Şirketin Çalışanlarına Özel sağlık Sigorta Gideri Masraf Olur mu ?

SerhanSerhan

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Ara 2013
Mesajlar
1,229
Konum
istanbul
Firmamiz çalışanlarını ozel saglik sigortası yaptıracak
Şirketin çalışanlarına yaptırdığı özel saglik sigorta primlerini gider olarak kayda alabilir mi?
Nasıl olmali
Teşekkürler
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,741
Konum
İSTANBUL

Hayat Sigortası için yatırılan primlerin vergi indirimine tabi oranı hk.​

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü


TARİH:13.08.2013
SAYI:49327596-120[GVK-2013.16]-207
KONU:Hayat Sigortası için yatırılan primlerin vergi indirimine tabi oranı hk.


İLGİ: …

İlgide kayıtlı özelge talebinizin incelenmesinden, ... Müdürlüğünde çalışmakta olduğunuzu ve eşinizin adına ... ve ... no'lu poliçeler ile iki adet ölüm teminatlı prim iadeli hayat sigortası yaptırdığınızı belirterek, sigorta poliçelerine yatırdığınız paranın ne kadarının vergi indirimine konu edilebileceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde; "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez." hükmü yer almıştır.

Yine aynı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında ücretin gerçek safi değerinin işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından, aynı maddede 1 ila 5 inci bentlerde sayılan indirimler yapıldıktan sonra kalan miktar olduğu hükme bağlanmış olup, söz konusu fıkranın 3 üncü bendinde ise "(6327 sayılı Kanunun 5.maddesiyle değişen bent; Yürürlük 01.01.2013) Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler (İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan oranları yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.)." hükmüne yer verilmektedir.

Öte yandan, konuya ilişkin olarak çıkarılan 85 No'lu Gelir Vergisi Sirküleri'nde;

"8.2. Ödenen Şahıs Sigorta Primlerinin Ücret Matrahının Tespitinde İndirimi

6327 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yapılan değişiklik uyarınca, 01.01.2013 tarihinden itibaren, vergiye tabi ücret matrahının tespitinde, bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin elde edilen ücretin % 15'ine kadar olan kısmı ücret matrahının tespitinde indirilebilecektir.

Vergiye tabi ücret matrahının tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri; sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla;  • Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile
  • Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerden
müteşekkildir.

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelebilecek değişiklikler, indirim yapılacak tutarların hesabında dikkate alınacaktır.

...

10. Diğer Hususlar

...  • Konut, taşıt ve tüketici gibi kredilerin kullanımı sırasında bu kredilere bağlı olarak ilgili bankalarca yapılan hayat sigortası poliçelerine ilişkin ödenen primler, Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendininuygulamasında indirim olarak dikkate alınabilecektir.
..."

şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası gurubunda yer alan tüm sigorta primleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile birikimli sigortaların dışında kalan yaşam teminatı içeren sigorta primlerinin tamamı ödendiği ayda elde edilen ücretin % 15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması ve prim ödeme belgesinin primin ait olduğu ay içinde ibraz edilmesi halinde ücretin safi değerinin tespitinde ücret matrahından indirilmesi mümkündür.

Buna göre, eşiniz adına ölüm teminatlı prim iadeli hayat sigortaları için ödemiş olduğunuz primlerin tamamını, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması koşuluyla ücret matrahınızdan indirim konusu yapmanız mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

ksimkesyan

Fenomen Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,804
Konum
İstanbul
Sayın Arkadaşlar,

Ferhat'ın paylaştığı özelgede temel ilkeler açıklanmış zaten ancak ben özellikle bir iki noktaya dikkat çekmek istiyorum.

a) Gelir vergisi beyannamesinde indirim esnasında ödemenin tamamlanmış olması haricinde poliçenin kıst dönemine özellikle dikkat etmeniz gerekir. Örneğin poliçe 01.07.2022 - 30.06.2023 dönemini içeriyorsa 2022 beyannamenizde poliçenin 01.07.2022 - 31.12.2022 kısmına tekabül eden prim miktarını dikkate almalısınız. Kalan kısım 2023 yılı beyannamesinde kullanılabilir.

b) Bordro üzerinden indirimlerde makbuz tutarı esastır. örneğin 1.000,-- TL prim ödendi ise bu makbuzun taşıdığı tarihteki bordroda sayılı kurallara göre indirimi yaparsınız, ancak makbuz tutarı eğer sınırı aşıyorsa ertesi aylarda da kalan kısmı kullanamzsınız.

Bilgi ve dikkatinize.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,741
Konum
İSTANBUL
Sayın Arkadaşlar,

Ferhat'ın paylaştığı özelgede temel ilkeler açıklanmış zaten ancak ben özellikle bir iki noktaya dikkat çekmek istiyorum.

a) Gelir vergisi beyannamesinde indirim esnasında ödemenin tamamlanmış olması haricinde poliçenin kıst dönemine özellikle dikkat etmeniz gerekir. Örneğin poliçe 01.07.2022 - 30.06.2023 dönemini içeriyorsa 2022 beyannamenizde poliçenin 01.07.2022 - 31.12.2022 kısmına tekabül eden prim miktarını dikkate almalısınız. Kalan kısım 2023 yılı beyannamesinde kullanılabilir.

b) Bordro üzerinden indirimlerde makbuz tutarı esastır. örneğin 1.000,-- TL prim ödendi ise bu makbuzun taşıdığı tarihteki bordroda sayılı kurallara göre indirimi yaparsınız, ancak makbuz tutarı eğer sınırı aşıyorsa ertesi aylarda da kalan kısmı kullanamzsınız.

Bilgi ve dikkatinize.
Sevgili arkadasim ksimkesyan

Cok dogru. Onemli bir noktaya deginmis. Kesinlikle evet katiliyorum. Ben ozelgeyi paylasirken bunuda yazmam gerekti. Ancak atlamisim. Arkadasim ksimkesyan bunu tamamlamis.

Tesekkurler
 
Üst