Yıllık İzin Uygulaması Hakkında;

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
636
Konum
bursa
Merhabalar;

Bildiğiniz üzere, 1 yılını dolduran her işçiye, kıdem süresi kadar yıllık izin hakkı kullandırtılır. :!:

İşyerinin komple belirli bir dönemde kapatılacağını düşünürsek, örneğin; Eylül'ün ilk iki haftası diyelim.Bu durumda işe yeni almış olduğumuz işçilerin durumları ne olacak.?

Benim uygulamam o kişilere yani izin hakkı olmayanlara ücretli izin vermek oluyor.(Haliyle verebilirim)

Ancak kafamda olan bir uygulamayı bir meslektaşımdan duyunca biraz şaşırdım. :?:

Kendisininde yıllık izin süreci aynı bizim firma gibi oluyor.YAni her yıl belirli dönemlerde oluyor.Uygulaması şu yönde;

İzin hakkı olmayan kişilere yine yıllık izin veriyor,
Bu kullandıkları izinleri hep bir yıl önceden kullanmış oluyorlar,
Fesih gibi durumlarda kişinin haliyle izin alacağı olmuyor.

Bu bana öteden beri mantıklı geldiğinden, bir iş müfettişi üstadıma sorduğumda cevabı olumlu yönde oldu.Yani bu yönde uygulama yapabilirsin dedi.Yanlız bunun için işçiyle anlaşmak, izin kağıdını yıllık izin olarak imzalatmak gerektiğini de söyledi.

Sizin bu konu hakkındaki görüşleriniz nasıl?
Bu yönde bir uygulaması olan arkadaşlar var mı?

Kolay gelsin.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Merhaba,


ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ

(3.3.2004 tarih ve 25391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

AMAÇ

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununun 53. maddesi uyarınca, işverenlerce işçilere verilecek yıllık ücretli izinlerin usul ve esaslarını belirlemektir.
.............................................
TOPLU İZİN

Madde 10- İşveren veya işveren vekili Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu arasındaki süre içinde, işçilerin tümünü veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulayabilir.

Bu uygulamaya gidildiğinde, izin kurulu izin çizelgelerini, toplu izne çıkacak işçiler aynı zamanda izne başlayacak ve Kanunun 53. maddesindeki izin sürelerine ve yol izni isteklerine göre her işçinin izin süresinin bitimini gösterecek biçimde düzenler ve ilan eder.

Toplu izin dönemleri, bu dönemlerde henüz yıllık ücretli izin hakkını kazanmayan işçileri de kapsayacak şekilde belirlenebilir. Şu kadar ki, ertesi yıl veya yıllarda bu toplu izin yönteminin uygulanmaması halinde, bu durumda olanların gelecek yıllık ücretli izne hak kazanacakları tarih, genel esaslara göre belirlenir.
.............................................
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
636
Konum
bursa
Merhaba;

İlgili yönetmelik bende de var.Ben sadece uygulamalarınız ne yönde bunu merak ediyorum.

"Toplu izin dönemleri, bu dönemlerde henüz yıllık ücretli izin hakkını kazanmayan işçileri de kapsayacak şekilde belirlenebilir. Şu kadar ki, ertesi yıl veya yıllarda bu toplu izin yönteminin uygulanmaması halinde, bu durumda olanların gelecek yıllık ücretli izne hak kazanacakları tarih, genel esaslara göre belirlenir."

Burada anlatılmak istenen, eğer örneğin bu yıl toplu izin var ise izin hakkı olmayanlarıda çıkarın izine, eğer bir sonraki yıl taksit taksit çıkaracaksanız bu kişileri izinleri ona göre belirleyin diyor.Ben bu şekil anlıyorum.Ama gelecek yıllık izinden mahsup söz konusu değil.

Teşekkürler.

KOlay gelsin.
 
Üyelik
4 Tem 2005
Mesajlar
115
merhaba,

Yıllık ücretli iznin uygulanması
MADDE 56. -

İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.


bu madde kesinlikle mahsubun önüne geçiyor bence, işçiye imzalatılacak izin belgesinin içeriğinde henüz hak etmemiş olduğu (örnek:2006 yılı izni)
izni kullanmayı talep ettiği ve işveren yetkilisinin bunu kabul edip izine çıkardığını varsayarsak iş iyi niyete kalır bence, bu durumuda iş müfettişinin önüne herhangi bir problemden sonra götürdüğünüzü farz edersek bu durum şansa kalmazmı?
Yönetmeliğe gelince bence yönetmeliğin içeriğinde anlatılmak istenen "izin hakedişi bulunmayanları çalıştırmak zorunda olmadığınız dilerseniz onlara da ücretli izin verebileceğiniz"

yanlız "genel esaslara göre belirlenir" ne demek?
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
630
yıılık izni senesini doldurmayan kişiye kullnadırabilirsiniz. ancaak bu kişinin izizn formununa ..... yılının iznine mahsuben ibaresi koyman lazım . aksi takdirde bu kişi senesini doldurunca tekrar izin hakkı doğar. kişi senesini doldurmadan ve iznini kullanmış olarak işten ayrılırsa kullandığı iznin parasını kendisnden talep edersiniz. kanun yıllık izne hak kezanmadan talep edilemez dememektedir. çünkü izni işçi ister işveren uygun bulursa kullandırır.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
470
YILLIK ÜCRETLİ İZNİN UYGULANMASI (3. Bölüm / Ücret)MADDE 56. - Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.

Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur.

Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.

İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.
Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır. İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır.

burada yıl içinde verilen izinlerin yıllık izne mahsup edilemeyeceğini belirtmiş.YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VE İZİN SÜRELERİ (3. Bölüm / Ücret)MADDE 53. - İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.
Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi hizmet süresi;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden

Az olamaz.

Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.burada da yıllık ücretli izni tanımlamış.
 
Üst