Devreden Kdv 'nin İadesi

Üyelik
16 Tem 2009
Mesajlar
10
Merhaba Arkadaşlar sizlere şöyle bir sorum var.
İşyerinin normal şartlarda kapanması, tasfiyeye girdikten sonra kapanışı gibi durumlarda kdv beyannamesinde yer alan devreden kdv nin işyerine iadesi mümkünmüdür. yani, devreden kdv yi
işyeri vergi dairesinden iade alabilir mi ? işletmede herhangi bir demirbaş mevcut değildir. olsa bile
fatura edilicektir.

yardımlarınız için teşekkür ederim.

[I
 
Sayın Bülent249'un verdiği cevap tamamen doğrudur. Konuya ilişkin bir özelgeyi paylaşmak istiyorum.

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 27/01/2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.17.01-130 [2011-4-29-15]-128 Sayılı özelgesi de bu yöndedir. Adı geçen özelge aşağıya aynen alınmıştır.
“İlgide kayıtlı özelge talep formunda; terk ettiğiniz faaliyetinize ilişkin olarak katma değer vergisi beyannamenizde yer alan sonraki döneme devreden KDV'nin iade alınıp alınamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.Bilindiği üzere; KDV Kanununun 29/2 maddesinde; "bir vergilendirme döneminde indirilecek KDV toplamı mükelleflerin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan KDV toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez" hükmüne yer verilmiş, yüklenilen vergilerin iadesine imkan tanınan işlemler KDV Kanununun ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.Yukarıdaki açıklamalar kapsamında; mükellefiyetinizin sona ermesi nedeniyle üzerinizde kalan ve indirim yoluyla giderilemeyen (sonraki döneme devrolunan) katma değer vergisinin;
- iade hakkı doğuran işlemleriniz bulunması halinde bu işlemlerinize isabet eden kısmı KDV Mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde tarafınıza iade edilebilecek,
- iade hakkı doğuran işlemleriniz bulunmaması halinde devreden KDV nin tamamının, iade hakkı doğuran işlemleriniz bulunması halinde ise bu işlemleriniz nedeniyle yüklenilmeyen kısmının tarafınıza iadesi veya vergi borçlarınıza mahsubu mümkün olmayıp, indirilemeyen söz konusu vergilerin KDV Kanununun 58 inci maddesi uyarınca kurumlar vergisi matrahınızın tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilmesi mümkün bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.”
 

Benzer konular

Üst