Şirket Aktifindeki Binek Otonun Hibe Edilmesi

Üyelik
25 Eki 2007
Mesajlar
83
Konum
istanbul
Değerli meslekdaşlarım,

Şirket aktifine kayıtlı bir binek oto organize sanayi yönetimine hibe edilmek istenmektedir. Bize göre söz konusu araç şirket aktifine kayıtlı olduğu için teslim şekli hibe dahi olsa aracın kalan defter değeri üzerinden (kasko tarife değeride gözetilerek) + %1 kdv ile fatura kesilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Ancak;
1.Burada sorun kesilecek fauradan dolayı 120 hesap nasıl kapatılacaktır.
2.Bu teslimden (hibeden) fatura kesilmesi sonucu doğabilecek araç satış karı 5520/10 göre beyanname üzerinde kurum kazancından indirilebilir mi.

Organize sanayi yapısının, il özel idaresi, belediye, Ticaret odasından oluştuğu göz önüne alınır ise 5520/10.maddeye göre başka nasıl bir uygulama yapılabilir.
 

MEMET ORHAN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
26 Haz 2006
Mesajlar
485
Konum
GAZİANTEP
Ynt: Şirket Aktifindeki Binek Otonun Hibe Edilmesi

Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi eğer bahs ettiğiniz gibi Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kapsamında bir kuruluş olarak değerlendiriliyorsa.
1- Binek otomobilin bedelsiz teslimi KDV 17/2-b maddesi gereğince KDV den istisnadır ve herhangi bir KDV hesaplanmayacaktır.
2- Esasen Butür bağışlar için herhangi bir bedel alınmadığından fatura düzenlenmesine de gerek yoktur. Bu husus düzenlenecek Bağış makbuzu ile belgelendirilebilir.Ancak Maliye Bakarnlığı zaman zaman fatura düzenlenmesini istediğinden düzenlenecek makbuz KDV hesaplanmadan düzenlenebilir.
3-Yapacağınız Bağış İktisadi kıymetin hali hazırdaki net değeri olacağından bağış yolu ile herhangi bir kar olmaması gerekir.
4- Teslimde 120 Hesabı çalıştırmamanız gerekir. Burada Kullanılması gereken Hesaplar
-794 Çeşitli Giderler (Bağış ve Yardımlar)
-257 Biriktim Amortismanlar
-254 Taşıtlar
-391 Hesaplanan Kdv(İndirimin İptali)
 
Üyelik
25 Eki 2007
Mesajlar
83
Konum
istanbul
Ynt: Şirket Aktifindeki Binek Otonun Hibe Edilmesi

Sayın Mehmet Orhan,

Cevabınız için teşekkürler....
Sizinde ifade ettiğiniz gibi KDV 17/2-b maddesine göre şirketimizin organize sanayi yönetimine yapacağı hibe şeklindeki binek oto teslimi KDV den istisna edilecektir. Bu noktada mutabıkız..

Biz yapılacak olan bu hibe şeklindeki teslim için taşıtın net kalan değeri üzerinden bir fatura tanzim edilmesi (tabiki KDV'siz) gerektiğini düşünmekteyiz. Netice itibarıyla şirket aktifine kayıtlı bir değerden söz etmekteyiz. Fatura ile çıkışının gösterilmesi belge düzeni açısından daha iyi olur diyoruz...

Ancak kafamıza takılan bir diğer konu sizin bu aracın hibe şeklindeki teslimi sonrası yapılacak muhasebe kaydı ile ilgili önerinizdir..
Biliyorsunuz binek oto alımlarında ödenen kdv indirim konusu yapılmayıp direk aracın maliyetine ilave edilmekte bu durumda 391 -Hes.Kdv hesabını, aracın alışında ödenen kdv indirim konusu yapılmadığı için çalışırtırmaya gerek kalmamaktadır.....

