zirve

Özelgeler Hk.

Üyelik
28 Kas 2018
Mesajlar
6
Konum
Ankara
Merhaba,
Daha önce birebir aynı durum için alınan özelgeyi, kendimiz için de kullanabilir miyiz?

Örneğin; ben yurtdışında konferans veriyorum. Aldığım ödemeleri hizmet ihracı kapsamında değerlendirmek istiyorum. Fakat özelgem henüz gelmedi.
Daha önce benimle birebir aynı işi yapan birinin talep edip aldığı özelgeyi; bende referans gösterebilir miyim?
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,588
Konum
İstanbul
Merhaba
Referans gösterirsiniz ama çokta kurtarıcı değildir.Link vermeyelim silinir ama aşağıya bir makaleden alıntı yapayım,belki faydası olur.Dayanakları da yine aşağıya aktarıyorum

4.2.2. Başka Mükelleflere Verilmiş Özelgelerin İnceleme Sürecindeki Hukuki Etki ve Sonuçları

425 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile birlikte, rapor değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirme konusu yapılan özelgenin mükellefin kendisine verilmiş bir özelge mi, yoksa raporda tenkit edilen konuyla aynı durumda olan başka bir mükellefe verilmiş bir özelge mi olduğu hususu önem kazanmıştır.[45]

425 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliğinde, vergi inceleme raporlarının intikal ettirildiği Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu ile diğer rapor değerlendirme komisyonlarının, raporları değerlendirirken vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirkülere ilave olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca verilmiş olan özelgelere uygunluk kıstasını da tatbik edecekleri; bu kapsamda raporları özelgelere uygunluk yönünden değerlendirirken eleştiri konusu yapılan hususla ilgili olan ve Gelir İdaresi Başkanlığınca verilmiş özelgeleri dikkate alacakları ve varsa adına rapor düzenlenen mükellefe verilmiş özelge ile sınırlı kalmayacakları şeklinde düzenleme yapılmıştır.[46] Söz konusu Tebliğ ile mükellefe özel nitelikte olan özelgenin niteliği farklılaştırılmış, vergi inceleme sürecinin rapor değerlendirme aşamasında raporda tenkit edilen hususla aynı konuda başka mükelleflere verilmiş özelgelerin de dikkate alınması esası getirilmiştir.

Bu düzenlemeler çerçevesinde, rapor değerlendirme komisyonları vergi inceleme raporunda, özelgede yer alan görüş aksine bir tenkit varsa vergi inceleme raporunu olumsuz değerlendirmeye konu edecek ve 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümlerine göre raporun düzelttirilmesi yönünde işlem yapılacaktır. Ancak, vergi inceleme raporu ile ilgili olumsuz değerlendirmenin yapılabilmesi için;

Özelgede yer alan görüşün tam olarak raporda tenkit edilen konuyla ilgili olması, diğer bir ifadeyle verilen izahatın aynı durumda olan tüm mükellefler bakımından uygulanabilir olması,
Ayrıca, rapor değerlendirme komisyonunun dikkate alacağı özelgenin ilgili konuda Gelir İdaresi Başkanlığınca verilmiş en güncel özelge olması gerekmektedir.[47]

2010 yılından itibaren özelgelerin yayımlanması sistemine geçildiği ve idarenin uygulamalarına güven ilkesinin bir yansıması olarak aynı durumdaki başka bir mükellefe verilmiş özelgeye göre işlem yapan mükellefin idareye güveninin boşa çıkarılmaması vergilemede belirlilik ve idareye güven ilkelerinin bir yansıması olarak olumlu bir durumdur. Ancak aynı durumda olan başka mükelleflere verilen özelgelerin hatalı olduğunun anlaşılması durumunda, bu özelgelerin incelenen mükellef için vergi cezaları ve gecikme faizi açısından herhangi bir koruma sağlamayacağı hususunun göz önünde bulundurulması gerekir.


[45] 425 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 02.04.2013 tarih ve 63 Sıra No.lu VUK Sirküleri sonrasında özelgelerin artık “özel” olmadığı, Rapor Değerlendirme Komisyonu ve dolaylı olarak inceleme elemanları ve mükellefler için bağlayıcı hukuk metinleri haline geldiği ileri sürülmektedir. Fatih Güven, İlyas Özel, “425 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sonrasında Özelgelerin Vergi İncelemesine Etkisi”, Vergi Dünyası, Sayı: 381, Mayıs 2013, s.80.

[46]425 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 27.03.2013 tarih ve 28600 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

[47] 425 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,548
Konum
İstanbul
Sayın Kemalettin Özcan,

Tahsin kardeşim özelge bağlamında cevap vermiş ancak, sizin sorunuz biraz eksik. Aldığınız ödemeler önemli değil, bu faaliyetiniz nedeniyle fatura tanzim edip etmediğinizdir önemli olan. Bu nedenle esasen işin bu yanını değerlendirmek gerekir.
 
Üyelik
28 Kas 2018
Mesajlar
6
Konum
Ankara
Tahsin bey cevabınız için teşekkür ederim.
Evet bu faaliyetimle fatura tanzim ediyorum.

Tamamen aynı durum için alınmış özelge mevcut, KDV kesilmeyeceği yönünde.
Fakat ben KDV'li kesiyorum.

O özelgeyi faturanın yanında referans göstererek, bu özelgeye istinaden KDV 0 kesilmiştir diyebilir miyim?
İncelemede tamamen kurtarıcı olmadığı aşikâr fakat yine de inceleyenler tarafından göz önünde bulundurulur sanırım değil mi?
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Arkadaşım hizmet yurt dışında veriliyorsa, tahsilatı döviz olarak yapılıyorsa bu hizmet ihracı istisnasına girer KDV kapsamında değildir zaten.
 
Üyelik
28 Kas 2018
Mesajlar
6
Konum
Ankara
Arkadaşım hizmet yurt dışında veriliyorsa, tahsilatı döviz olarak yapılıyorsa bu hizmet ihracı istisnasına girer KDV kapsamında değildir zaten.

Aynen öyle fakat, kendimizi garanti almak adına özelge almamız gerekmez mi?
olası bir incelemde özelgemiz yoksa bu durumu ifade ettiğimizde evet bu hizmet ihracıymış ve kdv konusuna girmezmiş derler mi? Yoksa hayır bunun için özelge almalıydınız mı derler?

Hizmet tanım olarak; hizmet ihracı ve KDV istisnasına uyuyorsa hiç bir belge almaksızın faturalandırmamızı 0 KDV + Hizmet ihracı %50 vergilendirmesine tabi tutabilir miyiz?
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Hayır zaten hizmet yurt dışında veriliyor. Doğrudan Kdv kapsamı dışında
Özelgeye ihtiyaç yok
 

Benzer konular

Üst