Maaştan iki haciz nasıl kesilir.?

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,250
Konum
İstanbul
İşçilerden birine Turkcellden haciz gelmişti ve maaşının 1/4' ü bu haciz için kesiliyordu.Şimdi bunun üstüne ikinci kez Vodafone' dan haciz geldi.

Buradaki haciz işlemi nasıl yapılacak, fikri olan varmı.?
Turkcelle yapılan ödeme bittikten sonramı, yoksa 1/4 den ikisine de yapılacak.Yada farklı bir uygulaması mı var, yardımcı olacaklara teşekkürler.Kolay gelsin.
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Maaştan iki haciz nasıl kesilir.?

İlk gelen haciz bitmeden ötekine geçilmez. Ancak bunu vadafone vekiline yazılı olarak bildirin.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,250
Konum
İstanbul
Ynt: Maaştan iki haciz nasıl kesilir.?

Bu haciz maaşın 1/4' ünü de geçemez demi Nizam bey.
 

Tahsin Kurt

Tanınmış Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,146
Konum
İstanbul
Ynt: Maaştan iki haciz nasıl kesilir.?

Arkadaşlar bu ödenecek olan 1/4 tutar,işçiye yapılan tüm ödemelerde dikkate alınarak bordrodaki net ücret üzerinden mi yapılıyor.
 
Üyelik
24 Eyl 2010
Mesajlar
165
Ynt: Maaştan iki haciz nasıl kesilir.?

net maaşın 1/4 oranında haczi ama haciz uygulanan kişinin işten çıkması halinde alacağı tüm hakların icra dairesine ödenmesini dilekçede belirtiyorlar .
 
Üyelik
26 May 2010
Mesajlar
661
Konum
MERKEZ
Ynt: Maaştan iki haciz nasıl kesilir.?

twolf ' Alıntı:
Arkadaşlar bu ödenecek olan 1/4 tutar,işçiye yapılan tüm ödemelerde dikkate alınarak bordrodaki net ücret üzerinden mi yapılıyor.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/8185
K. 2002/8560
T. 25.4.2002
? HACİZ ( Ücret ve İkramiyenin Haczedilebileceği - Fazla Mesai Evlilik Çocuk Zammı vb. Yardımların Haczedilemeyeceği )
? İKRAMİYE ( Ücretten Sayılması - Haczine Engel Bir Hüküm Bulunmaması )
? ÜCRET VE İKRAMİYENİN 1/4'ÜNÜN HACZEDİLEBİLECEĞİ ( Fazla Mesai Evlilik Çocuk Zammı vb. Yardımların Haczedilemeyeceği )
? HACZEDİLMEZLİK ( İşçinin Fazla Mesai Evlilik Çocuk Zammı vb. Yardımları )
? İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Ücret ve İkramiyenin Haczedilebileceği - Fazla Mesai Evlilik Çocuk Zammı vb. Yardımların Haczedilemeyeceği )

1475/m.28
6772/m.4
2004/m.82, 83

ÖZET : İşçinin almakta olduğu maaşının ancak 1/4'ü haczedilebilir. İkramiye de ücretten sayılmaktadır; haczine engel bir hüküm bulunmamaktadır. 6772 sk.'na göre fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyeler haczedilemez. Buna karşılık haczedilemeyeceğine ilişkin bir hüküm bulunmayan ikramiyenin de 1/4'ünün haczi mümkündür. Merciin aksi düşünce ile ikramiye üzerindeki haczin kaldırılmasına karar vermesi isabetsizdir.
DAVA : Mercii kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı vekilince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Borçlu hakkında yapılan takibin kesinleşmesi üzerine DSİ.'den almakta olduğu işçi maaşının 1/4'ünün haczi, doğmuş doğacak her türlü yan hak ve alacaklarının ( prim, ikramiye, vergi iadesi, tasarrufu teşvik fonu, hakettiğinde emekli ikramiyesi alacağı primleri ) haczine ilişkin Antalya İcra Müdürlüğünün talimatı üzerine Isparta İcra Müdürlüğü'nce, DSİ Bölge Müdürlüğü'nden borçlunun aldığı maaşına, nemalarına, ikramiyelerine haciz uygulanmıştır. Yasal süresi içersinde borçlunun haczedilmezlik şikayeti üzerine merciice borçlunun 1475 ve 6772 Sayılı Yasa kapsamında maaş aldığından bahisle, maaş dışında ikramiye üzerine konan hacizlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.
1475 Sayılı Kanunun 28. maddesine göre, işçinin almakta olduğu maaşının ancak 1/4'ü haczedilebilir. İkramiye de ücretten sayıldığından aynı koşullarda haczini engelleyen bir yasa hükmü yoktur. 6772 Sayılı Kanunun 4. maddesinde ise "fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyelerin" haczedilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Maddede belirtilen bu açıklamalar karşısında ikramiyenin haczedilemeyeceğine ilişkin ayrıca bir hüküm yoktur.
Arızi olarak, belli koşulların gerçekleşmesi sonucu işçiye ödenecek olan fazla mesai, evlilik, çocuk zammı vb. yardımların haczedilemeyeceği açıklanan madde nedeniyle kuşkusuz ise de, maaş gibi, maaşdan sayılan ödenmesi süregelen herhangi bir koşulun gerçekleşmesine bağlı bulunmayan ikramiyenin 1/4'ünün haczi 1475 Sayılı Kanunun 28. maddesine göre kabil olmakla merciin aksine düşüncelerle borçlunun ikramiyesi üzerine konulan haczin de kaldırılmasına karar vermesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mercii kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 25.4.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
YARGITAY
 
Üst