Diğer konu ise kalan değer üzerinden tanzim edilen fatura bedelini 120 yerine 794 - Çeşitli Giderler hesabında borçlandırmışsınız... Bu hesap netice itibarıyla gelir tablosu hesaplarına (632) devir olunacağı için hibe şeklinde yapılan bu teslim tutarı kadar bir gider kalemi yaratmış olacağız.... yani yapılan hibe tutarı kadar dönem karını minimize etmiş olacağız...

Peki bu işlemin 2009 yılında olduğunu varsayarsak 2010 Nisanında verilecek kurum beyanında KKEG satırına bu rakamı eklemiz gerekmez mi....

Ayrıca 5520sayılı kanunun 10/c bendine göre " yapılan bağış ve yardımların (bizim örneğimiz hibedir) toplamının o yıla ait kurum kazancının %5'ine kadar olan kısmı " beyanname üzerende gösterilmek şart ile indirim konusu yapılır... denilmektedir...

Acaba uygulamayı hangi şekli ile yapmak en doğrusudur..... Görüş ve önerilernizi beklemekteyim....
 

MEMET ORHAN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
26 Haz 2006
Mesajlar
485
Konum
GAZİANTEP
Ynt: Şirket Aktifindeki Binek Otonun Hibe Edilmesi

Ayrıca 5520sayılı kanunun 10/c bendine göre " yapılan bağış ve yardımların (bizim örneğimiz hibedir) toplamının o yıla ait kurum kazancının %5'ine kadar olan kısmı " beyanname üzerende gösterilmek şart ile indirim konusu yapabilirsiniz, geriye kalan kısmınıda KKEG olarak dönem kazancınıza ilave edeceksiniz.

Sizin de bahs ettiğiniz gbi binek oto alımında indirim konusu yapılan bir KDV olmadığından, indirimin iptalide söz konusu edilemez.
 
U

UZMAN

Ziyaretçi
Ynt: Şirket Aktifindeki Binek Otonun Hibe Edilmesi

Merhaba,

Böyle yapılması ugun olcaktır sanırım;

Diyelim ki Binek oto;

254 hesapta 30.000

257 Hesapta (-)15.000 olarak yer almaktadır.

ve teslim tarihinde kasko bedeli 25.000 TL dir.

Bur durumda;

1. Fatura şu şekilde düzenlenecektir.

.......... Model Binek Oto 25.000,00

İskonta 25.000,00

-------------
00000

Bu şekilde KDv matrahı oluşmayacaktır.

2. Muhasebe Kaydı

------------/ / -----------
257 15.000
689/770 KKEG 15.000
254 30.000
----------/ /-----------------

5520/10-c Maddesi;

c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5?ine kadar olan kısmı.

Organize sanayi yönetiminin bu kapsama girmeyeceği kanaatindeyim, Bu yüzden Binek otonun teslimi sonucu oluşan giderin tamamı KKEG dir.

Saygılarımla,
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Şirket Aktifindeki Binek Otonun Hibe Edilmesi

Uzman Bey,
Cevaplarını özellikle takip ettiğim kişilerden birisiniz ancak açıkçası son cevabınız beni şaşırttı. Bence bu konuda tartışılması gereken yapılan teslim istisna mı ya da değil mi? Organize sanayi bölgesi KVK 10-c'de sayılan kuruluşlardan biri mi değil mi?

Nakdi olmayan bağışların ne şekilde değerleneceği tartışma konusu olmamalı bence. Gerek gerçek kişi gerekse kurum açısından yeterli düzenlemeler yapılmış.

GVK 89 son fıkra;
Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır.(***)

KVK 10/3

2) Bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınır.

Öncelikle kasko bedeline gerek olmadığını, Arabanın kayıtlı değeri (30.000-15.000) 15.000 YTL olması durumunda istisna söz konusu olsa da olmasa da KDV matrahının 15.000 YTL olduğunu, istisna değilse de bu matrah üzerinden %1 KDV hesaplanması gerektiğini düşünüyorum.

Ayrıca KDV matrahı çıkmaması için 25.000 YTL iskonto yapılmasının da hem ticari icaplara aykırı olduğunu hem de KDVK 27'ye göre emsal bedele gidilmesini gerektireceğini düşünüyorum.
 
