesinde açıklanan bir haftalık veya bir yıllık süre içinde işçiye bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Yazınızdaki ifadelere göre bu işçinin iş sözleşmesi, anılan Kanunun 25/II-h bendinde belirtilen “yapmakla ödevli olduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi” sebebine dayandırılması gerekir, Bu sebep tutanakla belgelenerek 26 ncı maddenin ön görüldüğü sürede işçiye bildirimde bulunulup feshedilmesi halinde kıdem tazminatı ödenmeyecektir.

Bu sürelerin geçirilmesi halinde yapılacak fesihlerde bu Kanunun 17 nci maddesi hükümleri uygulanacaktır.

4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesi hükümleri esas alınarak yapılacak fesihlerde, işçinin kıdem süresine göre belirlenmiş olan süre kadar işçiye önel verilecek ve bu önel süresi içinde, 27 nci madde uyarınca işçiye yeni bir iş araması için günde iki saat iş arama izni verilecektir.

Eğer bu işçiyi 17. maddeye göre ihbar ve kıdem tazminatını vererek işten atma isteniyorsa aşağıda örneği verilen tebligatın yapılması gerekir.

Diğer taraftan eğer fesih 25. maddeye göre yapılacaksa İş-Kur'a bildirimde bulunma mecburiyrti yokken, 17. maddeye göre yapılacak fesihte bu bildirimin 15 gün içinde yapılması gerekir. Aksi halde para cezası vardır.
…………………………………………………….
İHBAR TEBLİGATI
Sayın:
....................................... sigorta sicil numaralı işyerimizde __/___/_____ - ___/___/_____ tarihleri arası çalışmış bulunmaktasınız.
......................................................... nedeniyle işinize ___/___/_____ tarihinde istemeyerek son verilecektir. 4857 sayılı İş Kanununun 17. maddesi gereğince _____ gün ihbar süreniz olduğu tespit edilmiştir. Bu yazımızın tarafınıza tebliğinden itibaren ____ günlük ihbar sürenizi kullanmanızı ve bu süre içerisinde, yine aynı kanunun 19 ncu maddesi gereğince günlük iki saat ücretli iş arama izniniz olduğunu bilmenizi ve ihbar sürenizin sonunda firmamızla ilişiğiniz kesileceğinden kıdem tazminatınız ile diğer kanuni alacaklarınızın ödenmesi için muhasebeye müracaatınızı rica ederiz.

TEBLİĞ TARİHİ: ___/___/_____

TEBLİĞ EDEN:

TEBELLÜĞ EDENİN:
ADI SOYADI:
SSK NO:
ADRESİ:
İMZASI
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
636
Konum
bursa
OSMAN EROL' Alıntı:
"Hanım" olmayabilir. :D

Burada önemli olan işveren veya işveren yetkilileri olarak bir sonuca karar vermeden önce, iyice etraflıca düşünmektir.Personeli sözlü ve yazılı uyarılar ile ikaz ettiğini söylüyorsunuz.Bu durumda ikaz ettiğiniz halde hala aynı yöndeki olumlu düzelmeleri işçinizde gözleyemiyorsanız ve sizde aksine olumsuz izlenimler yaratıyor ise, bu konuda daha fazla yapılacak birşey yoktur.Siz işten çıkarttığınız işçinin özlük dosyasına daha önceki yazmış olduğunuz uyarı ihtar vs. evrakları koyun.

Bu durumda 4857/17.Maddenin bir hükmü yoktur.Çünkü siz önelli çıkış değil, İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanıyorsunuz.

Bu durumda da işçinize işten çıkarıldığına dair bir yazı vermenize gerek yok.Versenizde bir problem çıkmaz.

Tekrar söylüyorum, Burada önemli olan doğru kararı verebilmektir.Aksini insanların ekmeğiyle oynamak zaten düşünülemez."Unutmayın ki Mezarlıklar Vazgeçilmezlerle Doludur".

Kolay gelsin.
 
Üst