U

UZMAN

Ziyaretçi
Ynt: Şirket Aktifindeki Binek Otonun Hibe Edilmesi

Merhaba,


Organize sanayi bölgesi yönetimi kanunlarda belirtilen bağış ve yardım yapılması halinde;
GV , KDV , KGV, uygulamalarında indirim konusu yapılabilmesini mümkün kılan bir kurum değildir.

Bunu zaten önceki yorumumda belirtmiştim.

Bu yüzden bu teslimde bağış ve yardımdan söz edilemez.

Buradaki hibenin adı bağış ve yardım değil ; bedelsiz teslimdir. Ve bedelsiz teslimlerde herhangi bir bedel mevzubahis olmadığından KDV matrahı oluşmamaktadır.

VUK 4. maddesi vergilendirmede olayın aslı geçerlidir der. Burada olayın aslı nedir. Ben aracımı organize sanayi bölgesine hibe ediyorum. Bu araç için fatura kesmek zorundayım. Herhangi bir bedel olmadığı için emsal bedel uyguluyor olmamda VUK gereğidir.

Şimdi

Eğer ben tekstil firması olsaydım. Ve organize sanayi bölgesi yönetimine 100 adet takım elbise satsaydım ve bunun 20 adetini bedelsiz olarak hibe etseydim ne yapacaktım. 100 adet mal faturası kesip 20 adetini iskonta yazacaktım değilmi...??

Burada değişen ne.


Hibe edilen ürünün ticari mal veya Sabit kıymet olması bir şey değiştirmez.

Saygılarımla,
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Şirket Aktifindeki Binek Otonun Hibe Edilmesi

Uzman Bey,
Cevabınız için teşekkürler. Tahmin etmediğim güzel bir noktaya parmak bastınız.
Organize sanayi bölgesi KVK 10-c'de sayılan kuruluşlardan değilse OSB'ye yapılacak bağış diğer indirimler kapsamında değerlendirilemez ve bu maddennin hükümleri geçerli olmaz. Ben KKEG olsun olmasın her türlü ayni bağış ve yardımda bu maddeye gidilebileceğini düşünmüştüm. Ama dediğiniz gayet mantıklı.

Şimdiki durum şu. Şirket bir bedel almadan KDV'ye göre istisna olmayan bir teslim gerçekleştiriyor. O zaman bu teslimin emsal bedel üzerinden gerçekleştirilmesi ve KDV hesaplanması, emsal bedel + KDV tutarının KKEG yazılması gerekmez mi?

Emsal bedel'in 0 harici bir şey olması gerekmiyor mu?
 
U

UZMAN

Ziyaretçi
Ynt: Şirket Aktifindeki Binek Otonun Hibe Edilmesi

Merhaba,

Burada emsal bedel "25.000 TL" dir, "0" değil. Eğer firma bu teslimi şöyle gerçekleştirseydi. Atıyorum aracın yarısını hibe etseydi nasıl keserdiniz faturayı.

Binek Oto 25.000
İskonta 12.500
----------
Matrah 12.500
KDV 125
---------
12.625

Eğer % 50 iskonta uyguladığınızda Matrah 12.500 TL oluyorsa. %100 iskonta uyguladığınızda 0 olması doğal değilmidir.

Zaten gerçekte bu hibenin firmaya maliyeti aracın net aktif değeri değilmidir. Dolayısıyla KKEG olarak atılması gereken bedel 15.000 TL dir.

VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI VE İSPAT

Madde 3- (2365 sayılı Kanunun 1. maddesiyle değişen madde)

A) Vergi kanunlarının uygulanması: Bu kanunda kullanılan ?Vergi Kanunu? tabiri işbu kanun ile bu kanun hükümlerine tabi vergi, resim ve harç kanunlarını ifade eder.

Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı gözönünde tutularak uygulanır.

B) İspat: Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz.


Yukarıda anlattığım kayıt tekniğiyle de bu husus mali tablolara olduğu gibi yansıtılması mümkün olmaktadır
Saygılarımla,
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Şirket Aktifindeki Binek Otonun Hibe Edilmesi

Uzman Bey,
Şu an anlaşamadığımız husus şu:
Ben KKEG olarak atılması gereken değerin binek otonun kayıtlı değeri (15.000) + binek otonun emsal bedeli üzerinden hesaplanması gereken KDV'si (önceden bunu kayıtlı değer üzerinden düşünmüştüm.)olduğu kanaatindeyim.

İskonto ticari alım satıma ilişkin bir şey. Burada iskonto uygulanmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Hele emsal bedeli bulup emsal bedel kadar iskonto yapılmasının da KDVK 27'nin amacına ters düştüğünü düşünüyoum. KDVK 27'nin amacı nedir? Her teslim üzerinden KDV alınır. Bunun istisnası
1) KDV'den istisna olan teslimler
2) Ticari teamüllere uygun iskontolar
Burada KDV'den istisna olmayan bir teslim var. Teslimin emsal bedeli üzerinden KDV hesaplanmalı. Bu konuda hemfikiriz. Ama siz burada %100 iskonto uygulayarak KDV matrahını sıfırlıyorsunuz..Emsal bedelin amacı zaten istisna kapsamına girmeyen teslimlerden KDV almak. Emsal bedeli bulup bu bedel üzerinden %100 iskonto uygulamak bana mantıklı gelmiyor.

İskontodan bahsedebilmek için öncelikle ticari bir işlemin bir satışın söz konusu olması gerekiyor. Burada bedelsiz bir teslim var. Bedelsiz teslimde neyin iskontosu yapılacak? Ticari bir satışın olmadığı durumda ticari teamüllere uygun bir iskontodan bahsedilemeyeceğini düşünüyorum. İskonto tek düzen hesap planında aşağıdaki şekilde açıklanmış;

611. SATIŞ İSKONTOLARI (-)

Satışla ilgili faturanın düzenlenip satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her türlü kasa ve miktar iskontoları bu hesapta yer alır.

Kasa iskontosu, kredili satışlarda alıcının mal bedelini vadesinden önce ödemesi dolayısıyla, bu peşin ödeme karşılığında alıcıya belirli oranlarda indirim yapılmasıdır.

Miktar iskontosu ise alıcının belli tutarlar üzerinde alışlarda bulunarak satıcının mal sürümüne katkıda bulunmasından dolayı kendisine belli oran ya da tutarlarda yapılan indirimdir.

İskonto ya vadeden önce yapılan ödemeler için ya da belli tutar üzerinde yapılan alışlar için uygulanır. Nitekim bu tür iskontolar ticari teamüllere uygundur. Sonuç olarak emsal bedel üzerinden iskonto uygulamasının doğru olmadığını
Kayıtlı değer 15.000 YTL + Emsal bedel*0,01 tutarındaki KDV'nin de KKEG olarak dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum.
 
U

UZMAN

Ziyaretçi
Ynt: Şirket Aktifindeki Binek Otonun Hibe Edilmesi

Merhaba,
Sanrım neden emsal bedel olarak 25.000 alıp sonra üzerinde iskonto yapmayı öneriyorum da 15.000 üzerinde kesip 15.000 iskonta yapın demiyorum;
İskonto nedir;
İşletmenin sattığı ürünün tesliminde tahsilinden vazgeçtiği ve dolayısıyla katlandığı fedakarlıkların toplamıdır. Bu olayda tahsilinden vazgeçilen tutar kaç paradır; Ürünün bedeli emsal bedel olan 25.000 TL?dir, işletmenin almaktan vazgeçtiği; dolayısıyla katlandığı fedakarlık kaç paradır; ürün bedelinin tamamı yani 25.000.
Şimdi bunu kanun maddeleriyle pekiştirelim
TESLİM VE HİZMET İŞLEMLERİNDE MATRAH

Madde 20- 1. Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir.

2. Bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade eder.

KDV kanunu 20. maddesinde teslimde KDV uygulanması gerekn bir matrah olabilmesi için; kendisine mal teslim edilenin; bu teslim neticesinde para veya para ile ifade edilebilen bir yükümlülük altına girmsi gerektiği hususu açıktır.

Hal böyleyken adı üstünde hibe şeklinde yapılan bir teslimde KDV uygulanmasını gerektirecek bir yükümlülük bulunmamaktadır.

Daha önce Vergi Kanunlarının babası VUK Vergilendirmede olayın aslı geçerlidir maddesini hatırlatmak istiyorum.
Şimdi olayın gerçek mahiyeti nedir.
1. İşletmeye bilançosunda 15.000 net değerle ifade edilen bir aracı bedelsiz olarak OSB?ye vermektedir.
2. OSB Mevzuatta Bağış yardım yapılması halinde GV,KDV,KGV uygulamalarında istasna edilmiş bir kurum değildir. Bu yüzden teslim bağış yardım kapsamında değerlendirilemez
3. KDV 20. Maddesinde Teslimde KDV matrahından söz edilebilmesi için kendisine mal teslim edilenin para ile ifade edilebilecek bir yükümlülük altına girmesi gerektiğinden; bedelsiz yapılan bu teslimde KDV matrahı yoktur.
4. İşletme için değeri 15.000 olan teslim konusu ürünün tamamı KKEG olmalıdır.
Bu yüzden
254 hesapta 30.000

257 Hesapta (-)15.000 olarak yer almaktadır.

ve teslim tarihinde kasko bedeli 25.000 TL dir.

Bur durumda;

1. Fatura şu şekilde düzenlenecektir.

.......... Model Binek Oto 25.000,00

İskonta 25.000,00

-------------
00000

Bu şekilde KDv matrahı oluşmayacaktır.

2. Muhasebe Kaydı

------------/ / -----------
257 15.000
689/770 KKEG 15.000
254 30.000
----------/ /-----------------
Kayıt nizamının izlenmesini önereceğim.

Saygılarımla,
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Şirket Aktifindeki Binek Otonun Hibe Edilmesi

İyi Geceler :)
Sizin muhasebe kayıtlarınızla KDV açısından şöyle ilginç bir şey de çıkmıyor mu? .
Organize sanayi bölgesine yapılan karşılıksız ayni bağış tam istisna gibi. Yani hem KDV çıkmıyor. Hem de yüklenilen KDV'ler indirim konusu yapılyıor.
Genel bütçeli bir kuruluşa yapılan ayni bağış ise zaten kısmi istisna KDV'den istisna ama yüklenilen KDV ilave ediliyor.
 
U

UZMAN

Ziyaretçi
Ynt: Şirket Aktifindeki Binek Otonun Hibe Edilmesi

Merhaba,

Bildiğiniz gibi binek oto alımında KDV indirim konusu yapılmaz.

Saygılarımla,
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Şirket Aktifindeki Binek Otonun Hibe Edilmesi

Uzman Bey,
Cevaplarınıza ve centilmenliğinize teşekkür ediyorum tekrar.
Ama onun için özellikle sadece ayni bağış dedim binek oto demedim.
 
U

UZMAN

Ziyaretçi
Ynt: Şirket Aktifindeki Binek Otonun Hibe Edilmesi

Merhaba,

diyelim ki bu binek oto değildi;

O zamanda değişen bir şey yoktu.

Bakınız matrah çıkmamasının nedeni teslimin para ile ifade edilen bir kıymet karşılığında yapılmamış olmasıdır.

Saygılarımla,
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Şirket Aktifindeki Binek Otonun Hibe Edilmesi

Sizin yaptığınız kayıtlara göre genel bütçeli kuruluşlara yapılan bağışlar için de istisnadan faydalanmaya gerek kalmaz.
Şöyleki belediyeye bağış yapıyorsam KDVK 18 uyarınca 17/2-b'de düzenlenen istisnadan faydalanmak istemediğimi beyan ederim. Belediyeye emsal bedel üzerinden fatura keser daha sonra matrahı iskontoyla sıfırlarım. Böylece bağış yapılan iktisadi kıymet için yüklenilen KDV'nin de ilave edilmesine gerek kalmaz.
 
U

UZMAN

Ziyaretçi
Ynt: Şirket Aktifindeki Binek Otonun Hibe Edilmesi

Merhaba,
Neden bazı kurumlar istisna kapsamına alınmıştır. Bunu bir örnekle açıklayayım.
A kurumu istisna dahilinde bir kurumken
B kurumu istisna kapsamında olmayan bir kurum olsun.
Şimdi;
KDV oranı % 10 olan C ürününden 100 birim alayım. Birim fiyatı 10 TL + KDV. Ben bu ürünü 20 TL + KDV ye satıyorum.
20 adet ürünü A kurumuna bağışladım
20 adet ürünü B kurumuna bedelsiz teslim ettim.
20 adet ürünü 400 TL + KDV ye sattım.
A kurumuna Keseceğim fatura;
C Ürünü 20 adet 400
KDV ---
-----------------
TOPLAM 400

B kurumuna keseceğim fatura
C Ürünü 20 adet 400
İsk %100 400
----------------------
000
C kurumuna keseceğim fatura
C ürünü 20 adet 400
KDV 40
------------
440

Şimdi buraya kadar değişen bir şey yok. İstisna müssesesi KDV beyanı anında işlemeye başlar.
KDV BEYANNAMESİ
Matrah : 400
Hesaplanan 40
İndirilecek KDV 100
İade KDV 20 (İstisna Kapsamındaki satış için yüklenilen KDV)
Devir 40

Gördüğünüz gibi istisna müessesi Yüklenilen KDV nin iadesi noktasında devreye girmektedir.
KGV açısından farklılık
Satışlar 800
SMM 600
--------
Kar 200
İstisna 400
------------------
Zarar (-) 200

Reel Durum;
Firma 600 adet malı elinden çıkarmıştır. Bu malın kendisine maliyeti 600 liradır. Toplam 400 TL gelir elde ettiğine göre 200 TL zarardadır.

Saygılarımla,
 
U

UZMAN

Ziyaretçi
Ynt: Şirket Aktifindeki Binek Otonun Hibe Edilmesi

Kısaca,

Bağış yapılan kurum istisna kapsamındaysa bu ürün için yüklenilen KDV iade alınabilirken. Bedelsiz teslimlerde iade müessesesi yürütülemez.

Saygılarımla,
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Şirket Aktifindeki Binek Otonun Hibe Edilmesi

Tekrar İyi Günler,
Buradaki istisna tam istisna kapsamında değil ?
Dediğiniz uygulama sadece KDVK 32 uyarınca 11,13,14,15 ve 17-s için geçerli değil mi?
Kısmi istisna olan 17/2'de de yüklenilen KDV iade alınabilir mi?
 
U

UZMAN

Ziyaretçi
Ynt: Şirket Aktifindeki Binek Otonun Hibe Edilmesi

Serhat_ ' Alıntı:
Tekrar İyi Günler,
Buradaki istisna tam istisna kapsamında değil ?
Dediğiniz uygulama sadece KDVK 32 uyarınca 11,13,14,15 ve 17-s için geçerli değil mi?
Kısmi istisna olan 17/2'de de yüklenilen KDV iade alınabilir mi?

Hayır alınamaz. Gider olarak yazılır.

Burada uygulama iki şekilde gerçekleşiyor.

1. Diyelimki bir okula labaratuvar malzemeleri bağışlayacaksınız. Bu durumda iki yol izlenebilir.


Ya gidip vergi dairesinden bir yazı alacak ve malzemeleri KDV siz olarak temin edeceksiniz. Yada daha elinizde mevcut olan malzemelerden vererek daha önce bu malzemeler için yüklendiğiniz KDV yi giderlere atacaksınız.

Saygılarımla,
 

Benzer konular

Üst